Eindhoven,
03
juni
2020
|
15:38
Europe/Amsterdam

Toetsen ook in stadion Willem II en Klokgebouw

Samenvatting

Update donderdag 4 juni, 10:08 uur

Ze zijn eruit, de tentamenplanners van Fontys. In de komende weken worden 792 tentamens op locatie afgenomen en worden 72 toetsen online gehouden. De fysieke tentamens vinden plaats in Fontys-gebouwen maar ook in het Klokgebouw in Eindhoven en het Willem II-stadion in Tilburg.

Van de 150 online tentamens waarvoor het Fontys-bestuur groen licht had gegeven, is de afgelopen weken ruim de helft afgevallen. “Sommige instituten hebben alsnog de voorkeur gegeven aan fysieke tentaminering”, aldus Gerard Lenssen namens de Taskforce FontysOnline.

Gerard Lenssen. foto: Ton ToemenDe online tentamens worden gehouden met de programma’s ProctorExam en TestVision. Het eerste zorgt voor online surveillance via de smartphone van de student. Het tweede betreft het digitale toetsprogramma. Er was toch nog wat weerstand tegen deze online toetsing. Al ging dat niet over de privacy.

“Het pakket van Testvision hebben we in maart aangekocht en willen we de komende twee jaar over heel Fontys uitrollen. Er zit ook een heel uitgebreid trainingsprogramma bij. Daarvan heeft nu een aantal instituten gezegd: dat willen we graag, maar voor onze medewerkers is het op dit moment te druk om er dat nog bij te doen.”

Overigens: als het om privacy gaat, hebben en houden studenten het recht om alsnog hun tentamen op een Fontys-locatie te maken in plaats van online.  

Puzzel
Het maken van het tentamenrooster, dat vandaag naar alle instituten wordt verstuurd, werd er daardoor niet makkelijker op. Maar dat was al een moeilijke puzzel, vooral door het gebrek aan geschikte ruimtes en door de venstertijden die het ministerie van Onderwijs heeft opgelegd. 

Om de anderhalve meter afstand te kunnen garanderen zijn ruimtes nodig van minimaal 120 vierkante meter. Daarvan heeft Fontys er, verspreid over alle locaties in Brabant en Limburg, in totaal 55. Daarbij inbegrepen zijn ook de sporthallen van de Sporthogeschool in Eindhoven die voor deze periode worden omgebouwd tot toetslocaties.

De venstertijden beperkten de mogelijke toetsmomenten. De tentamens mogen niet voor 11 uur beginnen en dienen vóór 15 uur of na 20 uur te eindigen. Dit in verband met de spreiding van de studentenstromen in het openbaar vervoer. 

Voorkeuren
"Toch is het uiteindelijk allemaal gelukt. En ook nog zonder studenten naar andere steden te hoeven sturen en op de voorkeursmomenten die de instituten hadden opgegeven", stelt Lenssen.

De Sporthogeschool in Eindhoven Dat is wel mede te danken aan de externe locaties en het inzetten van de sporthallen van de Sporthogeschool. Tot het laatste moment was ook het Evoluon in beeld als toetslocatie, er waren al ruimtes gereserveerd. Maar er kon zo ruim gebruik gemaakt worden van het Klokgebouw op Strijp-S, dat het Evoluon niet meer nodig was. 

In totaal zijn er maar liefst 32.000 toetsmomenten waarbij grofweg 14.000 studenten zijn betrokken.
In Venlo en Sittard kan dat dus gewoon in de eigen gebouwen. In Eindhoven en Tilburg was wat meer ruimte nodig.

Tentamens en examens
Niet alle toetsen zijn reguliere tentamens. Er zijn ook enkele toelatingsexamens ingeroosterd. Zo kent de pabo toelatingsexamens, maar zijn er ook landelijk gereguleerde kennistoetsen voor de 2e graads lerarenopleidingen.

De meeste 'examens' van de eindejaarsstudenten vinden online plaats. Dat zijn dan eerder assessments en examenzittingen die allemaal digitaal kunnen worden gehouden. Lenssen: "Behalve die gevallen die bijvoorbeeld een laboratorium vereisen. Dan wordt alsnog de zitting op een Fontys-locatie gehouden."

Nadat alle tentamens zijn afgenomen, resten er dan nog twee weken voor de docenten om alles na te kijken en te beoordelen. Dat zal volgens Lenssen geen problemen opleveren. "Normaal staan daar ook twee weken voor. Ik zie geen reden waarom het dit keer niet zou lukken."

De hertentames staan, net als in andere jaren, traditioneel gepland in de twee weken voorafgaand aan het nieuwe studiejaar. [Jan Ligthart]  

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Biek van der Steen
07
June
2020
Hallo Gerard,

Een aardige prestatie die jullie hebben geleverd om het voor elkaar te krijgen dat studenten toch voor de zomervakantie tentamens op locatie offline kunnen afleggen. In bovenstaand artikel staat dat dit in Venlo zelfs in de eigen gebouwen zou kunnen en derhalve geen ruimte elders in de stad gehuurd hoeft te worden. Klopt deze informatie wel? Er worden namelijk door het Managementteam van mijn instituut (FHTL) heel andere keuzes gemaakt. Een aantal tentamens waarvan is vastgesteld dat dit onmogelijk online is uit te voeren, zijn uitgesteld tot na de zomervakantie. Daarnaast worden er een aantal kennistoetsen online afgenomen, ondanks dat dit ook extra werkdruk oplevert. Reden waarom enkele instituten er alsnog van afzien om online toetsen af te nemen, zoals in dit artikel staat. Het is aardig dat het CvB de instituten de vrijheid heeft gegeven om hierin zelf keuzes te mogen maken, maar het lijkt mij toch niet de bedoeling dat dit tot ongelijkheid leidt tussen instituten voor personeel en studenten. Of wel?
Mvg., Biek van der Steen, docent Logistiek FHTL-Venlo