Eindhoven,
30
maart
2022
|
11:00
Europe/Amsterdam

Studeren en kinderen: valt dat te combineren?

Je bent student en verwacht een baby. Of hebt al een kindje en moet je studie combineren met je kersverse ouderschap. Welke mogelijkheden biedt Fontys om te helpen en wat doet de onderwijsinstelling om studievertraging tegen te gaan?

Twee weken geleden schreef Bron over minister Dijkgraaf die het niet nodig lijkt te vinden dat studenten in het hoger onderwijs wettelijk recht krijgen op zwangerschapsverlof. Mbo-studenten hebben dat wel: zij krijgen zestien weken vrij.

Angelique Hendriks, al tien jaar werkzaam bij Fontys maar sinds november als studentendecaan, vindt de keuze van Dijkgraaf niet onlogisch. “Er zijn best wat alternatieven”, zegt ze over hbo-studenten die zwanger zijn of al een kindje hebben. 

“We gaan in gesprek met studenten om te bespreken waar zij behoefte aan hebben en wat zou helpen in relatie tot de opleiding, maar we bespreken ook financiële opties. Denk daarbij aan de eenoudertoeslag van DUO of toeslagen van de gemeente."
Angelique Hendriks
Speciale regelingen
In de korte tijd dat Hendriks als studentendecaan werkt, is ze nog niet in contact geweest met zwangere studenten of jonge ouders. Haar collega's daarentegen wel. Twee jaar geleden werden er 24 gesprekken gevoerd over een zwangerschap of bevalling, in 2021 waren dat er 20.  

“Het komt bij Fontys absoluut voor dat studenten een kindje verwachten of al moeder of vader zijn”, aldus Hendriks.

Neem de 26-jarige Sacdiya. Zij zit in haar derde jaar van de opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken in Eindhoven en beviel bijna vijf jaar geleden van haar zoontje.

“Ik volgde havo volwassenenonderwijs toen ik in verwachting raakte. Mijn wiskunde-examen deed ik toen ik veertig weken zwanger was”, vertelt ze. “In 2019 haalde ik mijn havodiploma, daarna ben ik bij Fontys begonnen.”

Naar de opvang
De student koos voor een voltijdstudie. Een dappere maar volgens Sacdiya geen onmogelijke keuze als jonge moeder. “Als je nog studeert mag je kind naar de opvang. Dat wordt grotendeels vergoed”, vertelt ze.

“In het begin ging mijn zoon daar vijf dagen per week naartoe. Nu is hij vier jaar oud en gaat hij naar de basisschool, inclusief de voor- en naschoolse opvang. Ook dat wordt voor een groot deel vergoed.”

Maar toch zijn er voor  studerende moeders extra kosten. Woonruimte, boodschappen, kleren. Je hebt het allemaal nodig, vaak dubbel. Om het financiële plaatje rond te krijgen werkt Sacdiya daarom een dag in de week als klantenservicemedewerker. “Daar kom ik, in combinatie met een maximale lening bij DUO, wel mee rond.”

Geen familie
Sacdiya staat er in Nederland helemaal alleen voor. Haar familie woont in het buitenland en de vader van haar kind is niet in beeld. “Die heeft hem nog nooit gezien”, vertelt ze. “Maar het is goed zo. We weten niet beter.”

SacdiyaOver haar drukke bestaan hoor je haar niet klagen. “Ik ben net als mijn klasgenoten een normale student. Ik doe wat de rest ook doet. Ik moet alle punten halen, stagelopen, een scriptie schrijven. En zo hoort het ook.”

In sommige situaties krijgt ze vanuit Fontys extra hulp. Zoals bij het vinden van een stage. “Dat is voor veel studenten een stressvolle periode. Sommigen moeten naar België of Duitsland, maar dat is voor mij geen optie. Fontys heeft vorig jaar contact opgenomen met het Elkerliek ziekenhuis in Helmond om mij voorrang te geven.”

Garantie op een stageplek was er toen echter nog niet. Je moet dan namelijk nog steeds op gesprek en jezelf bewijzen. "Maar het is heel fijn dat het eerste zetje wordt gegeven. Was dit niet gelukt, dan was de kans groot dat ik studievertraging op zou lopen.”  

Speciale regelingen
Studenten zoals Sacdiya kunnen - indien nodig - gebruikmaken van speciale regelingen. Studentendecaan Hendriks: “Als een student tijdens haar propedeusejaar in verwachting is en daarom niet aan de norm kan voldoen, kunnen we uitstel aanvragen voor het bindend studieadvies.”

Hetzelfde geldt voor een stage of het inleveren van een scriptie. “Een student kan in het geval van bijzondere omstandigheden contact opnemen met een studentendecaan, waarna wij advies uitbrengen over bijvoorbeeld het uitsmeren van een stage of een uitgesteld inlevermoment van een scriptie."

Met dat advies wordt een verzoek aan de examencommissie ondersteund.  “Maar uiteindelijk beslist de examencommissie of het verzoek wordt toegewezen.”

Dat geldt overigens niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen. “Jonge vaders worden vaak vergeten, maar ook met hen kan gekeken worden naar manieren om het allemaal nét even wat makkelijker te maken.” [Karen Luiken]

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Nora de Vries - Toeter
03
April
2022
Alle respect voor deze alleenstaande dame!
Toen ik mijn man op de deeltijdopleiding docent Duits ontmoette, was ik voltijdstudent docent Duits in Tilburg. We gingen samenwonen, verloofden ons en ik werd zwanger en trouwde met 12 weken zwangerschap. Ik bleek een medisch zware zwangerschap te hebben; Hyperemesis gravidarum en bekkeninstabiliteit. Ik moest mijn hoofdfasestage 2 afbreken en kreeg enorme stress en hoge bloeddruk. Studeren was fysiek onmogelijk geworden. In een gesprek met mijn SLB-coach werd mij geadviseerd om maar te stoppen en een instructeursopleiding te volgen. Ik zou de LKT-toets niet gaan halen volgens haar. Ik wilde toch proberen af te studeren, liep met 34 weken een trauma op wegens obstetrisch geweld in het ziekenhuis en zat een jaar later overspannen thuis: Ik stopte met de studie en ging werken. Drie jaar later kwam een tweede kindje en kreeg ik opnieuw hyperemesis gravidarum en 1,5 jaar succesvol revalideren om weer te kunnen lopen en fietsen.

In 2020, tijdens de covid-19-crisis, ben ik opnieuw begonnen met een studie tot docent, dit keer als docent Nederlands en NT2. Ik volg nu de versnelde deeltijdopleiding en krijg steun van mijn man en familie. We hebben 3 keer covid-19 gehad, zijn verhuisd en mijn beide ouders hebben kanker gehad in die korte periode. Mijn hart ligt niet meer bij Duits, wel bij het Nederlands. Doordat ik vroeger heb leren doorzetten ondanks tegenstand van docenten Duits, zal ik dit keer slagen en mijn diploma tot docent alsnog halen. De begeleiding van Fontys had in 2015/2016 wel wat beter gemogen. Ze hadden me bijvoorbeeld direct mogen doorverwijzen naar de studentendecaan.
Landelijk gezien zouden zwangere studenten betere begeleiding en ondersteuning moeten krijgen, want zo worden betere levensomstandigheden voor de dames en hun kind(eren) gecreëerd. Een opleiding kunnen volgen en afronden is makkelijker, als je steun krijgt van de opleiding die je volgt. Soms is (was?) die steun nog ver te zoeken bij Fontys.