Eindhoven,
03
december
2019
|
17:04
Europe/Amsterdam

Ook uitstroom babyboomers bij Fontys komende 10 jaar

Personeelsbeleid op maat

Fontys Hogescholen staat aan de vooravond van een uittocht van babyboomers. Binnen nu en 10 jaar gaan 1000 van de in totaal 4700 medewerkers met pensioen. Dat wil echter niet zeggen dat er daarom simpelweg weer 1000 soortgelijke medewerkers bij moeten. Zowel externe als interne ontwikkelingen vragen om een vernieuwend, toekomstbestendig personeelsbeleid.

Binnen Fontys loopt daarom het project ‘Strategische Personeelsontwikkeling’ (SPO): “Daarmee willen we zicht krijgen op zowel kwantitatieve als kwalitatieve personeelsbezetting in de toekomst”, licht projectleider en P&O-consultant Irene Levels-Halkes toe.

“De komende jaren verwachten we nogal wat veranderingen, zowel binnen Fontys als op de arbeidsmarkt. Zodoende zijn we nu bezig met het in kaart brengen van alle ontwikkelingen, zodat we ook kunnen bepalen hoe we daarop kunnen inspelen en welke prioriteiten we willen of moeten stellen.”

Afname studenten
Een van die ontwikkelingen is dus de uitstroom van babyboomers, waarover dagblad Trouw vandaag een artikel publiceerde. Maar in het onderwijs spelen ook andere aspecten, zoals de voorspelde afname van het aantal voltijdstudenten. “We houden er rekening mee dat we daardoor 300 mensen minder nodig hebben over de volgende 10 jaar”, aldus Levels-Halkes.

“Tegelijkertijd zien we flexibilisering binnen het onderwijs, onder andere bij de deeltijdopleidingen, en samenwerking met het bedrijfsleven. Ook de rol van docenten verandert van klassikaal lesgeven naar coachende begeleiding. Daarnaast verschuift de functie van Fontys van onderwijsinstelling naar kennisinstelling, dus er komt meer focus op onderzoek.”

Al met al is er een nieuwe strategie nodig, benadrukt Levels-Halkes. “Daarop is de SPO gericht en zodra dat duidelijk is, kunnen we reageren op dingen als bijvoorbeeld de naderende babyboomuittocht.”

Instituten en diensten
Bovendien spelen niet alle ontwikkelingen even nadrukkelijk binnen alle verschillende instituten en diensten van Fontys, vult Levels-Halkes aan. “Daarom worden ze vanaf 2020 allemaal ondersteund door hun eigen P&O-consultant met hun specifieke uitvoering van de SPO. De een zal meer personeelsgroei nodig hebben dan de ander en in sommige gevallen kan zelfs krimp voorkomen.”

In de top 3 van instituten/diensten waarvan veel mensen met pensioen gaan de komende jaren staat, naast Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO), Pedagogisch Technische Hogeschool (PTH) en de Dienst Financiën.

Volgens teamleider Edwin Nugteren vertrekken bij Financiën binnen vijf jaar zeven mensen van in totaal ‘een kleine vijftig’. Maar hij noemt het geen probleem. “Dat zou het zijn als we erdoor overvallen worden, maar dit weten we, dus we kunnen ons voorbereiden. Voor ons staat voorop dat alle collega’s gemotiveerd blijven tot het einde van hun dienstverband.”

Automatisering en robotisering
Bovendien staan er meer veranderingen op de planning, zoals de vervanging van boekhoud- en begrotingssystemen. “Automatisering en robotisering worden bij ons de komende jaren vergaand geïntroduceerd. Dat betekent dat bepaalde werkzaamheden niet meer door medewerkers gedaan hoeven te worden."

"Wellicht heeft dat een grotere impact op onze dienst dan het vertrek van gepensioneerde collega’s. Daarom zoeken we momenteel uit in hoeverre deze en andere veranderingen op elkaar aan kunnen sluiten.” [Anke Langelaan]

Reacties 1 - 3 (3)
Bedankt voor uw bericht.
Bert van Gestel.
06
December
2019
Ben het met Onno eens wat onze studierichting betreft: daar zijn de meeste babyboomers al vertrokken.
Ja, wat is het probleem, er worden ook veel minder kinderen geboren, zodat we in de toekomst ook veel minder studenten mogen verwachten. Dat is al goed te merken op de basisscholen en in het middelbaar onderwijs. Dus in de toekomst ook bij Fontys minder personeel nodig?
Onno Manche
06
December
2019
Even voor de duidelijkheid. De meeste babyboomers zijn al met pensioen. Een babyboomer is iemand die kort na het eind van de 2e Wereldoorlog geboren is, omdat er toen een grote geboortegolf was.
Jan Ligthart
06
December
2019
Correct. De laatste babyboomers werden in 1955 geboren en gaan dus pakweg binnen nu en twee jaar met pensioen.
Margot Franssen
06
December
2019
Wat is nu eigenlijk het probleem? De ‘uittocht’ kan het niet zijn want ca 1/5 van je personeel is niet veel (als mensen gemiddeld 40 jaar werken gaat in 10 jaar 25% met pensioen). Is het een probleem dat het de babyboomers zijn? Waarom dan?
Waarschijnlijk is gewoon de start van het artikel niet zo zorgvuldig gekozen en wordt de lezer op het verkeerde been gezet.