Eindhoven,
07
december
2017
|
19:00
Europe/Amsterdam

Twee jaar halvering collegegeld voor álle lerarenopleidingen

Leuke opsteker voor wie volgend jaar aan een lerarenopleiding wil gaan studeren. Niet alleen pabo-studenten, maar studenten van álle lerarenopleidingen die in collegejaar 2018/2019 beginnen, betalen twee jaar lang de helft van het collegegeld. Dat zei minister Ingrid van Engelshoven vandaag in de Tweede Kamer, tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting.

Met deze maatregel wil Van Engelshoven een extra impuls geven aan het tegengaan van het lerarentekort. In het regeerakkoord werd al afgesproken dat het collegegeld voor alle studenten aan een hbo of universiteit voor het eerste jaar (van de bachelorfase) met de helft wordt verlaagd. Voor studenten aan (academische) pabo's geldt dat zelfs twee jaar.

Minister Van Engelshoven heeft nu dus besloten die halvering van het collegegeld te verruimen naar álle lerarenopleidingen. Dus naast de opleidingen voor basisschoolleraren gaat het gehalveerde collegegeld ook twee jaar gelden voor opleidingen die leraren leveren voor scholen in het voortgezet onderwijs en mbo’s.

"Steeds meer scholen hebben problemen om bij ziekte van een leraar een vervanger te vinden. Het lerarentekort stelt het onderwijs dus voor een grote, gezamenlijke opgave’’, aldus Van Engelshoven. "Het tekort loopt weliswaar langzamer op dan eerder geraamd, maar actie hierop is hard nodig. Door deze flinke korting op het collegegeld verleiden we aankomende studenten nog meer om voor de klas te gaan staan.’’ 

De collegegeld-afspraken uit het regeerakkoord worden nu nader uitgewerkt in een wetsvoorstel. [Petra Merkx]