Eindhoven,
10
mei
2023
|
13:36
Europe/Amsterdam

Ruim 140 werknemers ervaren discriminatie op de werkvloer

 In 2022 voelden 142 werknemers van Fontys zich gediscrimineerd op het werk. Dat blijkt uit het medewerkersonderzoek dat in november vorig jaar Fontysbreed is uitgevoerd.

Anders behandeld worden vanwege zaken die niet van belang zijn voor het werk, zoals etnische achtergrond, seksuele geaardheid, levensovertuiging, leeftijd, soort contract, burgerlijke staat of handicap. Dat is de definitie van discriminatie die in het onderzoek gehanteerd werd. “Van de ruim 4.000 respondenten bleek dat 3,54 % een of meerdere keren met discriminatie te maken heeft gehad”, aldus Eva Maassen, strategisch communicatieadviseur en projectleider bij Fontys Hogescholen.

Dat betekent dat meer dan 140 werknemers zich het afgelopen jaar achtergesteld voelden. Toch vallen de cijfers binnen Fontys relatief mee in vergelijking met de nationale cijfers. Uit landelijk onderzoek van het CBS, de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden en onderzoeksinstituut TNO voelde vorig jaar namelijk één op de tien werknemers zich gediscrimineerd.

Uit datzelfde onderzoekt blijkt dat discriminatie op basis van leeftijd relatief vaak voor komt. Werknemers tot 25 jaar zijn in 4 procent van de gevallen slachtoffer van leeftijdsdiscriminatie. Binnen de groep 65-plussers ervaart 5 procent discriminatie. Bij vrouwen gaat het om 4 procent die zich gediscrimineerd voelt vanwege hun geslacht, vergeleken met minder dan 1 procent bij de mannen. Hoe deze verhoudingen binnen Fontys liggen en welke soort discriminatie Fontysmedewerkers precies hebben ervaren, is niet duidelijk.

Hoe nu verder?
Mocht je als medewerk(st)er te maken krijgen met discriminatie of andere vormen van sociale (on)veiligheid, dan zijn er binnen Fontys verschillende routes te bewandelen. Zo kun je onder andere in gesprek met de vertrouwenspersonen die Fontys kent. Ook is er het Infopunt Veiligheid, een centrale plek voor zowel medewerkers als studenten. “Vanuit het thema inclusie en diversiteit wordt daarnaast ook gewerkt aan een inclusief en toegankelijk Fontys. Daar hebben we ook een pagina voor”, laat Maassen weten.

José Schardijn is vertrouwenspersoon bij Fontys en is een van de medewerkers die klaarstaat voor haar collega’s als het gaat om zaken zoals sociale (on)veiligheid en discriminatie. “We beginnen altijd met een gesprek met degene die bijvoorbeeld discriminatie heeft ervaren. Sommigen willen daarbij alleen hun verhaal doen, maar anderen willen graag dat we meedenken over mogelijke oplossingen, veranderingen of verdere besprekingen.”

Luisterend en coachend oor
Hoewel Schardijn zich voor kan stellen dat het voor medewerkers lastig is om discriminatie te melden, drukt de vertrouwenspersoon iedereen op het hart om zulke voorvallen toch te melden. “We zijn geen mediators, maar proberen vooral een luisterend oor te bieden, suggesties te geven en te coachen waar nodig.”

Volgens de vertrouwenspersoon is er binnen Fontys geen trend herkenbaar als het gaat om de soorten discriminatie. “Etniciteit, leeftijd, geslacht, allerlei onderwerpen komen voorbij. Mocht er wel een trend vormen, dan bespreken we zo snel mogelijk met het College van Bestuur hoe deze op te lossen is.” [Noëlle van den Berg]

Boilerplate

Ervaar je discriminatie of wil je een andere melding maken? De vertrouwenspersonen binnen Fontys zijn via Sharepoint te bereiken. Ook het Infopunt Veiligheid is een centrale plek voor medewerkers (en studenten). Op de pagina van Fontys Inclusief staat alle informatie betreffende een inclusief en toegankelijk Fontys.

Reageren kan hieronder. Eenmaal gepubliceerde reacties worden niet verwijderd

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.