Eindhoven,
08
juni
2021
|
17:51
Europe/Amsterdam

‘Pensioenfonds ABP helpen bij klimaatneutraal beleggen’

Bezorgde wetenschappers uit het hele land willen dat ‘onderwijspensioenfonds’ ABP stopt met investeren in de fossiele industrie. Fontys staat weliswaar sympathiek tegenover deze actie, maar onderschrijft haar niet.

Volgens de actiegroep van de wetenschappers, Scientists4Future, is ruim de helft van de hoger onderwijsinstellingen het met hun oproep eens.

In de strijd tegen klimaatverandering zijn wetenschappers hard op zoek naar allerlei vormen van duurzame energie. Tegelijkertijd zien ze dat hun eigen ‘onderwijspensioenfonds’ ABP veel investeert in fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas: naar schatting zo’n 17 miljard euro van het totale vermogen van bijna 500 miljard.

Brief hoger onderwijs
In maart stuurde Scientists4Future daarom samen met alle Nederlandse Young Academies een brief naar de besturen van 45 hogescholen en universiteiten. Deze ging ook naar hun koepelverenigingen.

De oproep: help ons met druk uitoefenen op ABP om niet langer te investeren in de fossiele industrie. De actievoerders willen daarnaast dat een onafhankelijke commissie controleert of de investeringsportefeuille van ABP in lijn is met de klimaatdoelen.

Fontys gaat er niet over
Elphi NelissenElphi Nelissen, die binnen het College van Bestuur van Fontys duurzaamheid in haar portefeuille heeft, geeft aan het principe te ondersteunen. Maar ze gaat geen handtekening onder de brief zetten.

“Wij vinden dat dat aan de Vereniging Hogescholen is. In het pensioenfonds van ABP zit een democratisch gekozen adviesraad die bepaalt waarin wordt geïnvesteerd. Daar gaan wij helemaal niet over. Wellicht kan de Vereniging Hogescholen meer uitrichten dan een individuele hogeschool”, aldus Nelissen, die duurzaamheid in haar portefeuille heeft.

Ruim de helft positief
Op de protestbrief heeft 55 procent van de aangeschreven instellingen inmiddels positief gereageerd, melden de wetenschappers in een persbericht. Het gaat om 11 universiteiten, 14 hogescholen en één koepelvereniging. Welke dat precies zijn, laten ze liever in het midden.

Op zich vindt Nelissen het ‘hartstikke goed’ om te proberen met zo weinig mogelijk fossiele brandstoffen uit de voeten te kunnen. “Maar in sommige industrieën is daar gewoon nog geen alternatief voor, bijvoorbeeld als je voor je productieproces heel hoge temperaturen nodig hebt. Wel moeten we blijven onderzoeken hoe we dit alsnog mogelijk kunnen maken.”

Ondersteunen het anders te doen
Zo staat lector Jifke Sol van het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie er ook in. Zij geeft aan in de media steeds vaker te lezen over de omslag naar investeren in ‘duurzaam’ en ‘circulair’.

Fontys-lector Circulaire Transitie Jifke Sol“Enerzijds kun je zeggen dat het anders moet, anderzijds kun je ook bekijken hoe je clubs als zo’n pensioenfonds kunt ondersteunen om het anders te gaan dóén. Door kennis met ze te delen over de mogelijkheden om te investeren in duurzaam en circulair.”

Tijd is rijp
“Maar je moet ze wel duidelijk maken dat de tijd er nu rijp voor is. En dat er, als zo’n fonds zich daarvoor openstelt, kennisinstellingen zijn die met je mee willen denken hoe je kunt bijdragen aan die omslag.”

Volgens de lector zal er voorlopig nog een transitiefase zijn waarin oude en nieuwe brandstoffen naast elkaar bestaan. “Het is niet zomaar van A naar B in één maand tijd. Het zijn allemaal kleine stappen. Je moet ernaar streven dat je een slimme vorm van uitfaseren van fossiele brandstoffen ontwikkelt”, aldus Sol.

Hogerop oppakken
Onder meer de universiteiten van Maastricht, Rotterdam en Utrecht deden al eerder een beroep op ABP om duurzamer te beleggen. Aan de TU Delft hebben inmiddels honderden hoogleraren en docenten een petitie ondertekend.

“We zijn heel blij met de steun van de instellingen”, zegt aardwetenschapper Peter Bijl, een van de initiatiefnemers van de actie en lid van de Utrecht Young Academy. “Nu hopen we dat het hoger in de bestuursorganen wordt opgepakt. De VSNU en Vereniging Hogescholen hebben een groter mandaat om met ABP in gesprek te gaan.”

ABP streeft naar een klimaatneutrale beleggingsportefeuille in 2050. Zo’n overstap is niet van de ene op de andere dag geregeld, zei een woordvoerder in maart. [Hoger Onderwijs Persbureau/Tim Durlinger]

Reacties 1 - 3 (3)
Bedankt voor uw bericht.
Geert van Seeters
23
June
2021
Beste Fontys organisatie, geen woorden maar daden graag. Verbeter de wereld Fontys begin bij jezelf. Ja we hebben een ambitieuze duurzaamheidsagenda maar we dienen het wel consequent en consistent door te voeren.

Zo kreeg ik als medewerker vorige week een Fontys kaart per post met de aankondiging van een Fontyslied. Mooi initiatief, dat lied. Maar de kaart is geplastificeerd en mag dus niet bij het oud papier (en wordt plastic van gemaakt...). Dit is één voorbeeld maar zo zijn er meer binnen onze organisatie.

Ik wil Fontys wel duidelijk maken dat de tijd er nu rijp voor is om versneld te verduurzamen. En dat er, als Fontys zich daarvoor openstelt, een hele grote Fontys community is, van bijna 50.000 medewerkers en studenten, die met Fontys mee willen denken hoe je kunt bijdragen aan die omslag.
Geert van Seeters
27
October
2021
Blij om te lezen dat het ABP het belegde geld in fossiele energie uiterlijk in 2023 gaat vrij maken voor investeringen in duurzame beleggingen.
In 2017 hebben we als Impulsteam ‘circulaire transitie’, unaniem het CvB vriendelijk verzocht om een brief te sturen naar het ABP met de oproep te stoppen met investeren in fossiele energie.
…Hebben we als Fontys toch een klein steentje bijgedragen: https://www.fontys.nl/nieuws/college-van-bestuur-abp-moet-afscheid-nemen-van-fossiel/
John Machielsen
11
June
2021
Ik ben het met Jifke en Barbara eens.
Persoonlijk heb ik deze actie wel ondertekend en ook gedeeld met collega's. Ik kreeg deze actie nota bene onder mijn ogen door mijn eigen studenten die mijn vak Bedrijfsethiek volgen.

Ik vind het heel erg jammer dat Fontys als onze werkgever en opleider met een duidelijke strategische koers en ambitie zelf geen noodzaak zag de daad bij het woord te voegen. Ik vind vervolgens de argumentatie ook niet heel steekhoudend.

De argumentatie is namelijk soortgelijk aan de volgende argumentatie:
Ik vind als consument dat de hoger gelegen structureren maar moeten zorgen voor duurzaamheid. Ik zelf speel daarin geen rol. Ik denk dat het veel meer effect heeft als bedrijven als Coca Cola of Unilever zaken veranderen. Dan komt het goed. Maar wel een mooi initiatief natuurlijk.
En ik ga naar de supermarkt en koop een paar plastic flessen Cola, terwijl er allerlei handelingsalternatieven zijn in die supermarkt. En dan heb je er niet zo heel veel aan dat je het principe van duurzaamheid en druk uitoefenen via collectiviteit van onderuit ondersteunt. Dan moet je niet alleen het principe ondersteunen maar ook (anders) handelen. Anders heb je niet zo heel veel aan principes.
Carlijn Aalbers
19
July
2021
Het is inderdaad teleurstellend dat deze kans niet is aangegrepen om een duidelijk signaal af te geven. Wat kunnen we allemaal nu wel doen om de daad bij het woord te voegen? Verantwoordelijkheid nemen in de rollen als consument, burger en medewerker met congruente daden en woorden in de hoop dat werkgevers en andere organisaties dit voorbeeld volgen. Als we achterover blijven leunen, te weinig of geen verantwoordelijkheid nemen en wachten tot een grotere partij het op gaat lossen, gaat er in elk geval te weinig op tijd veranderen... We zitten samen in deze transitie en kunnen het alleen samen oplossen. Het punt van 25% draagvlak wat nodig is voor transitie is dichtbij, daar wil Fontys toch ook nu al bij zijn?
Barbara Vermaas
11
June
2021
Ik ben met Jifke eens dat er wel een signaal naar het ABP zou moeten gaan. Als medewerker zou ik het op prijs stellen als Fontys dat wel zou doen. Natuurlijk heb ik persoonlijk al petities ondertekend en mails gestuurd, maar volgens mij schiet dat niet zo op. Een signaal vanuit hogescholen en universiteiten, vergezeld van een aanbod om het ABP te ondersteunen om het anders te doen, legt meer gewicht in de schaal.
We hebben geen vrije keuze van pensioenfonds, dus het zou mooi zijn als we op deze manier een beweging in gang kunnen zetten.