Eindhoven,
13
november
2020
|
10:44
Europe/Amsterdam

Student+ steun voor studenten met autisme

Studenten met autisme hebben het zwaar in deze tijden van afstandsonderwijs. Zij missen structuur en lopen tegen barrières aan. Fontys Hogeschool ICT helpt ze, met Student+. En dat werkt goed.

Marlou Heskes, coördinator bij Student+, ziet de vraag naar begeleiding enorm toenemen. “Die is sinds corona explosief gegroeid, zeker in de tweede golf. De impact van alle maatregelen op de studenten is enorm. We zien meer stressklachten en depressies. Studenten zijn echt uit hun routine, terwijl dat voor mensen met autisme nu juist zo belangrijk is.”

Marlou HeskesExtra online momenten
Student+ draait diverse programma’s voor studenten die net wat extra ondersteuning nodig hebben bij het ontwikkelen van hun talenten. De afgelopen maanden zijn die programma’s fors uitgebreid met extra online momenten op specifieke thema’s. Zo is begonnen met de ‘goede start groep’ en een ‘stage interventie groep’.

Heskes: “We zien in deze tijd dat studenten met autisme meer hindernissen ervaren. Voor de nieuwe studenten met autisme hebben we daarom ‘de goede startgroep’ opgericht.

Deze was bedoeld voor een periode van een paar weken zodat nieuwe studenten goed konden landen. Maar we gaan er langer mee door omdat de ervaringen zo positief zijn. Ze weten inmiddels de weg binnen Fontys en binnen hun opleiding en toch komen ze nog regelmatig online samen, om verbinding met elkaar te houden.”

Stage interventie groep
Ook de ‘stage interventie groep’ lijkt een schot in de roos. “Heel veel studenten moeten stagelopen vanuit hun kamer en dat is soms erg lastig. Vandaar dat we elke vrijdagmiddag online een bijeenkomst organiseren waarbij we de week doorspreken.”

Volgens Heskes is het belangrijk dat studenten tijdens deze sessies ervaringen kunnen delen en elkaar van tips kunnen voorzien. “Wij faciliteren het en bewaken het, maar de studenten helpen elkaar. Bovendien doorbreken deze bijeenkomsten het alleen zijn; ook dat is in deze tijd heel belangrijk.”

Scheiding van functies
Voor de studenten die thuis niet kunnen werken, biedt Student+ bovendien werkruimte bij Fontys. “Studenten met autisme hebben vaak duidelijke structuur nodig: werk is werk, studie is studie en thuis is thuis. Als ze dan opeens thuis moeten werken en studeren, conflicteert dat. Ze hebben die scheiding van functies echt nodig.”

Toch gaan sommige studenten volgens Heskes heel creatief met het structuurprobleem om. “Er zijn studenten die ’s ochtend door de voordeur naar buiten gaan, een blokje om fietsen en door de achterdeur weer naar binnen gaan, om vervolgens aan het werk te gaan. Een mooie oplossing.”

Contact met andere opleidingen
Steeds meer Fontys-instituten kijken met een schuin oog naar Student+ van de ICT-opleiding. “Zeker in het technische domein hebben we veel contact met andere opleidingen. En ook Toegepaste Psychologie komt vaak bij ons kijken. Die willen ook een soort Student+ opstarten.”

Een goede ontwikkeling, denkt Heskes. “Studenten met autisme kunnen die extra ondersteuning vaak goed gebruiken. Het Student+ team, met 43 vrijwilligers in de rol van studiecoaches, kan dan mooi als voorbeeld en inspiratie dienen. We doen dit al heel lang en hebben de nodige ervaring.”

Op de website https://www.studentplusfontysict.nl/ is meer informatie te vinden over Student+. [Ivo van der Hoeven]

'Lastig om geconcentreerd te blijven'

Michel, vierdejaars ICT-student bij Fontys, is een van de 500 studenten die hulp krijgen via Student+. Al vanaf het begin van zijn studie wordt hij begeleid door een studiecoach. Michel heeft in deze tijd moeite met het onderwijs op afstand, zeker nu hij aan zijn minor is begonnen. “Het is lastig om altijd geconcentreerd te blijven en je aandacht erbij te houden. Vooral bij de klassikale lessen online.”

Michel heeft veel steun aan zijn studiecoaches. “Het helpt om iemand te hebben om mee te praten. Je kunt daardoor beter reflecteren op je werk. Daardoor komen bepaalde hulpvragen naar boven, waar je anders misschien mee zou blijven zitten.”

De studiecoaches van Student+ hebben volgens Michel de juiste ervaring om studenten met autisme te begeleiden. “Het gaat dan voornamelijk om de studievaardigheden en het studeerproces, niet zozeer om de inhoud van de studie zelf. Zo helpen ze je met het plannen van je werk en het aanbrengen van structuur in je agenda.”

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.