Eindhoven, Tilburg,
08
november
2018
|
12:10
Europe/Amsterdam

Steeds grotere rol voor sportonderzoek

Fontys-sportlectoraten presenteren onderzoek in Den Haag

Onderzoekers van hogescholen, universiteiten en instituten komen vandaag bijeen op de Dag van het Sportonderzoek. Zeker zestien docenten van de sportlectoraten Move to Be en Sportbusiness reisden daarom af naar Den Haag, als bezoeker of als spreker. "Er is steeds meer aandacht voor sportonderzoek", zegt lector Steven Vos.

Sportonderzoek in het hbo heeft de afgelopen jaren op verschillende manieren een sterkere positie gekregen, vertelt Move to Be-lector Steven Vos.

“Sport en bewegen zijn steeds centraler komen te staan in Steven Vosonze samenleving. Bovendien zie je een verschuiving van focus op curatieve - genezende - gezondheidszorg naar steeds meer aandacht voor preventie, het voorkomen van gezondheidsklachten. Er is meer aandacht voor beweging en onderzoek daarnaar.”

Samenwerking
Sinds een paar jaar bestaat er ook een landelijk lectorenoverleg van acht sporthogescholen. “Die samenwerking versterkt onze positie nog meer. In plaats van met elkaar te concurreren, houden we ons gezamenlijke doel voor ogen: beter bewegingsonderwijs en zorgen dat iedereen de kans krijgt om te bewegen."

"Gezamenlijk stappen we met die grote thema’s naar Den Haag”, vertelt Vos. Samenwerken met het wo is daarbij ook essentieel, zo staat sinds twee jaar in de Kennisagenda Sport en Bewegen beschreven.

Maatschappelijke impact
Een van de praktijkonderzoeken van lectoraat Move to Be is ‘Keigaaf’, dat probeert duizend kinderen uit Eindhovense achterstandswijken in beweging te krijgen. In een ander project coachen gymdocenten elkaar door hun lessen te filmen, die te bekijken en te bespreken. Op die manier hebben de leraren een vorm van intervisie die de beslotenheid van scholen overstijgt, waardoor ze kunnen blijven leren en vernieuwen.

Alle twintig onderzoekers van het lectoraat besteden minimaal de helft van hun uren aan lesgeven – een bewuste keuze. Vos: “Dat is de enige manier om met de voeten in de klei te blijven staan.” [Eva Witte]

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.