Eindhoven,
02
september
2021
|
11:21
Europe/Amsterdam

Teststraat Fontys sterft (hopelijk) een stille dood

De ‘intelligente teststraat’, ontwikkeld door Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen, krijgt geen praktisch gevolg. Het ministerie van OCW gaat volledig voor het inzetten van zelftesten in het hoger onderwijs. 

Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen (FHTN) in Eindhoven was een van de acht onderwijsinstellingen die samen met partners in de eerste helft van 2021 onderzoek deed naar corona(snel)testen in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.

Doel van de pilots was om te onderzoeken of, en zo ja op welke manier, testen in die onderwijssectoren kunnen bijdragen aan het mogelijk maken van meer fysiek onderwijs. FHTN ontving in februari nog een subsidie van 420.000 euro van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

In mei zijn de testresultaten van de verschillende pilots vergeleken, maar het ministerie koos ervoor geen van de pilots een vervolg te geven. In plaats van teststraten kunnen studenten gratis zelftesten bestellen en die twee keer per week vrijwillig gebruiken.

Logisch
Anne Loonen van het lectoraat Applied Natural Sciences van FHTN was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de intelligente teststraat die werkte met speekselmonsters. Dat het project stil is gelegd is volgens haar niet meer dan logisch.

Anne Loonen“Het College van Bestuur van Fontys volgt het landelijk beleid, zo hoort dat ook. Het ministerie heeft ervoor gekozen het hoger onderwijs weer open te gooien zonder teststraten. Er wordt ingezet op de vrijwillige zelftesten.” 

Volgens Loonen is het werk, de tijd en het geld dat het onderzoeksteam van FHTN in het ontwikkelen van de teststraat heeft gestoken niet weggegooid. “Het was een zeer waardevol onderzoek waar we veel van geleerd hebben.”

“We zijn enorm gegroeid als onderzoeksgroep en hebben er goede partners en een RIVM-certificaat aan overgehouden. Bovendien ligt er nu een draaiboek klaar dat we, mocht het nodig zijn, zo uit de kast kunnen trekken.”

Laboratorium afgebroken
Loonen hoopt dat de besmettingen onder studenten de komende maanden niet toe gaan nemen. Mocht dit wel het geval, dan kan het onderzoeksteam zo weer worden opgestart.

Loonen: “Het externe laboratorium in Helmond die de speekselmonsters onderzocht, testlaboratorium 2 Wave Diagnostics, is inmiddels afgebroken. Dat zou dan weer opgebouwd moeten worden en dat kost uiteraard even tijd. Grotere vraag is wellicht: wie gaat dat betalen? Het kan natuurlijk niet zo zijn dat daar onderwijsgeld in gestoken wordt.”

Besmettingen
Maar zo ver is het gelukkig nog lang niet. De besmettingscijfers onder studenten zijn na drukke introductieweken in heel Nederland nauwelijks gestegen en dat is een bemoedigd signaal.

Volgens het Landelijk Overleg en Contact voor Introductieweken (LOCI) zijn er geen brandhaarden ontstaan naar aanleiding van de introductieweken in onder andere Delft, Groningen, Leiden, Maastricht, Rotterdam en Utrecht. Onder de meer dan 20.000 nieuwe studenten in deze steden zijn slechts enkele besmettingen aan het licht gekomen. [Ivo van der Hoeven]

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Elle v.d. Goorbergh
03
September
2021
Hear, hear!