Eindhoven,
29
maart
2022
|
14:33
Europe/Amsterdam

Resultaten 'coronageld' worden stilaan zichtbaar

Hoe staat het met de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs bij Fontys? In twee jaar tijd krijgt de hogeschool 95,5 miljoen euro om corona-achterstanden weg te werken. Wat gebeurt er met dit geld en zijn er al resultaten zichtbaar?

Een ongekende kapitaalinjectie van 95,5 miljoen euro krijgt Fontys om de gevolgen van corona voor studenten te verzachten. Het gaat hierbij voor een fors deel, 43,7 miljoen, om compensatie vanwege de halvering van het collegegeld in 2021 en 2022. Het overige geld gaat voornamelijk naar extra ondersteuning voor de instituten.

“We investeren vooral in extra menskracht”, stelt cvb-lid Hans Nederlof. “Want met de huidige bezetting krijgen we de achterstanden nooit weggewerkt. Daar hebben we echt extra mensen voor nodig.”

En dus worden er extra vakdocenten, studentcoaches, studieloopbaanbegeleiders en psychologen binnengehaald om het studentenwelzijn te verhogen en studenten te helpen corona-achterstanden weg te werken. Hans Nederlof

Algemene compensatie
In verschillende reeksen heeft Fontys inmiddels geld ontvangen, te beginnen in 2021 met een algemene compensatie van 22,6 miljoen voor de algehele corona-ellende. Aan deze eenmalige compensatie waren geen randvoorwaarden verbonden.

Aan de 27,9 miljoen euro die Fontys ontvangt in de zogenaamde NPO Corona Enveloppe zijn wel voorwaarden verbonden. Hiervoor heeft de overheid een keuzelijst met acties opgesteld. De verschillende instituten hebben aan de hand van deze keuzelijst plannen opgesteld die eind vorig collegejaar door de centrale medezeggenschapsraad zijn goedgekeurd.

Nederlof: “Wij hebben hiervoor geen onderwijskundige aanpak voorgeschreven vanuit het college. De instituten waren geheel vrij in hun keuzes hoe ze dit geld willen besteden. Daar geloven we ook echt in, want elk instituut is anders en heeft een andere aanpak nodig.”

Op koers
De meeste instituten liggen volgens Nederlof op koers en hebben al veel nieuwe mensen binnengehaald. Andere hebben daar wat meer moeite mee. “In sommige sectoren is het lastiger om aan goede mensen te komen. Zeker omdat alle hbo-instellingen momenteel in dezelfde vijver vissen.”

De eerste effecten van de NPO-gelden zijn inmiddels al goed te merken, stelt Enrico Leonardo Bosters, voorzitter van de studentenfractie van de centrale medezeggenschapsraad (cmr).

“Studenten profiteren uiteraard van de collegegeldkorting, maar daarnaast zien we ook dat de extra investeringen effect sorteren. Door meer begeleiding en ondersteuning gaat het studentenwelzijn omhoog en wordt het studiesucces onder studenten vergroot.” Enrico Leonardo Bosters

Heel belangrijk volgens Bosters, want corona heeft er bij de studenten flink ingehakt. “Twee jaar lang stond corona bovenaan onze lijst van agendapunten. Elke vergadering gingen we hier uitgebreid met elkaar over in gesprek.”

Extra studentenpsycholoog
Op meerdere momenten vroeg de studentenfractie bij de cmr extra aandacht voor het studentenwelzijn, en met resultaat. “Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat er een extra studentenpsycholoog is aangenomen.”

Met de NPO-gelden kan er meer structureel geïnvesteerd worden in het wegwerken van de corona-achterstanden. Maar de nasleep van corona is niet zomaar weg te werken, verwacht Bosters.

“Het is goed dat er nu geld ingezet wordt om de studenten extra te begeleiden, maar ook volgend jaar zal er extra geïnvesteerd moeten worden. De toekomstige studenten - de huidige havo, mbo en vwo-leerlingen - hebben ook twee jaar met corona te maken gehad en kampen als gevolg daarvan eveneens met achterstanden. Ook daar zal aandacht voor moeten zijn.”

Toch heeft Bosters er alle vertrouwen in dat het op termijn goed komt. “Fontys doet bijzonder goed haar best voor al haar studenten. Het is daarbij een goede zaak dat de instituten zelf hun eigen plan hebben opgesteld. Zij weten immers het beste waar de behoeften van de studenten liggen.”

Propedeuserendement 
Ook Nederlof kijkt weer met vertrouwen vooruit. “In 2021 is het propedeuserendement sterk onderuit gegaan, maar als je kijkt naar het propedeuserendement over twee jaar dan valt het eigenlijk best mee. En ook het diplomarendement is de afgelopen twee jaar maar weinig achteruit gegaan.”

Of dit door de NPO-gelden komt durft Nederlof niet te zeggen. “Het zal zeker hebben bijgedragen, maar het is moeilijk om daar een vinger achter te krijgen. Al met al hebben onze studenten en medewerkers zich heel aardig door de coronacrisis heen geworsteld.”

Op het gebied van digitaal onderwijs en blended learning heeft Fontys bovendien grote stappen gezet, benadrukt Nederlof. “Noodgedwongen, dat wel, maar daar kunnen we in de toekomst zeker voordeel uit halen. Dat zal de komende tijd verder uitgewerkt moeten worden voor wat betreft de onderliggende didactiek. Ook daar zullen we een klein deel van de NPO-gelden voor gebruiken.” [Ivo van der Hoeven]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.