Eindhoven,
03
juni
2020
|
14:34
Europe/Amsterdam

Afstuderen in coronatijd soms heikele kwestie

Hoe gaat het met afstuderen en afstudeerstages bij Fontys, nu gebouwen dicht zijn en bedrijven en instellingen ook lijden onder de coronacrisis? Lopen studenten studievertraging op? Er zitten grote verschillen tussen de opleidingen, blijkt uit een rondgang van Bron.

Fontys telt 24 instituten en die hebben alle weer meerdere opleidingen. Bron maakte een dwarsdoorsnede en sprak daarvoor onder meer de voorzitters van de examencommissies van de betreffende opleidingen.

Fontys Hogeschool Journalistiek
De opleiding Journalistiek werkt voor het afstuderen met assessments. Die gaan gewoon door, zij het nu via de online communicatiesoftware van MS Teams. Studenten moeten voor het assesment ook artikelen schrijven, dat is nu wat lastiger voor hen.

Het blijkt soms problematisch omdat groepen mensen voor interviews moeilijk te benaderen zijn en dat soms wel essentieel is voor een bepaalde productie (artikelen, audio- online- en videoproducties). De hogeschool handhaaft niettemin het vereiste niveau voor deze producties.

Hogeschool Mens en Gezondheid
Studenten in de gezondheidszorg doen hun afstudeerstages in onder andere ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Omdat corona daar vaak heftig was, kregen veel studenten ermee te maken dat opdrachten werden teruggetrokken en dat ze geen interviews meer konden afnemen of dat ze zoveel moesten werken dat er geen tijd over was om aan het afstuderen te werken.

De hogeschool zocht daarom naar alternatieven, sleutelde aan de methodologie om studenten tegemoet te komen. Wel hield ze vast aan de eis dat studenten praktijkdata moesten hebben verwerkt. Dat kon ook digitaal vergaarde data zijn. Ook werd toegestaan dat koppels studenten data met elkaar deelden.

Bijna alle studenten die in september aan hun afstudeerjaar zijn begonnen hebben zo geen studievertraging opgelopen. De groep studenten die in februari is begonnen met afstuderen, loopt wel vertraging op. Zij zijn in veel gevallen later gestart, maar de verwachting is dat zij de achterstand tijdig inhalen. De hogeschool verwacht dat een eventuele studievertraging normaal gesproken niet meer dan een halfjaar is.

Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen
Omdat de hogeschool laboratoriumopleidingen aanbiedt, werken de studenten voor hun afstudeerstage op een werkplek. Veel van hen zijn medio maart naar huis gestuurd en werken nu thuis zo goed mogelijk verder.

De opleiding probeert studenten die hun praktisch werk op de stageplaats moesten afbreken, nu tegemoet te komen door de theoretische component van hun afstuderen voor hen te versterken. Verder wordt gekeken naar wat nog kan doorgaan en wat niet. De hogeschool sluit studievertraging niet uit.

De Nieuwste Pabo
Op het moment dat corona in Nederland uitbrak was het onderzoekcomponent van de afstudeerstage voor de meeste studenten afgerond. De enkele student die nog bezig was met data verzamelen, heeft het fysieke verzamelen kunnen omzetten in het online vergaren van data. Interviews met leerlingen van groep 7 of 8 werden na de corona-uitbraak gehouden via MS Teams.

Corona betekende een probleem voor de eindfase van het afstudeertraject. Dat behelst de verantwoordelijkheid voor een groep op de basisschool in de maanden februari tot en met juni. Omdat de basisscholen gedurende langere tijd geheel of gedeeltelijk gesloten zijn, konden ze minder ‘bewijslast’ (waarmee ze aantonen dat ze hun leerdoelen hebben gehaald) verzamelen voor het afstuderen. Daarop besloot de examencommissie van de hogeschool tot een verruiming van de voorwaarden.

Voor de onderdelen waarvoor studenten in de eerste helft van het collegejaar al bewijslast hadden verzameld, mogen ze die nu ook gebruiken in de eindfase. Daarvoor gelden dan de criteria van die eindfase. De hogeschool heeft daarmee veel problemen kunnen oplossen, maar studenten die vanwege een ziekte (zoals astma) niet opnieuw voor de klas kunnen gaan staan zolang corona niet is uitgebannen, lopen studievertraging op.

Hogeschool voor de Kunsten
Kunststudenten studeren vaak af met een performance. Online afstuderen is in de meeste gevallen geen optie omdat de geluids- en beeldkwaliteit dan onvoldoende zijn. Bovendien moeten examinatoren performances doorgaans ter plekke beoordelen.

Die probeert hogeschool de voorstelling wel te streamen of op te nemen, voor de ‘thuisblijvers’. Streamen blijkt lastig, omdat het instituut daarvoor niet de capaciteiten heeft. Als een performance op een externe locatie plaatsvindt, probeert de hogeschool een streamingsdienst in te huren.

Er zijn overigens een paar opleidingen die ervoor kozen de performances toch online te doen, zoals de Rockacademie. Studenten die afstuderen met beeldend werk kunnen dat gewoon in een atelier tonen. Circuseindexamens vinden plaats in de concertzaal.

De hogeschool probeert te voorkomen dat iemand studievertraging oploopt. Het is de bedoeling dat elke student voor 31 augustus heeft kunnen afstuderen. Dat moet lukken met de capaciteit van het gebouw. De hogeschool heeft wel veel last van de tijdslots in de trein. Afstudeerperformances kunnen alleen tussen 11.00 en 15.00 en na 20.00 uur plaatsvinden en dat is lastig plannen.

Afstuderen heeft prioriteit
Afstuderen heeft de komende maanden prioriteit bij Fontys. Op 15 juni gaat het gebouw weer open voor studenten die gaan afstuderen. [Erwin Blatter]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.