Eindhoven,
16
maart
2021
|
16:09
Europe/Amsterdam

Deeltijdstudent? Je studiekosten zijn aftrekbaar

Deeltijdstudenten die op het punt staan hun belastingaangifte te doen, opgelet: de kosten voor een opleiding zijn in sommige gevallen aftrekbaar. Bron zette de spelregels op een rijtje.

Of kosten voor deeltijdstudenten aftrekbaar zijn hangt af van drie belangrijke voorwaarden. Ten eerste moet de opleiding bedoeld zijn voor je huidige of toekomstige beroep.

Ten tweede moet de opleiding een leertraject betreffen. Dat betekent dat de deeltijdstudent kennis opdoet onder begeleiding of toezicht van een docent en dat de opleiding wordt afgesloten met een examen.

Een derde voorwaarde is dat de deeltijdstudent geen studiefinanciering ontvangt. Ook wanneer de student geen beurs of lening ontvangt maar hier wel recht op heeft, kunnen de studiekosten niet als aftrekpost worden opgevoerd.

Er mogen alleen kosten worden afgetrokken die de deeltijdstudent zelf heeft betaald. Hierbij geldt een drempel van 250 euro.

Wel aftrekbaar
Studiekosten die deeltijdstudenten kunnen opnemen in hun aangifte zijn onder andere: collegegeld, cursusgeld, lesgeld of examengeld. Bedragen voor leermiddelen die voor de opleiding verplicht waren, zoals voorgeschreven boeken of bepaalde software, kunnen eveneens worden opgevoerd.

Beschermingsmiddelen, zoals een stofjas of een beschermingsbril, zijn aftrekbaar.Daarnaast zijn ook kosten voor bijvoorbeeld beschermingsmiddelen, zoals een stofjas, speciale schoenen of een beschermingsbril aftrekbaar, net als de kosten voor de EVC-procedure (Erkenning Verworven Competenties).

En vergeet vooral niet de jaarlijkse afschrijving op waardevolle studiematerialen die gebruikt worden in de opleiding, zoals een muziekinstrument of camera.

Niet aftrekbaar
Al met al kan een deeltijdstudent zo snel een aardig bedrag aan opleidingskosten aftrekken van de inkomstenbelasting (zie kader).

Opleidingskosten die niet aftrekbaar zijn betreffen de kosten voor computerapparatuur, een mobiele telefoon of de inrichting van een studeerkamer. Ook de rente over een studieschuld en reis- en verblijfkosten voor studiereizen mag een deeltijdstudent niet aftrekken.

Aftrek voor zzp’ers
Zzp’ers die voor Fontys werken hebben ook mogelijkheden om opleidingskosten af te trekken van de belasting. De Belastingdienst beschouwt de kosten die zzp’ers hebben gemaakt om vakkennis en vaardigheden op peil te houden namelijk als zakelijke kosten.

Deze kosten kunnen zzp’ers van de omzet aftrekken. Hierdoor verlaagt de winst en daarmee het bedrag aan inkomstenbelasting dat betaald moet worden. Uiteraard moeten de kosten ook voor zzp’ers voldoen aan de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden. [Ivo van der Hoeven]

Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl/aangifte

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.