Eindhoven,
07
juli
2020
|
13:23
Europe/Amsterdam

Aandeel mbo’ers groeit bij Fontys tegen stroom in

Ook komend studiejaar mag Fontys weer rekenen op een toename van het aantal mbo’ers dat bij de onderwijsinstelling gaat studeren. Waar de doorstroom van mbo naar hbo op nationaal niveau, en met name in de Randstad achterblijft, is er bij Fontys in de aanmeldingen opnieuw een plus te zien.

De landelijke daling van het aantal mbo’ers dat een hbo-opleiding gaat volgen, is een probleem dat al sinds 2010 speelt. Het beeld wordt bevestigd in een recent onderzoek van ResearchNed. Voor het kabinet is het reden om een vervolgonderzoek te laten doen. Dat moet na de zomer klaar zijn.

Randstad blijft achter 
Exacte cijfers voor Fontys ontbreken nog en op dit moment gaat het om aanmeldingen, niet om inschrijvingen. Maar volgens Rosemarie Moonen van de Dienst Marketing & Communicatie is er bij Fontys ook dit jaar sprake van een toename.

Rosemarie Moonen“We hebben een vergelijkbaar percentage mbo’ers dat zich bij ons heeft aangemeld met vorig jaar”, aldus Moonen. “Wel zal er door de coronacrisis een gering aantal mbo’ers zijn dat dit studiejaar niet kan afstuderen en zich dus ook niet bij ons kan inschrijven.”

Tijdens ‘collegiaal overleg’ vernam ze dat bij veel andere hogescholen de aanmelding van mbo’ers achterblijft. Dat speelt vooral in de Randstad. Hoe dat komt is volgens Moonen speculeren, want daar is geen onderzoek naar gedaan.

Tegen kosten aanhikken 
Vermoedelijk hangt dit samen met de populatie, die in de Randstad anders is samengesteld dan bijvoorbeeld in Brabant. Er wonen meer mbo’ers en er is een grotere concentratie van niet-Westerse bevolkingsgroepen. Juist bij hen is de wil om te lenen voor een studie volgens Moonen echt minder. Ook volgens ResearchNed hikken mbo’ers aan tegen de kosten van een hbo-studie.

Bij Fontys stromen tevens steeds meer mbo’ers door naar de associate degrees, weet Moonen. De onderwijsinstelling biedt deze nog vrij nieuwe, tweejarige hbo-opleidingen bovendien steeds meer aan. “Bij de deeltijd-associate degrees bestaat het gros van de instroom uit mbo’ers. Bij de ‘voltijds’ groeit juist het aandeel van havisten.”

Versoepeling 
Om mbo’ers te prikkelen om toch een hbo-studie te gaan volgen, denkt het Rijk erover de 1 februari-regeling te versoepelen. Nu hoeven mbo’ers een aanvullende beurs en de kosten van de studenten-OV-kaart niet terug te betalen, als ze in hun eerste jaar stoppen voor die datum. Dit tijdstip wordt dan verder naar achteren geschoven.

Het onderzoek van ResearchNed richt zich in de kern op de effecten van het in 2015 ingevoerde leenstelsel. Dat verving destijds de basisbeurs. De onderzoeksresultaten laten zien dat de doorstroom vanuit havo en vwo naar het hoger onderwijs nagenoeg hetzelfde is als vóór de start van het leenstelsel.

Studenten zijn vaker gaan lenen en lenen gemiddeld een hoger bedrag. Dit was ook de verwachting bij de invoering van het leenstelsel. Bij mbo-studenten die verder willen studeren, spelen aversie tegen lenen én de kosten van studeren vaker mee dan bij havo- en vwo-leerlingen, concludeert ResearchNed. [Tim Durlinger]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.