Eindhoven,
29
september
2017
|
12:47
Europe/Amsterdam

Over de ‘likeability-factor’, de parkeerproblemen en het personeelsbeleid

De studentenraad van de Fontys-medezeggenschapsraad voerde onder leiding van Bas van Helmondt wandelsessies met het College van Bestuur in. Die frisse en informele aanpak spreekt de nieuwe voorzitter van de CMR, Yvonne Sanders aan. Vijf vragen aan de twee voortrekkers van de CMR.

1. Jullie willen meer informele gesprekken met het College van Bestuur, is het nu zo formeel dan?
Sanders: “Door de vele onderwerpen op de agenda, komen we vaak niet toe aan een open gesprek met het CvB. We willen eerder met hen om tafel. Dan kunnen we meepraten over onderwerpen die voor Fontys belangrijk zijn en niet alleen maar achteraf ons instemmings- en adviesrecht gebruiken.”

Van Helmondt: “De studentengeleding is daar al mee begonnen. We vonden dit belangrijk om de betrokkenheid van de studenten bij de CMR op peil te houden. Daarom voerden we wandelsessies met het College van Bestuur (CvB) in. In plaats van vergaderen, gaan we bijvoorbeeld brainstormen. Door mijn studie weet ik hoe belangrijk het is om steeds nieuwe didactische vormen te gebruiken. Dat heb ik hier ook toegepast (lacht). Alle bestuurlijke studenten binnen Fontys hebben ook het jaarlijkse diner met het CvB. Op die dag hebben we met het college gebrainstormd over internationaliseren. We nemen dan ervaringsdeskundigen mee, internationale studenten. Zij kunnen dan zelf vertellen wat ze bezighoudt.”

Sanders: “Je merkt dat dit soort signalen goed door de leden van het CvB wordt opgepikt.”

2. Wat zijn de stokpaardjes bij de studentleden van de CMR?
Van Helmondt: “Wij willen naar boven krijgen hoe het komt dat studenten ons onderwijs waarderen, wat blijkt uit de Nationale Studenten Enquête, maar dat dit niet leidt tot méér aanmeldingen. Als er iets mis gaat wordt snel gezegd: ‘typisch Fontys’. Waardoor komt dat? De likeablity-factor van Fontys kan hoger. Onze studenten zijn ten slotte onze beste ambassadeurs.”
Sanders: “Terwijl we met de High Five (waarmee Fontys aan verbetering van de ‘kleine kwaliteiten’ werkt, red.) al veel hebben verbeterd. We hebben het gewoon niet duidelijk in beeld. Aan welke knop moet je draaien?”

Van Helmondt: “De studentengeleding van de MR vindt het ook belangrijk dat studenten op allerlei plekken meepraten en beslissen. Wij hebben bijvoorbeeld voor elkaar gekregen dat er nu een student zit in het College van beroep voor de examens (er zijn veertien studentleden benoemd, zij zitten om toerbeurt in het college. red.). Hoog op de agenda staat bij ons ook de studiebegeleiding. Wat is goede studiebegeleiding en hoe zet Fontys het extra geld dat ze van de overheid daarvoor krijgen in?”

3. Wat speelt vooral bij de medewerkers?
Sanders: “Het parkeerprobleem staat hoog op de agenda. Daar hebben we op alle locaties last van. Medewerkers komen te laat, studenten missen lessen. Maar ook leeftijdsbewust personeelsbeleid is voor ons een speerpunt. Hoe zorg je ervoor dat oudere werknemers tot het eind goed op hun plek zitten? We willen dat het personeelsbeleid zo is ingericht dat zij hun kennis kunnen blijven inzetten voor het onderwijs.

Andere onderwerpen zijn internationalisering, de gevolgen van de aangekondigde bezuinigingen voor de instituten en flexibilisering van het onderwijs. Bij deze onderwerpen houden wij goed in de gaten wat ze betekenen voor instituten en collega’s. Het is onze rol om geluiden uit de organisatie op te halen. We krijgen daarvoor onder meer input van de Instituutsraden en de Dienstenraden.”

4. De 27 instituten van Fontys hebben een grote autonomie. Er wordt vaak gediscussieerd of meer centrale aansturing gewenst is. Wat vindt de CMR daarvan?
Sanders: “De visie van Fontys is ‘decentraal wat decentraal kan, centraal wat centraal moet’. Dat is het uitgangspunt. De CMR is niet het instituut om aan dat principe te morrelen. Het is wél onze rol om bij elk onderwerp dat bij ons langskomt te bedenken of de visie juist wordt uitgevoerd.”
Van Helmondt: “Soms is meer centrale aansturing nodig, zoals bij huisvesting en ict.”

5. Jullie stonden tegenover elkaar bij de verkiezingen om de voorzitter, kunnen jullie nog wel door één deur?
Van Helmondt: “Ik probeer het gewoon de volgende keer weer.”
Sanders: “Bas was wel een zware tegenstander. Maar ik ben heel blij dat hij de studentenfractie trekt. Hij is voor ons een goede spiegel van wat er bij studenten leeft. En we kunnen veel van elkaar leren.
Wat ik zelf meebreng? De voorzitter heeft een neutrale rol. Ik vind het belangrijk als iedereen in de CMR-vergadering zijn woordje kan doen, maar dat we wel op het goede spoor blijven. We moeten goed voor ogen blijven houden dat de CMR er zit voor het algehele belang van Fontys.” [Petra Merkx]