Eindhoven,
12
november
2021
|
10:29
Europe/Amsterdam

Reizen we anders naar Fontys dan voor de coronacrisis?

Fontys is, vooralsnog, weer volop in bedrijf. Met alle verkeer van dien. Volle parkeerterreinen, volle bussen. Zijn medewerkers en studenten door corona echter ook duurzamer gaan reizen? 

Ja, zegt Tanja Steenhorst. Zij is binnen Fontys de mobiliteit-expert en meet het reisgedrag via onder meer de mobiliteitsenquête en data-analyses. Steenhorst stelt dat er zeker een effect is op de mobiliteit onder de hogeschool-gemeenschap. Hoe groot dat effect is, is nog niet exact vast te stellen.

“Het is nog te vroeg om het gevolg van de coronacrisis vast te stellen. Van wat we horen en vanuit mijn expertise schat ik in dat het effect kleiner is dan gehoopt. Maar er is beweging, verandering zichtbaar.”

Het is in elk geval weer drukker op de campussen dan voor de zomer. Er is het seizoenseffect (minder met de fiets in herfst en winter), in een tentamenweek als deze week is het juist weer rustiger. Er is de aangepaste woonwerk-vergoedingen bij Fontys die reizen met de auto financieel onaantrekkelijk maakt.

En daarnaast zijn er de telkens veranderende coronamaatregelen. Steenhorst: "Komende tijd zal ook weer een ander beeld geven, als we weer naar lockdown-achtige situaties terugkeren."

“Mensen zijn zich in elk bewuster van hun werk- en reisgedrag. We reizen vanwege corona mogelijk anders dan normaal uit angst voor besmettingen dan wel omdat we meer thuis werken en vaker online werken dan tussen locaties te reizen dan eerder."

Reisvergoedingen
Hoeveel dat reisgedrag is veranderd en hoe duurzaam die verandering is, moet duidelijker worden uit de mobiliteits-enquête in juni 2022.

Wellicht dat ook de eerste declaratie-data en analyses daarvan een indicatie geven als het om de frequentie en wijze van transport van medewerkers gaat.

Bij de laatste mobiliteitsenquête, in 2020, was al een kentering zichtbaar onder die medewerkers: meer fiets en OV, minder auto. Ook bij studenten is dat het geval, maar wel wat minder. Daar rukt overigens de huurscooter zichtbaar op (zie kader).

Zoeken naar een parkeerplaats
Wat het gebruik van auto’s en de parkeerdruk op en bij de campussen betreft, verschilt het op dit moment erg per locatie, zo stelt Steenhorst.

“In Venlo en op Rachelsmolen is het nooit helemaal vol. Maar op Stappegoor, het TU-terrein en aan de Theodor Fliednerstraat is tussen negen en half tien ’s morgens elke parkeerplek wel bezet. Ook in Sittard lijkt de parkeerdruk met pieken hoger dan voor de coronacrisis.”

Aan de andere kant: waar de campusliners eerder waren afgeschaald vanwege corona, worden deze bussen nu weer extra ingezet. Ook is volgens de vervoerders sprake van een iets bredere ochtendspits-periode.

“Het belang van elkaar ontmoeten en weer fysiek les krijgen staat bij Fontys voorop. Dus logisch dat dit leidt tot volle bussen, fietsenstallingen en parkeerplaatsen.”

Fontys probeert het reisgedrag te sturen via infrastructuur, voorzieningen en arbeidsvoorwaarden. “Maar uiteindelijk is het gedrag van de individuele Fontys-reiziger bepalend voor hoe duurzaam en (gezond) bereikbaar we als organisatie zijn.” [Jan Ligthart]

Reacties 1 - 2 (2)
Bedankt voor uw bericht.
Esther Donkers-Verhoeven
15
November
2021
Ik reis zeker duurzamer sinds Corona. Naast de trein en OV-fiets voor woon-werkverkeer maak ik voor stagebezoeken of andere zakelijke reizen regelmatig gebruik van AMBER (elektrische auto). Gratis voor Fontys medewerkers. Dit werkt echt heel erg goed en prettig en ik zou dit iedereen willen aanbevelen. Jammer dat deze duurzame mogelijkheid niet onder de aandacht wordt gebracht in bovenstaand stuk.
Mieke Pulles
15
November
2021
Interessant stuk. In hoeverre beschikt Fontys over data wat betreft de vervoerskeuze van studenten? Puur gebaseerd op eigen observatie merk ik in ieder geval op campus Stappegoor in Tilburg over de afgelopen jaren een toename in het aandeel studenten dat zijn/haar auto parkeert in vergelijking met het aandeel medewerkers. Het ov-stimuleringsbeleid van Fontys richt zich vooralsnog op medewerkers, terwijl juist steeds meer studenten het ov links laten liggen. Zijn er plannen om een dergelijk stimuleringsbeleid ook op studenten te richten?