Eindhoven,
21
februari
2024
|
13:04
Europe/Amsterdam

AI waait niet over, Fontys community zorgt voor duiding

Vanaf het allereerste moment dat generatieve artificial intelligence (AI) zijn intrede deed, werd Fontys overstelpt met vragen vanuit het bedrijfsleven, overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen. Om aan de groeiende vraag naar kennis te voldoen, hebben 45 Fontysexperts van verschillende instituten zich verenigd in de GenAI Community.

De meeste vragen gaan over de impact van AI en hoe ermee om te gaan. Ontstond de behoefte aan kennis en antwoorden in eerste instantie nog vanuit bezorgdheid, steeds vaker worden ze ingegeven vanuit noodzaak. Want AI waait niet over, we moeten het integreren in ons dagelijkse leven, studie en werk. En dat is geen gemakkelijke opgave, weet Anke Bardie. “De ontwikkelingen gaan zo snel, dat de antwoorden van vandaag morgen alweer achterhaald kunnen zijn. De impact van AI is heel complex, dat gaat niet alleen over techniek, maar ook over juridische, ethische en sociale aspecten.”

Anke BardieBardie is onderzoeksmanager bij het Kenniscentrum Applied AI for Society en een van de kartrekkers van de Fontys GenAI Community. GenAI staat voor generatieve artificial intelligence en is een vorm van AI waarmee je automatisch teksten, afbeeldingen, audio en andere content kunt genereren. Er zijn steeds meer programma's en onlinetools, zoals ChatGPT, DALL-E, Gemini en Sora, die gebruikmaken van deze vorm van kunstmatige intelligentie.

De Fontys GenAI Community is een groep, bestaande uit medewerkers die zich ieder vanuit hun eigen vakgebied hebben verdiept in AI, en is ontstaan nadat ze samenkwamen om de impact van AI op het onderwijs te onderzoeken. Maar AI raakt elke sector, elk vakgebied, iedere professie. “Door ons te organiseren binnen en buiten Fontys kunnen we antwoorden formuleren op complexe maatschappelijke vraagstukken die door de komst van AI worden opgeworpen.”

Uit heel Nederland
De vragen komen vanuit heel Nederland. Ze komen onder meer uit het mkb, de overheid en het onderwijs. Door middel van kennissessies, workshops en meet-ups wil de GenAI Community mensen bewust maken wat AI is, welke invloed AI heeft en hoe ze er op een verantwoorde manier gebruik van kunnen maken. “Je moet eerst weten wat AI is om te kunnen beslissen hoe je ermee omgaat”, aldus Bardie. “Die bewustwording, daar willen we als onderzoekende hogeronderwijsinstelling een bijdrage aan leveren. “

De impact van AI kan heel groot zijn, beseft Bardie. “AI heeft invloed op iedereen. Het is dan ook belangrijk om jezelf snel te professionaliseren en te verkennen welke rol AI speelt in jouw dagelijks leven of werkpraktijk. Dat besef begint overal door te dringen, te oordelen naar de groeiende vraag naar antwoorden. Naar mijn weten is er niet eerder een ontwikkeling geweest die zo snel zoveel impact heeft gehad op zoveel mensen en sectoren.”

Groot netwerk
De Fontys GenAI Community is nog vrij klein en bestaat alleen uit Fontysexperts en hun netwerk. Volgens Bardie is het de bedoeling dat de community zich gaat uitbreiden met experts buiten Fontys, zodat een groot netwerk ontstaat. “We willen niet alleen kennis gaan delen, maar ook kennis gaan ontwikkelen en onderzoek doen. Samenwerken is belangrijk om snel antwoord te kunnen geven op de voortrazende ontwikkelingen binnen GenAI.”

Fontys voelt zich volgens Bardie als onderwijsinstelling verantwoordelijk om mensen toekomstgericht op te leiden, en daar maakt AI deel van uit. De GenAI Community wil ook andere onderwijsinstellingen hiermee helpen, zodat de doorstroom vanuit het voortgezet onderwijs en het mbo soepel verloopt. Daarnaast wil ze bijdragen aan een toekomstbestendige mkb voor het behoud van een ondernemende regio.

Bardie: “Nu leven er vooral veel vragen en onzekerheden rondom AI. Wat we met onze community vooral willen is GenAI duiden, zodat mensen zich een mening kunnen vormen over hoe ze AI willen integreren binnen hun sector en vakgebied.” [Marieke Verbiesen]

Boilerplate

Dinsdag 27 februari wordt de Fontys GenAI Community officieel gelanceerd tijdens een meet-up in Mindlabs over de impact van AI op ons onderwijs.

Reageren kan hieronder. Eenmaal gepubliceerde reacties worden niet verwijderd

Reacties 1 - 2 (2)
Bedankt voor uw bericht.
Jolanda Blankem
23
February
2024
Ik ben niet tegen ai maar vind wel dat studenten zelf ook nog iets moeten leren al was het alleen maar om kritisch te blijven op wat Ai maakt
Daarom hoop ik op een standpunt van Fontys mbt tot de vakken waar Ai niet mag worden gebruikt. Ik wil als taaldocent niet vooral bezig zijn met controleren wat student zelf heeft gemaakt en wat er overgenomen is uit Chat Gpt
Boudewijn R
21
February
2024
Goed initiatief!
Techniek, Juridisch , Ethisch, Sociaal en…..economisch! De impact op het businessmodel van bedrijven. Tot dinsdag!