Eindhoven/Sittard,
29
oktober
2020
|
10:59
Europe/Amsterdam

Populaire pabo’s kunnen toestroom aan

Het aantal aanmeldingen voor de Fontys-pabo’s blijft stijgen. Dit studiejaar laat 34,4 procent groei zien vergeleken bij vorig jaar, toen de cijfers ook al in de lift zaten. Vrees voor een tekort aan kundige docenten of goede stageplekken is er niet.

De aanwas van eerstejaars bij de leerkrachtenopleidingen in Eindhoven en Sittard volgt de landelijke trend (+33,5 procent). Astrid Venes, directeur van Fontys Hogeschool Kind en Educatie in Eindhoven (FHKE), schrijft de groei onder meer toe aan de media-aandacht voor het beroep. “Het lerarentekort triggert mensen. De baanzekerheid in het onderwijs is natuurlijk een zonnig perspectief.”

Astrid VenesPositief
Venes en haar collega Coen van der Ree, interim-directeur van De Nieuwste Pabo in Sittard, geloven dat ook de coronacrisis meeweegt. “Het Kabinet heeft expliciet bevestigd dat het onderwijs behoort tot de vitale beroepen. En de lockdown in maart leerde: onderwijzen is een écht vak dat je als welwillende ouder niet zomaar overneemt.”

In Sittard wordt bovendien nauw samengewerkt met een aantal Zuid-Limburgse schoolbesturen in het primair onderwijs, om het imago van de sector op te poetsen. Van der Ree: “Samen initiëren we sinds twee jaar ludieke acties om het vak ‘leerkracht’ in de schijnwerpers te zetten. Daarmee trekken we media-aandacht, en benadrukken we de pracht en de kracht. Te vaak is het gegaan over negatieve aspecten als werkdruk en klagende ouders.”

Carrièreswitch
De groei komt op beide opleidingen óók door de komst van deeltijders. “Vroeger werd de pabo vooral Coen van der Reegezien als voltijdsopleiding waar je na havo of mbo naartoe ging”, zegt Venes. Maar recent weten (oudere) zij-instromers de pabo in groten getale te vinden. “Mooi dat veel mensen later in hun leven zo’n bewuste carrièreswitch maken. Je merkt ook dat schoolbesturen deze afgestudeerden dolgraag willen hebben.”

Om beter in te kunnen spelen op de behoeften van student en werkveld is bovendien het opleidingsaanbod verbreed. Venes: “In september begonnen we bijvoorbeeld met de Pabo-ALO, waar nu ruim 40 studenten zitten.” De gecombineerde opleiding leidt tot een dubbele bevoegdheid: leraar basisonderwijs en leraar lichamelijke opvoeding.

Daarnaast worden aankomende studenten verleid met ruimere specialisatiemogelijkheden, zoals met de pilot ‘Pabo Jonge Kind Specialist’. Van der Ree: “Daarmee richt je je op het jonge kind van 0-7 jaar. In die leerweg werken drie Fontys-pabo’s (Eindhoven, Tilburg en Sittard) samen met de jonge kind-specialisten van Fontys OSO [Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg, red.].”

Goed netwerken
Venes gelooft niet dat het te vol wordt op haar opleiding, waardoor de kwaliteit onder druk komt te staan. “Op de komst van al die nieuwe eerstejaars spelen we in door de aanstelling van tijdelijk personeel. Gezien onze goede contacten met het werkveld was het vrij eenvoudig om die mensen te vinden. Ook bij structurele vacatures zien we dat er meer dan genoeg goede sollicitanten komen.” Van der Ree kan dat laatste absoluut beamen.

Ook de stageplekken voor al die nieuwe studenten komen uit het netwerk van FHKE met vaste opleidingsscholen. Wel zat hierbij corona in de weg. “Veel scholen stoeien met de maatregelen en vinden het dan lastig om extra externe mensen over de vloer te hebben. Je ziet nu dat daardoor wel stagescholen afhaken, maar gelukkig niet heel massaal.”

‘Sittard’ heeft evenmin moeite om voldoende stageplekken, of kundig personeel te vinden. “Daarbij profiteren we van de al genoemde samenwerking met de schoolbesturen. Zo hebben we tien mensen geworven, direct uit het werkveld. Vaak kennen we die al langer, en weten we dus precies wat we aan elkaar hebben.”

Meer mannen
Student Maartje, derdejaars aan de pabo in Tilburg, merkt zeker iets van drukte: “Ik hoor van docenten Pabo-student Maartjedat het toekennen van stageplekken een flinke puzzel was. Maar het lukt dus uiteindelijk wel.”

Op haar pabo is het soms schipperen met ruimte: “Dat was vorig jaar al. Dan waren we weleens door de school aan het dwalen op zoek naar een leeg lokaal. Ook kwamen sommige groepen in de aula terecht.” Ze reageert er laconiek op en vindt ook niet dat ze aandacht te kort kwam, omdat haar tutor van vorig jaar zijn tijd over twee groepen moest verdelen.

Ze ziet overigens nog een andere reden voor de groei. “Ik merk dat steeds meer mannen pabo kiezen. Ook het beeld dat de pabo vooral een meidenopleiding is, verschuift dus blijkbaar.” [Frank van den Nieuwenhuijzen]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.