Tilburg,
29
januari
2024
|
13:07
Europe/Amsterdam

Afvalscheiding Fontys kan en moet beter

Op alle locaties die Fontys kent, is iedereen bekend met de prullenbakken die een gescheiden inzameling van afval faciliteren. Om te kijken hoe goed dit gehandhaafd wordt, zijn alle locaties onderworpen aan een steekproef. Met opvallende conclusies tot gevolg.

We staan in het ‘afvalhok’ van Fontys Academy of the Arts, waar Pascal Govaerts als accountmanager bij Van Happen Containers een aantal afvalzakken doorspit die hij uit de containers haalt. Hij heeft alle andere locaties al bezocht en één ding valt hem meteen op. “Studenten verblijven hier dagelijks, dus moeten ze ook eten en drinken. We zien dan ook alleen maar verpakkingsmaterialen en etensresten.”

Die verpakkingen zijn niet alleen van de catering die Fontys binnenshuis heeft, maar ook van supermarkten en eetgelegenheden. In de afvalzakken zitten bijvoorbeeld pizzadozen van Domino’s of bakjes van Bagels & Beans. Niet gek, vindt Govaerts, want veel Fontyslocaties zitten binnen een straal van 600 à 700 meter van een supermarkt. “Nu onderzoeken we wat er van deze verpakkingsmaterialen met het restafval, papier en karton en plastic meegaat en hoe goed er wordt gescheiden.”

Pascal GovaertsTwijfels
Dat blijkt voor studenten vaak nog een uitdaging, weet facilitair medewerker Ahmet Dede. Hij ziet studenten vaak al twijfelend voor de prullenbakken staan omdat ze niet precies weten wat in welke prullenbak moet. “Dat is ook lastig”, beaamt Govaerts. “Neem die pizzadozen bijvoorbeeld. Je denkt dat deze bij papier en karton moeten, maar er zit een bepaalde coating in deze dozen waardoor het vet niet naar buiten lekt. En juist die coating zorgt ervoor dat pizzadozen eigenlijk bij het restafval moeten.”

Govaerts ziet ook een andere trend bij zowat alle locaties. “Studenten zitten vaak met elkaar te eten. Het is gezellig, maar als het opeens tijd is om weer naar een college te gaan, laten ze of het afval op tafel liggen, of rapen ze alles bijeen en gooien ze dat op een hoop weg. Daar moeten we vanaf nu strenger op zijn.”

Ahmet DedeOpvallende locaties
Toch valt de afvalscheiding bij Fontys Academy of the Arts hem in de smaak. Op de locatie in Den Bosch na wordt hier het beste afval gescheiden. Dat heeft alles te maken met de soort opleiding. “Pedagogiek en Kind en Educatie zijn kleine organisaties waar je het studenttype vindt dat gewend is instructies op te volgen. Daar loopt de afvalscheiding perfect.” Dede: “Hier hebben we meer studenten rondlopen, maar zitten we er wel met onze neus bovenop om alles in goede banen te leiden.”

In Venlo, op Campus Rachelsmolen én op Campus Stappegoor worden weer hele andere conclusies getrokken. Daar geldt ‘hoe groter de campus, hoe groter het probleem’. “Duitse studenten in Venlo en Aziatische studenten bij ICT zijn afvalscheiding totaal niet gewend, en dat zie je terug", aldus Govaerts.

De grootste vervuiler blijkt echter de Sporthogeschool in Eindhoven, wat de accountmanager van Van Happen Containers verbaasde. “Ze zijn voornamelijk bezig met hun gezondheid en gezonde voeding, maar met afvalscheiding totaal niet.” Toch bieden de steekproeven hoop, want een andere conclusie is dat op iedere locatie amper zwerfafval te vinden is. “Het is schoon bij Fontys, maar afval scheiden kan nog beter.”

Prullenbakken zoals we die op alle Fontyslocaties kennenGedrag is belangrijkst
De steekproeven die nu zijn uitgevoerd worden door Fontys gezien als nulmeting, een startpunt waar op voortgeborduurd wordt in samenwerking met Van Happen Containers. Om dat in goede banen te leiden, maakt Govaerts voor iedere locatie een verslag dat gerapporteerd wordt aan Dienst Huisvesting & Facilitaire Zaken. 

Op basis van die informatie gaat de dienst bekijken of prullenbakken aangepast, verwijderd of toegevoegd moeten worden en hoe de afvalscheiding op andere manieren verbeterd kan worden. Volgens Govaerts kunnen de eerste stappen al gezet worden. 

“We moeten de omgevingen zo in gaan richten dat zowel studenten als medewerkers geen kant meer op kunnen. De bestickerde bakken en de opvallende felle kleuren van de deksels zijn een goed begin, maar het gedrag van mensen is het belangrijkst. Zowel hier als thuis. Nederland wil vanaf 2050 een restafvalvrije economie, en als we ons hier gezamenlijk voor inzetten, moet dat te realiseren zijn.” [Noëlle van den Berg]

Reageren kan hieronder. Eenmaal gepubliceerde reacties worden niet verwijderd

Reacties 1 - 3 (3)
Bedankt voor uw bericht.
MM
02
February
2024
Sinds januari wordt het PMD afval in de gemeente Eindhoven niet meer gescheiden opgehaald maar achteraf door de gemeente gescheiden. Het is niet heel duidelijk of het afval bij Fontys nu nog wel apart moet worden ingeleverd in Eindhoven.
Ook is in de nieuwbouw op de campus Rachelsmolen alle informatie rondom afval niet aangebracht op de nieuwe afvalbakken. Een student of medewerker moet nu zelf aan de kleur van de deksel raden wat er wel en niet in hoort.
Corine Mathijssen
05
February
2024
Goed dat je dit benoemt! Het afval bij Fontys wordt niet opgehaald door de gemeente of een dienstverlener van de gemeente, maar door onze contractpartner Van Happen. Zij halen het op alle locaties van Fontys op. Samen met hen zijn we binnen Dienst H&F bezig met een traject om toe te werken naar 0 restafval en alleen herbruikbare reststromen. Onderdeel daarvan is de bestickering van de bakken, er wordt momenteel hard aan gewerkt om de bakken te voorzien van nieuwe signing die duidelijk(er) moet maken wat in welke bak moet :)
Harry
31
January
2024
Misschien een idee om bij de afvalbakken een vierde variant toe te voegen voor statiegeld-blikjes. Die verdwijnen nu vaak in het restafval. En het geïnde statiegeld aan een goed (onderwijs)doel schenken.......
Corine
05
February
2024
Hi Harry, de blikjes mag je inleveren in de PET-mannen die op alle locaties staan. Dat is een grote oranje plastic fles die als inleverpunt fungeert. Als je daar je blikjes en flesjes in gooit doneer je automatisch aan het goede doel. En mocht je in Tilburg werken: op campus Stappegoor in gebouw P1 staat een statiegeldmachine :)
MK
29
January
2024
Het begint vaak bij goede informatie wat waar hoort, zoals met de pizzadozen. Daar kan deze 'game' bij helpen: https://www.eenafvalheldbespaartgeld.nl/