Eindhoven,
24
november
2017
|
10:39
Europe/Amsterdam

Scholieren vaker gestrest bij studiestart

Onderzoek onder havo- en vwo-leerlingen

Middelbare scholieren vinden zichzelf nu veel minder stressbestendig dan in 2009. Zei destijds nog 69 procent dat ze stress goed konden hanteren, momenteel is dat tien procent minder. Die daling wordt vooral veroorzaakt door meisjes.

Het is een van de conclusies uit een databaseonderzoek onder havo- en vwo-scholieren, uitgevoerd door het Leidse bureau Qompas. Ook geeft bijna de helft van de ondervraagden aan zich niet goed te kunnen concentreren. Hoe de gedaalde stressbestendigheid wordt veroorzaakt, is niet verder onderzocht. Wel geven de samenstellers aan dat middelbare scholieren kwetsbaar zijn tegen een achtergrond van maatschappelijke veranderingen, zoals de verzwaring van de exameneisen, invoering van de rekentoets en het leenstelsel.

Carrière maken
Tegelijk zorgen die wijzigingen er ook voor dat scholieren nu meer en serieuzer met hun studiekeuze bezig zijn dan in 2009. Een toenemend aantal leerlingen geeft aan carrière maken belangrijker te vinden dan alleen maar te kiezen voor een leuke studie. 70 procent van de scholieren wil geen studie met onduidelijke carrièreperspectieven.

Meer leerlingen vinden het nu eveneens belangrijker om het maximale uit een carrière te halen dan om een overzichtelijk sociaal leven te leiden. Ook hier zijn het de meisjes die voor de grootste verandering zorgen. De meeste scholieren zijn bovendien serieuzer met hun school bezig dan acht jaar geleden. Ze willen nu hogere cijfers halen.

Werkdruk
Twee Fontys-studenten, Ikrame Mahrou en Redouan Amarniss, kunnen zich desgevraagd helemaal voorstellen dat de stressbestendigheid is afgenomen. Voor Mahrou is het ruim tien jaar geleden dat ze op de middelbare school zat, een periode waarin ze de verschuiving heeft gezien: "Het komt door de werkdruk. Er wordt nu veel meer van je verwacht qua kennis, omdat we met technologie alle informatie tot onze beschikking hebben. Tien jaar geleden ging je nog naar de bibliotheek. Maar je dénkt zelf ook dat je meer moet weten."

Volgens Amarniss lijkt het erop dat de 'druk op succesvol zijn' veel groter is geworden. "Misschien zijn mensen ook materialistischer geworden. Status is  nu belangrijk. Niet iedereen kan daar even goed mee omgaan." Amarniss, die Human Resource Management studeert aan Fontys Hogeschool HRM en Psychologie in het Eindhovense gebouw De Witte Dame, koos die studie omdat hij die leuk vond. "Ik heb een aantal studies overwogen, ben naar open dagen geweest en heb veel informatie opgezocht. Het leek mij dat HRM het beste bij mij zou passen." Volgens hem heeft-ie er wel over nagedacht of hij er later een goede baan mee kan krijgen. "Maar dat was niet mijn grootste drijfveer."

Voor Mahrou was dat zeker wel het geval. Zij koos International Business and Management Studies, op de campus Rachelsmolen in Eindhoven, vanwege het lonkende carrièreperspectief. "Bij mijn stage kreeg ik te horen dat je voor je hobby maar 'iets leuks moest kiezen'. Je moet iets kiezen waar je goed in bent maar later ook meteen de arbeidsmarkt mee op kunt." [Tim Durlinger]