Eindhoven,
23
januari
2024
|
15:26
Europe/Amsterdam

Oproep aan politiek: 'Laat student niet kind van de rekening zijn'

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) overhandigde vandaag een ‘Studentenregeerakkoord’ aan Tweede Kamerleden, met daarin tien verbeterpunten voor het hoger onderwijs die een komend kabinet moet aanpakken. De studentenorganisatie wil ervoor waken dat studenten niet de dupe worden van de verwachte bezuinigingen. 

Het ISO kwam tot deze stap omdat er volgens hen nauwelijks over studenten is gesproken tijdens de verkiezingsperiode en dit ook nu niet in het vizier van de onderhandelende partijen staat, behoudens de vraag of en hoe het aantal internationale studenten kan worden beperkt.

Demi JanssenISO-voorzitter Demi Janssen: “De toekomst van studenten staat ondertussen wel op het spel. De beleidskeuzes die we nu maken bepalen niet alleen het onderwijs van vandaag, maar ook de positie van onze studenten en samenleving in de toekomst.” 

Zij wijst op de problemen waar de huidige generatie studenten mee kampt: de alsmaar stijgende rente op hun studieschuld, de moeite die velen hebben om rond te komen en de mentale problemen die deze jongeren ondervinden. “Met de plannen uit ons Studentenregeerakkoord wordt ervoor gezorgd dat iedere student de mogelijkheden krijgt om te groeien en zich te ontwikkelen. De financiële positie van de student wordt verbeterd, de medezeggenschap wordt versterkt en er wordt geïnvesteerd in studentenwelzijn.”

Hogere basisbeurs
Onderdelen uit dat ‘regeerakkoord’ zijn onder meer een pleidooi voor een structurele verhoging van de uitwonende basisbeurs, het verplicht stellen van een stagevergoeding en het invoeren van een duidelijke zorgplicht voor onderwijsinstellingen rondom studentenwelzijn en sociale veiligheid. 

Het ISO hoopt dat de politiek studenten de komende jaren geen kind van de rekening maakt, maar juist investeert in het hoger onderwijs. Janssen: “In tijden van verwachte bezuinigingen moeten we niet vergeten dat goed onderwijs de sleutel is tot een welvarende samenleving. De uitslag van de formatie is nog onzeker, maar één ding is wel zeker: om een duurzaam functionerende maatschappij te garanderen, moeten onderwijs en studenten een prioriteit zijn de komende regeerperiode.” [Jan Ligthart]

Reageren kan hieronder. Eenmaal gepubliceerde reacties worden niet verwijderd

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.