Eindhoven,
28
februari
2018
|
16:08
Europe/Amsterdam

Aantal deeltijdstudenten blijft stijgen

Uit gegevens van Studielink blijkt dat het aantal deeltijders binnen Fontys blijft groeien. In vergelijking met dezelfde peildatum vorig jaar is de toename 6,8 procent. De opleiding tot leraar basisonderwijs B van Fontys Hogeschool Kind en Educatie kan zelfs bogen op een verdubbeling: van 20 aanmeldingen in februari vorig jaar naar 42 nu. Positieve cijfers na een aantal magere jaren.

In totaal mocht Fontys aan het begin van het schooljaar 2017-2018 bijna 1400 eerstejaars deeltijdstudenten verwelkomen. De teller voor dit jaar loopt daar (dus) op vooruit. Er is bovendien sprake van een landelijke trend. Naast de traditionele marktleider Fontys is de stijging ook te zien bij andere hbo’s, zoals Hogeschool Utrecht en Avans. Opvallend, omdat de aanmeldingscijfers in 2014 nog een historisch dieptepunt bereikten, met een landelijk totaal ver beneden de tienduizend. Hoe is het te verklaren dat steeds meer professionals weer hun weg vinden naar één van de campussen?

Flexibiliteit
Astrid Venes.Opvallend is de groei bij FHKE, dat juist een sector bedient die onder druk staat. Directeur Astrid Venes: “Sinds 2015 zitten we weer in de lift. Dat komt mede omdat onze opleiding de voorbije jaren veel flexibeler is geworden.” Een voorbeeld daarvan is een individuele intake die focust op de specifieke leervraag van een deeltijdstudent. Dat leidt tot maatwerk: een programma dat zo veel mogelijk is afgestemd op de eigen behoeften en omstandigheden.

De aanwas verklaart Venes verder uit de groeiende media-aandacht voor de sector. “Deeltijders raken daardoor getriggerd. Ze gaan nadenken over hun loopbaan en kiezen welbewust voor het onderwijs. Bijvoorbeeld vanwege het sociale aspect of de grote baankans.”

Maatschappelijk debat
In de februaripeiling van Studielink heeft ook de lerarenopleiding in Tilburg aardige cijfers: tot nu toe meldden zich 88 Yvonne Visser.deeltijders (tegenover 65 vorig jaar). FLOT-directeur Yvonne Visser erkent de urgentie die wordt opgeroepen door het maatschappelijk debat over onderwijs. Echter, bij de Tilburgse lerarenopleiding is er ook een prozaïscher reden voor de stijging. “Door het personeelstekort staan er in het voortgezet onderwijs vaak onbevoegde docenten voor de klas. Dat staat het ministerie nu niet langer toe. De voorbije jaren had dat zijn weerslag op het aantal deeltijd-aanmeldingen.”

Ook bij FLOT is ‘flexibilisering’ het sleutelwoord. “Wij laten deeltijdstudenten niet alleen toe op basis van diploma’s. Ook een ‘ervaringsportfolio’ kan doorslaggevend zijn.” Dat leidt volgens Visser tot herkenbare keuzes. “Dan praat je bijvoorbeeld over een voormalig bankmedewerker die economie gaat geven of een native speaker die docent Engels wordt.” [Frank van den Nieuwenhuijzen]

Op woensdag 21 maart organiseert Fontys in Eindhoven, Sittard en Tilburg Open Avonden voor geïnteresseerde professionals.

Nog meer maatwerk

Om het potentieel op de professionalmarkt beter te benutten is een klein jaar geleden gestart met Fontys PRO. Fontys PRO herbergt het volledige deeltijdaanbod van Fontys Hogescholen ‒ 57 bachelors, 22 masters, 7 associate degrees (tweejarige hbo opleiding) en ruim 300 cursussen ‒ en moet doorgroeien tot een volwaardig platform voor professionals én werkveld.

Volgens marketingconsulenten Teun Slot en Frank Oor ontstaat op den duur een breed netwerk waar persoonlijke- en organisatieontwikkeling centraal staan. “Een netwerk dat zich als inspiratiebron moet ontwikkelen met hoogwaardig onderwijs en interessante ontmoetingen, waar de professional kennis haalt en brengt. Hiervoor willen we al het onderwijs- en onderzoeksaanbod dat we nu al hebben op de professionele markt bundelen en de leden van het netwerk steeds persoonlijk informeren over de voor hen interessante evenementen.” Het concept is deels nog in wording. Daarom is het (nog) te vroeg om te concluderen of deze nieuwe benadering al heeft geleid tot meer aanmeldingen. Oor: “Als we de professionele doelgroep op termijn in de volle breedte kunnen aanspreken, gaat deze aanpak heus wel vruchten afwerpen.”