Eindhoven,
14
juni
2017
|
17:07
Europe/Amsterdam

Startersbeurs helpt hbo'er aan ervaring

Het diploma op zak en toch geen baan te vinden? Startersbeurs is sinds ruim een halfjaar weer actief in Zuidoost-Brabant en kan helpen om werkervaring op te doen. Het leerbedrijf dat de afgestudeerde aanneemt krijgt daarvoor subsidie. Veel hbo'ers blijken van de mogelijkheid gebruik te maken.

Een nogal verrassend grafiekje, dat Startersbeurs mailt. Van de 429 studenten die landelijk aan deze regeling deelnemen, is het grootste deel (181) hbo'er. Wo-afgestudeerden vormen met 143 een goede tweede. In de regio Zuidoost-Brabant blijkt het hetzelfde laken een pak: van de 38 deelnemers hebben er 23 een hbo-diploma op zak.
Waarom hebben juist zoveel hoog opgeleiden, met name hbo'ers kennelijk een steuntje nodig? Amy Brekelmans, communicatiemedewerker van Startersbeurs: "Mbo en vmbo is meer praktijkonderwijs en heeft eigen banden met leerbedrijven in de vorm van leerwegen. Hbo en universiteit zijn toch theoretischer. Op de universiteit loopt zelfs lang niet iedereen stage."


En werkgevers willen nu eenmaal alles: jonge, goedgekwalificeerde mensen die ook nog eens ervaring hebben. "Je ziet dat in bijna alle personeelsadvertenties minimaal drie tot vijf jaar ervaring wordt gevraagd. De Startersbeurs kan dan als opstapje dienen."
Het blijkt veel verschil te maken welke studie de nieuwkomer op de arbeidsmarkt precies heeft gedaan. Van de 38 deelnemers aan Startersbeurs Zuidoost-Brabant hebben er 24 een diploma op het gebied van marketing en communicatie of pr-studie. Is dit dan een sector waar je beter niet voor kunt kiezen? "Het gaat er meer om dat deze studies heel algemeen zijn. Dan duurt het doorgaans wat langer voordat je aan de bak komt." Sterker: twee van Amy Brekelmans' collega's op de afdeling communicatie zijn binnengekomen via Startersbeurs.

Half jaar werkervaring
Voor een bedrijf is het interessant om aan Startersbeurs mee te doen omdat het 2.500 euro subsidie ontvangt van de desbetreffende arbeidsmarktregio. Voor dat geld stelt het bedrijf de afgestudeerde in de gelegenheid om gedurende een half jaar werkervaring op te doen. De nieuwkomer zelf krijgt een onkostenvergoeding van 500 euro per maand.
In Zuidoost-Brabant hebben werkgevers daarvoor een zogeheten sectorplan ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In een eerdere versie van de regeling, via het Europees Sociaal Fonds, hebben al 270 mensen in Zuidoost-Brabant meegedaan. Nu zijn er 200 plaatsen opengesteld. In Tilburg en omgeving, waar de regeling al sinds 2013 bestaat, hebben inmiddels 574 afgestudeerden meegedaan.

Baan aangeboden
Het werkt, stelt Tilburg University na onderzoek vast. Afgestudeerden krijgen na het half jaar in 60 procent van de gevallen een baan aangeboden, bij het leerbedrijf of elders.
Hoe noodzakelijk is een dergelijke regeling nog, nu de economie weer prima draait en er eerder personeelstekorten dan -overschotten optreden? "Het is nu wel wat rustiger dan twee jaar geleden", geeft Amy Brekelmans toe. "Maar voor de bedrijven blijft het een goede manier om geschikt personeel te vinden. Daar kunnen de deelnemers hun voordeel mee doen." 
[DL]