Eindhoven,
06
oktober
2022
|
16:46
Europe/Amsterdam

Wat doet Fontys tegen het lerarentekort?

Er is een groot lerarentekort. En dat wordt steeds erger. Wat doen we eraan? Het is donderdag het onderwerp van gesprek bij de lerarenopleiding in Tilburg.

De Tilburgse wethouder Esmah Lahlah, CNV-voorzitter van Onderwijs Danielle Woestenberg en Ad Vissers, directeur van de lerarenopleiding in Tilburg, zijn samen met studenten, onderwijsmanagers en coördinators van Fontys aanwezig bij een bijeenkomst op de locatie in Stappegoor. In het kader van de Dag van de Leraar gaan zij - een dagje te laat weliswaar - het gesprek aan over het behouden van leraren voor de regio Tilburg.

Want hoe doet Fontys dat nou eigenlijk, als grootste lerarenopleider van Nederland? Hoe is de samenwerking met het voortgezet onderwijs? En hoe worden startende docenten in het werkveld begeleid? Die onderwerpen worden allemaal besproken. 

CNV-voorzitter Woestenberg is er blij mee. Want volgens haar ligt er een maatschappelijke opdracht waar hard aan gewerkt moet worden. “We kunnen het lerarentekort niet oplossen met leraren, enkel met elkaar. We moeten onderwijs organiseren waar de student van nu in de toekomst mee aan de slag kan.” 

Drie manieren
Fontys doet dat, zo blijkt uit drie verschillende pitches die door onderwijsmanagers van deze instelling worden gegeven, op drie verschillende manieren: binnenhalen, behouden en professionaliseren. Binnenhalen gebeurt met oriënteren. Want hoe beter je oriënteert, hoe succesvoller je uiteindelijk zal zijn. 

Leander Bouwens en student JenteHet behouden hoopt Fontys te doen met een nieuw programma voor studenten die dreigen weg te vallen, voor studenten die twijfelen. En het professionaliseren wordt gedaan met dertien samenwerkingsverbanden in het zuiden van Nederland, met als doel: de student zoveel mogelijk in de praktijk te laten leren. Het liefst op zoveel mogelijk verschillende plekken.

Op dat laatste stukje haakt Woestenberg in. “Het is mooi om te zien hoe jullie verbinding leggen tussen de jonge student en het diverse aanbod. Mijn ideaalbeeld is dat iemand met een passie voor Nederlands een groepje kinderen begeleidt op een basisschool, lesgeeft op het voortgezet onderwijs en ook nog wat doet op een lerarenopleiding.”

Wethouder Lahlah haalt een aantal sleutelwoorden uit de pitches aan. “Hoe trek je een student binnen? Hoe behoud je de student? En hoe is de overgang naar de arbeidsmarkt? Ik hoor dat Fontys zich bij al die onderwerpen richt op talentontwikkeling, bewustwording van het vak vergroten en verbinding met de arbeidsmarkt. Je moet out of the box denken om die punten aantrekkelijk te maken.” 

Samenwerken
De wethouder vraagt zich af of deze drie elementen kenmerkend zijn voor de regio Tilburg. Volgens onderwijsmanager Leander Bouwens is dat niet het geval - het gebeurt op andere plekken ook - maar Fontys wil wel op een andere manier uniek zijn. En dat is door met zoveel mogelijk sectoren samen te gaan werken. “We willen de student zoveel mogelijk in de praktijk laten leren. En dan gaat het verder dan het klassieke stage lopen. Bij FLOT leren ze veel, maar op een werkplek leer je net zo goed.” 

Student Jente kan daarover mee praten. Zij volgt de lerarenopleiding voor een groot deel bij De Brabantse Opleidingsschool (BOS). Het onderwijs is er zeer gevarieerd: van van vmbo tot gymnasium, van tweetalig onderwijs tot podiumklas en van kleine dorpsschool tot brede scholengemeenschap. Het is een plek waar leerlingen, studenten en collega’s samen leren.

“Bij Fontys zit ik alleen met mijn Biologie-klasgenootjes, bij BOS kom ik in contact met docenten van allerlei verschillende vakken. Ik heb naar diverse scholen kunnen kijken en daardoor kunnen ontdekken wat ik interessant vind. We hebben van elkaars ervaringen kunnen plukken. De blik is verbreed. Dat heeft mij heel erg geholpen." [Karen Luiken]

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Annemieke
10
October
2022
Ik ben benieuwd welke coördinatoren aanwezig waren?