Eindhoven,
12
juni
2017
|
13:25
Europe/Amsterdam

Studentenfractie CMR: meepraten op hoog niveau

NIEUWS - Vers bloed voor de studentenfractie in de Centrale Medezeggenschapsraad van Fontys. Deze week werden de nieuwe leden bekend. Maar wat doet de CMR eigenlijk? En wat is de rol van de studentenfractie?

Nieuw: Tina Dijkhuizen
Tina Dijkhuizen (20) is één van de nieuwe CMR-leden. De derdejaars Technische Natuurkunde in Eindhoven gelooft in de ‘Denk Groter’-ambities van Fontys maar vindt dat er nog wel een schepje bovenop kan. “Studenten moeten hun talenten optimaal ontplooien. Ik weet nog hoe verlegen ik was toen ik hier binnen kwam. Inmiddels is dat wel anders... Ik denk dat Fontys nog meer kan doen om studenten hun eigen weg te laten vinden. Hoe precies? Daar ga ik me de komende tijd voor inzetten.”

Vooraf heeft Tina medestudenten aangesproken op het belang van medezeggenschap. Toch blijft de animo om te stemmen klein: “Ongeveer 500 studenten brachten hun stem uit. En dat op een totaal van 35.000, verspreid over alle Fontys-locaties.” Jammer, volgens Tina, vooral omdat veel studenten wel klagen over het reilen en zeilen bij Fontys. “Je mag klagen wat je wilt, maar dan moet je ook je stem laten horen als het erom gaat.” [FvdN]

In totaal telt de raad elf student-leden. Bas van Helmondt (27), deeltijdstudent Natuur- en Scheikunde aan de Lerarenopleiding, is één van de ‘zittenblijvers’ en voorzitter van de studentenfractie. Over de rol van de studentenfractie zegt hij: “Wij praten mee over alle relevante beleidsonderwerpen binnen Fontys. Daarbij benaderen we thema’s zoals huisvesting en financiën zo veel mogelijk vanuit student-perspectief.” Binnen de Fontys-organisatie is de CMR de voornaamste gesprekspartner van het College van Bestuur. Naast het elftal studenten bestaat de raad nog uit elf personeelsleden. De CMR controleert het beleid van het CvB en behartigt de belangen van alle studenten en medewerkers.

Dialoog
De studentenfractie praat niet voor spek en bonen mee. Hun inbreng is wettelijk geregeld. De CMR heeft twee belangrijke ‘gereedschappen’. Enerzijds kunnen de leden (on)gevraagd advies geven over alle onderwerpen die binnen Fontys van belang zijn. Daarnaast heeft de raad ‘instemmingsrecht’ op een aantal vaste thema’s, bijvoorbeeld de begroting en de onderwijs- en examenregeling. Instemmingsrecht wil zeggen dat de CMR akkoord moet zijn met een plan, anders kan het bestuur het niet zomaar uitvoeren. "Ons instemmingsrecht geldt bijvoorbeeld ook voor alle documenten waar sancties in staan voor studenten," licht Bas toe.

In het overleg met het college staat de dialoog centraal, benadrukt Bas. “Het is niet zo dat we op het scherpst van de snede onderhandelen. Het onderlinge contact is goed. We willen allebei het beste voor Fontys. Meestal kunnen we elkaar goed vinden in dingen die belangrijk zijn voor de organisatie.”

Veel kennis
CvB en fracties ontmoeten elkaar in verschillende overleggen. Bas: “Voor belangrijke onderwerpen, zoals financiën en huisvesting, vormen we aparte commissies. Ook zijn er regelmatig brainstormsessies met bestuursvoorzitter Nienke Meijer.” Op die manier kijken de fractieleden in de keuken en leren ze alle ins en outs van Fontys kennen. “Je doet veel inhoudelijke kennis op over het functioneren van grote organisaties.”  Overigens, echte politieke ambities heeft Bas niet. “Ik merk wel dat ik besturen superleuk vind. Dus dat zie ik mezelf in de toekomst zeker blijven doen.”