COLUMN, Erdinç Saçan,
01
november
2023
|
10:18
Europe/Amsterdam

AI is nu vooral ah: ad hoc

Laatst sprak ik een collega die met een actueel dilemma kwam. Ze hadden voor een vak een toets waarvan de leeruitkomsten het opstellen van een schrijfopdracht vereiste.

Vroeger gaf je zo'n opdracht aan de studenten, waarna ze naar huis werden gestuurd om eraan te werken. Sommigen lieten de opdracht door hun ouders, neven of nichten maken. Anderen kopieerden en herschreven teksten in hun eigen bewoordingen, terwijl weer anderen de taak geheel zelfstandig volbrachten. 

Vanwege de risico’s op gebruik van GAI en het korte tijdsbestek waarbinnen de toets moest plaatsvinden, de opdracht moest binnen twee weken worden volbracht, besloot de school alle studenten on-campus de schrijfopdracht te laten maken. 

Dit betekende dat ze op de een of andere manier honderden computers - die alleen als tekstverwerker kunnen worden gebruikt - moest regelen, ruimte beschikbaar moest stellen en de studenten moest inplannen. Ook het inplannen van surveillanten was noodzakelijk.

Paniekvoetbal. Maar hoe pakken we dit aan in het volgende semester? Gaan we het opnieuw op deze manier uitvoeren? Collega gaf aan dat ze momenteel nog geen antwoord hebben op deze vraag.

Nu benader ik een cruciaal onderwerp, dat in feite de kernboodschap van mijn blog vormt. Zolang het management, het bestuur of de directie van een opleiding zich niet bewust is van de impact van AI op onze dagelijkse bezigheden, of dit geen prioriteit geeft, zal er steeds ad-hoc gereageerd worden.

Docenten moeten de tijd en middelen krijgen om zich te verdiepen in AI en hun opleiding AI-bestendig te maken. Hoewel docenten hierin zelf initiatief kunnen nemen, ligt de primaire verantwoordelijkheid bij de leidinggevenden. Zij moeten de docenten voorzien van de nodige kennis, middelen en, nogmaals, tijd om toekomstige semesters soepel te laten verlopen. 

Ik hoop dat bestuurders die dit lezen dit onderwerp hoog op hun agenda plaatsen. En niet alleen om erover te discussiëren, maar vooral om concrete stappen te ondernemen.

Erdinç Saçan geeft les aan Fontys Hogeschool ICT en is enthousiast over heel veel dingen, waaronder AI, hackathons en uitlegvideo's op YouTube. Lees hier zijn eerdere columns voor Bron. 

Reageren kan hieronder. Eenmaal gepubliceerde reacties worden niet verwijderd

Reacties 1 - 6 (6)
Bedankt voor uw bericht.
Ali Odaci
08
November
2023
In een eerdere versie van dit stuk meende ik gelezen te hebben dat je het had over "ons wapenen tegen AI". Daarmee werd dus geimpliceerd dat het een bedreiging is. Daar ben ik het absoluut mee eens, want AI en AGI zeker, zijn inderdaad een bedreiging voor de menselijkheid en dus voor de mens als soort. Dat onderbuikgevoel krijgt ieder weldenkend mens die een stapje terug doet uit de mistige hypewolk en een beetje doordenkt. En, dus moet je je inderdaad wapenen tegen iets wat je bedreigt, dat doet immers elke soort op aarde die wil overleven. Wat mij betreft is AI geen innovatie, maar een gevaarlijke evolutionaire bedreiging die gestopt dient te worden. Elke beetjes, ook van bestuurders die er 's voor moeten gaan zitten, helpen daarbij.

Je oproep is dan ook absoluut terecht. Ik mis wel de expliciete verwijzing naar de onderwijskundigen. Hun rol is wellicht belangrijker dan die van docenten, niet?
Sebas Nouwen
06
November
2023
Helemaal mee eens, de impact en de snelheid van AI ontwikkelingen wordt structureel onderschat en het gevolg is paniekvoetbal. Nu de urgentie voor iedereen duidelijk(er) aan het worden is, neemt de motivatie om hier meer over te weten gelukkig wel toe. Dat geldt voor docenten, management en iedereen wiens leven geraakt zal worden door AI.

Helaas ligt de focus nu op de 'plotselinge' zorgen over AI die voor studenten schoolopdrachten kan maken, en is er weinig aandacht voor de problemen waar we over 5-10 jaar tegenaan gaan lopen. Automatische spellingscontrole staat tot ChatGPT, als ChatGPT staat '???'.

Maar hoe kan iemand voorbereid zijn op '???', als diegene nog niet eens snapt wat de impact is van ChatGPT?
Naus
06
November
2023
GAI wordt al breed en vaak ingezet door de studenten al dan niet vernoemd. Laten we dus als docenten en instituut meegaan met de uitdagingen die er zijn. Altijd beter dat dit gecoördineerd wordt en dat er eenduidige aanpak is. Maar door er samen over te hebben komen we al een heel eind. Thanks Erdinc
Chris Eekels
05
November
2023
Laat ze hun verslag maar maken met ai als ze dat nodig vinden. Daarna moeten ze het verslag wel presenteren met uitleg van de door de docent en medeleerlingen gestelde vragen.
Maurice Leltz
02
November
2023
Terechte oproep Erdinc, leer leven met deze ontwikkeling en integreer deze in je opleiding. De opleiding moet tenslotte je voorbereiden op de praktijk. We gebruiken tenslotte toch ook een rekenmachine, computer of ERP pakket en niet meer alleen papier en kroontjespen.
Boudewijn Raessens
02
November
2023
Helemaal mee eens, alleen niet wachten op anderen!
Bij het team ce: studiedag over AI, boekenleesclub (en zelf doen) over Chatgpt!
Actie dus!
Catelijne Netten
03
November
2023
Precies, het start toch wel met eigenaarschap van de docent zelf hoor, je mag wel van docenten verwachten een boek te pakken (tip: Chatten met Napoleon, werken met generatieve AI in het onderwijs, super praktisch met vele werkvormen en panklare prompts!!) en even een uurtje erover te praten met elkaar. Elke toetscode verantwoordelijke zou in zijn modulewijzer AI mee moeten nemen in de werkvormen en toetsing: hoe gaat het wel of niet een rol spelen, hoe gaat het mijn lessen en toetsing beinvloeden, en hoe kan ik erop anticiperen. Kost een paar uurtjes, maar dan wordt je er vanzelf steeds beter in, en bewuster van.