Eindhoven,
09
oktober
2017
|
16:59
Europe/Amsterdam

Studenten én samenleving profiteren van Partnerships Fontys Sportkunde

Met behulp van een innovatief concept zet de Fontys-opleiding Sportkunde haar studenten in één keer midden in de samenleving. Ze werken actief mee aan sport- en beweegprogramma’s voor bijvoorbeeld kinderen met obesitas of inactieve ouderen.

De Partnerships startten dit schooljaar met alle 420 eerste- en tweedejaars Sportkunde. Zij lopen meerdere dagen per week stage bij één van de acht aangesloten partners. “Dat zijn grote gemeenten als Maastricht en Eindhoven,” vertelt Sofie Moresi, coördinator van de Partnerships. “In een zorgvuldig samengesteld team gaan studenten aan de slag met verschillende doelgroepen. Bijvoorbeeld kinderen met obesitas, ziekenhuis-patiënten of ouderen.”

Sport als middel
Hierbij is het motto: ‘Sport als middel’. Moresi: “De kern is bewegen en gezondheid, maar in het verlengde daarvan gaat het om aspecten als ‘meedoen’, kwaliteit van leven en sociale verbinding.” Binnen dit concept werken Sportkunde-studenten al vanaf hun eerste jaar professioneel samen met externe maatschappelijke partijen. Op locatie leveren ze hun bijdrage aan uitgekiende beweegprogramma’s. “De Partnerships gaan uit van een bestaande maatschappelijke vraag,” vult mede-coördinator Jeroen Bovens aan. “De externe partij kijkt wat de behoefte is en samen maken we een concreet plan.” Zo snijdt het mes aan twee kanten. “Gemeentes zijn geholpen met programma’s om het welzijn van burgers te verbeteren. Onze studenten doen een schat aan ervaring op, in een context die identiek is aan hun aankomende beroepspraktijk.”

Maatwerk
Het team dat de partners via Fontys binnenhalen is volledig professioneel opgetuigd. Sofie Moresi: “Het ging in de voorgesprekken soms over het prijskaartje. Maar het is niet zo dat we alleen een groepje stagiaires binnenbrengen. Aangesloten partners investeren samen met Fontys in een flexibel maatwerk-model dat inspeelt op het toenemende belang van sport en bewegen.” Bovens: “Vierdejaars begeleiden de eerste- en tweedejaars studenten. Daarnaast is er begeleiding van een programmamanager en een opleidingsdocent. Laatstgenoemde is één dag per week vrijgemaakt om op locatie de vinger aan de pols te houden.”

Stimulans
Worden studenten niet in het diepe gegooid? Hun stage is nu minder ‘uitproberen’ en meer harde realiteit. “Dat is juist een stimulans,” zegt Bovens. “We willen studenten optimaal uitdagen om onderbouwde praktijkkeuzes te maken.” Studenten reageren enthousiast. “Onze eerstejaars hebben daarbij het voordeel dat ze het met de paplepel krijgen ingegoten. Zij gaan direct de Partnerships in.” Kritiek die wel opborrelt heeft te maken met details. “Organisatorisch is het soms onpraktisch. Studenten uit de regio Eindhoven moeten bijvoorbeeld naar Kerkrade of Sittard reizen.”

Komende tijd wil de Sporthogeschool het netwerk verder uitbreiden. Sofie Moresi: “Er zijn contacten met andere grote Brabantse gemeenten, zoals Breda. Daarbij zoeken we wel gericht naar een klik. Er moet sprake zijn van een heldere, gezamenlijke ambitie. We werken op basis van co-creatie. De juiste dynamiek is daarbij essentieel.” [Frank van den Nieuwenhuijzen]

Deze animatie laat zien hoe de Partnerships Fontys Sportkunde werken.

Fontys Sporthogeschool maakt werk van ‘Fontys Focus 2020’
Visiedocument Fontys Focus 2020  is niet vies van ronkende taal. Al lezende struikel je over termen als ‘ondernemerschap’; ‘authentieke leeromgeving’; ‘werkveld-innovatie’ en ‘vraaggestuurd aanbod’. Vraag blijft: Hoe maak je het concreet? Met de lancering van Sportpartnerships zet Fontys Sporthogeschool een reuzenstap in de juiste richting. Bovens: “Innovatie zit bijvoorbeeld in de teamsamenstelling en de samenwerkingsvormen. Ondernemerschap wordt gestimuleerd doordat we studenten dwingen zelf inventief na te denken. Mensen die zij benaderen zitten vaak passief op de bank. Vind dan maar een manier om zo iemand toch te motiveren.” Met Fontys Focus 2020 als startpunt kregen de Partnerships gericht vorm. Moresi: “Sporters zijn doeners. Ik denk inderdaad dat onze kracht bij het doen ligt, het uitproberen, evalueren en doorontwikkelen. Precies wat hier gebeurt.”