Eindhoven,
02
oktober
2018
|
17:24
Europe/Amsterdam

‘We moeten keuzes durven maken’

Docenten en een enkele student praten mee over Kwaliteitsafspraken

Het hoger onderwijs heeft nog extra middelen tegoed van de regering; geld dat wordt bespaard door het afschaffen van de studiebeurs en was beloofd als algemene ‘kwaliteitsimpuls’. Maar hoe dan? Daarover konden docenten en studenten maandag meepraten.

Hoe divers Fontys is, met zijn 27 autonoom aangestuurde instituten, bleek maar weer eens tijdens de dialoogsessie in Eindhoven. Hoe verhoog je het succes van studenten, verbeter je hun leer- en werkomgeving? Of de professionaliteit van de docent? Ze zijn er overal bij Fontys mee bezig, maar ieder op zijn eigen manier.

De een houdt na afloop van een kwartaal een evaluatie, ‘maar het levert niks op’. De ander kwam erachter dat als je evaluatie-uitkomsten deelt met studenten, zij veel meer betrokken zijn en de evaluaties beter invullen. Sommige opleidingen organiseren informele bijeenkomsten als een lunch waar studenten vrijuit kunnen praten: ‘Het levert veel op.’

Jonge havisten
En hoe ver gaan opleidingen in het zelfstandig laten werken van studenten? Fontys ICT doet dat al heel snel, door gebruik te maken van echte ‘challenges’ uit het bedrijfsleven waarbij studenten zelf op zoek moeten naar informatie. Een docent van een andere opleiding vindt dat voor die ‘jonge havisten die alles nog moeten ontdekken’ veel te veel gevraagd. Terwijl er ook opleidingen zijn waarin ‘de student centraal staat’. Hij mag zelf bepalen wat de leerroute wordt. ‘Het gaat om eigenaarschap’.

Ondanks die diversiteit was een aantal deelnemers – niet allemaal – het er wel over eens dat als het gaat om onderwijsontwikkeling, dit vaak buiten werktijd gebeurt. Daar zou meer tijd voor mogen komen. ‘De inzetproblematiek is niet alleen opgelost door van docenten coaches te maken’, merkte iemand op. Maar daar was een andere docent het niet mee eens: ‘Het gaat om keuzes maken. Nu doen we bij Fontys op veel plekken beide: traditioneel colleges geven én de studenten in projectgroepen laten werken’.

Professionaliseren docenten
En hoe professionaliseer je docenten? Ook daar kwam het woord ‘eigenaarschap’ weer naar boven. ‘Net als bij studenten moeten docenten zelf regie nemen over hun loopbaanontwikkeling’, vond een docent. 'Teamleren’ wordt genoemd. Je team leren kennen, van elkaar leren, elkaars talenten kennen. ‘Dat doen we onvoldoende’.

Er werd ook gesproken over ‘studiesucces’. Hoe voorkom je de hoge uitval in het eerste studiejaar? Wel of niet helpen met plannen? Een ander thema dat de organiserende dienst Onderwijs & Onderzoek had voorbereid voor deze dialoogsessie: authentieke leer- en onderzoekomgevingen. Dat gaat onder meer over de samenwerking met instellingen en bedrijven. Vaak in hybride omgevingen, zoals social labs een innovatiecentra. Wat moet daarin anders of beter?

Accreditatieorgaan
Ruim vijftig mensen, met name docenten en een paar studenten, waren aanwezig bij de dialoogsessie. Van allerlei opleidingen zijn ze komen opdagen: Paramedische School, Fontys ICT, Kind en Educatie, Communicatie, enzovoort.

Samen met input van onder meer de medezeggenschapsraden en opleidingscommissies gaan de dialoogsessies bijdragen aan de inhoud van de zogenaamde Kwaliteitsafspraken, waarin onderwijsinstellingen vastleggen hoe ze het vrijgekomen geld gaan besteden. Het ministerie heeft het accreditatieorgaan NVAO opdracht gegeven om de kwaliteitsafspraken te beoordelen.

De Dienst Onderwijs & Onderzoek wil de informatie uit de dialoogsessies ook gebruiken voor de Instellingstoets Kwaliteitszorg die in maart 2019 plaatsvindt. Er zijn nog sessies in Tilburg en Sittard. Meer informatie vind je op Fontys Nieuws. [Petra Merkx]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.