Eindhoven,
19
maart
2020
|
21:26
Europe/Amsterdam

Uitstel van bindend studieadvies

Studenten van Fontys en andere hbo-instellingen en universiteiten krijgen vanwege de coronacrisis langer de tijd om hun studiepunten te halen. Wie niet aan het bindend studieadvies (bsa) van de opleiding voldoet, mag de bsa-norm ook in het volgende studiejaar nog halen.

Dit hebben de hogescholen en universiteiten samen met studentenorganisaties vandaag afgesproken met minister van Engelshoven (OCW). De afspraak moet ertoe leiden dat studenten zo weinig mogelijk studievertraging oplopen door de huidige crisis. Zij die in dit collegejaar niet voldoende studiepunten halen, kunnen dat dus alsnog in studiejaar 2020-2021.

”Ik ben blij met dat hierover duidelijkheid is gekomen voor onze studenten”, zegt Fontys-voorzitter Joep Houterman. "Hiermee geven we eerstejaarsstudenten die mogelijk niet het benodigde aantal punten of de gewenste resultaten behalen, enige zekerheid en rust. We gaan kijken hoe we deze afspraak binnen Fontys vormgeven.”

Meer financieel maatwerk
Een ander heikel punt naast de studievoortgang is de studieschuld die mogelijk door de coronacrisis verder oploopt. Van Engelshoven stelt dat de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) finaniële regelingen heeft waarmee studenten hun lening tijdelijk kunnen verhogen. Waar nodig biedt DUO volgens haar ook maatwerk waarbij rekening wordt gehouden met de persoonlijke situatie van een student.

Engelshoven in gesprek met journalistiek-studenten van Fontys. Studenten mogen hun lening nu verhogen, zelfs met terugwerkende kracht vanaf het begin van het schooljaar. Ook kunnen ze collegegeldkrediet aanvragen.

Ook aan oud-studenten is gedacht. Wie een studieschuld heeft en nu in moeite heeft met terugbetalingen doordat inkomsten wegvallen, kan voor maximaal vijf jaar een aflossingsvrije periode aanvragen. Wie al eens zo'n periode heeft gebruikt of als oud-student al een betalingsregeling had afgesloten, zal door DUO 'coulant' worden behandeld. 

Toverwoord
Coulance is ook het toverwoord als het gaat om de aanmeld-deadline voor nieuwe studenten. Die, zo is afgesproken, wordt verschoven van 1 mei naar 1 juni. Daarbij moet specifiek ook voorkomen worden dat een mbo-student volgend studiejaar niet aan een hbo-opleiding kan beginnen door een kleine studievertraging als gevolg van de coronacrisis.

“Het is goed dat aankomende studenten zo meer tijd krijgen om zich te oriënteren, hulp te vragen bij hun studiekeuze, kennis te maken met Fontys, onze studenten en medewerkers", reageert Houterman.

De afspraak gaat ook specifiek om mbo-studenten die door deze crisis één of enkele kleine vakken of de stage niet kunnen afronden voor 1 september. De hogeschool laat die student alsnog toe: hij of zij heeft dan tot 1 januari de tijd om het mbo-diploma volledig af te maken.  
Hetzelfde geldt voor bachelor-studenten die zich inschrijven voor een master.

Back-up
Voorzitter Kees
 Gillesse van het Interstedelijk Studenten Overleg waarschuwt wel degenen die zich inschrijven voor een studie met een numerus fixus: “Als studenten een studie willen gaan doen waar een numerus fixus op zit, doen ze er nu meer dan ooit goed aan om een backup-plan te hebben.” 
Voor de goede orde: Fontys kent geen opleidingen meer met een numerus fixus. [Jan Ligthart]

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Larry Köster
20
March
2020
Volgens mij ligt het besluit van de minister genuanceerder. "Studenten die niet aan het bindend studieadvies (bsa) van de opleiding voldoen, omdat zij door het coronavirus vertraging hebben opgelopen, krijgen uitstel. Zij krijgen de mogelijkheid om de bsa-norm te halen in het volgend studiejaar. Aldus het bericht van de overheid. "https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/19/bindend-studieadvies-voor-studenten-uitgesteld-bij-vertraging-door-coronavirus

Als ik dit bericht goed interpreteer, kunnen studenten uitstel studieadvies aanvragen als ze kunnen aantonen dat ze studieachterstand hebben opgelopen vanwege het Coronavirus. Bron heeft het erover dat alle studenten vanwege het coronacrisis uitstel studieadvies krijgen. Dit laatste hebben we ook al kunnen lezen bij andere hogescholen bv Hogeschool Rotterdam.

Zoals Joep Houterman ook in het artikel aangeeft is het belangrijk dat Fontys hier snel helderheid in geeft voor de instituten en studenten.