Eindhoven,
30
november
2022
|
13:56
Europe/Amsterdam

Ook stagediscriminatie op hbo: 'Praat er vooral over'

Gediscrimineerd worden op je stageplek of zelfs tijdens je sollicitatie op basis van gender, geloof of etniciteit. Het komt in het mbo vaak voor, maar ook in het hbo kampen studenten met stagediscriminatie. Iris Andriessen zet zich als lector Diversiteit en (ortho)pedagogisch handelen in om het probleem aan te pakken.

Andriessen is als lector verbonden aan het instituut Pedagogiek van Fontys en heeft in haar professionele loopbaan verschillende onderzoeken gedaan naar stagediscriminatie. Zo blijkt uit eerdere cijfers dat onder alle stagezoekenden 1 op de 10 vermoeden te zijn gediscrimineerd, doordat het moeilijk was om een stageplek te vinden. Meisjes ervaren dit bijna twee keer zo vaak als jongens en ruim 44 procent van alle Marokkaans-Nederlandse studenten hebben hier ervaring mee.

Binnen het hbo heeft 7 procent van alle studenten daar last van. Hoeveel studenten van Fontys stagediscriminatie ervaren is nog maar de vraag, maar volgens Andriessen speelt het probleem hier zeker ook. “Je moet als hbo-student stage lopen voor je opleiding. En als dat traject door discriminatie bemoeilijkt wordt, kan dat verschillende consequenties hebben voor je studieloopbaan, je diploma en je uiteindelijke carrière.”

Luister naar je gevoel
Toch kiezen studenten er volgens de lector vaak voor om discriminatie voor of tijdens een stage niet te melden, waardoor het probleem onderbelicht blijft. “Zij hebben vaak het idee dat de loyaliteit vanuit scholen bij bedrijven ligt en niet bij hen. Of dat ze echt bewijs moeten hebben voordat ze iets aan kunnen kaarten. Dat is niet zo. Luister vooral naar je gevoel. Als dat niet goed zit, betekent het vaak dat er iets aan de hand is en er meer dan genoeg reden is om het te bespreken.”

Iris AndriessenMaar waar doe je dat dan? Fontys heeft namelijk geen meldpunt voor (stage)discriminatie. Maar dat is ook niet per se nodig, legt de lector uit. “Studenten willen vaak niet dat hun melding administratief geregeld wordt, maar dat er iets aan hun situatie wordt gedaan. Bij zo’n meldpunt moet je met verschillende zaken rekening houden. Zo moet het niet alleen laagdrempelig zijn voor studenten om zich bij misschien wel onbekenden te melden, maar moet ook de expertise vanuit de instelling er zijn om zoiets in goede banen te leiden en op te lossen.”

Leermomenten
Een meldpunt of niet, Andriessen raadt studenten aan om iedere vorm van discriminatie altijd te bespreken. “Doe dat met iemand die je vertrouwt en die in een positie is om je verder te helpen. Denk aan je stage- of praktijkbegeleider, je studieloopbaanbegeleider of een docent waar je het goed mee kunt vinden. Dan kan daarna een en ander geïnitieerd worden met bijvoorbeeld je stagebedrijf. Want als we dat gesprek niet aangaan, is er ook geen leermoment.”

Volgens de lector zijn er naast de eerder genoemde vormen van stagediscriminatie ook andere variaties. “Zo spreken we van positieve discriminatie wanneer bij jongerenwerk bijvoorbeeld juist om mannen wordt gevraagd. Sommige studenten ervaren ook discriminatie wegens hun opleidingsniveau. Zo voelen mbo-studenten zich verdrongen door die van het hbo, en hebben zij op hun beurt weer ‘last’ van universitair geschoolden.”

Actie ondernemen
Mocht je het idee hebben dat je tijdens de sollicitatieprocedure al gediscrimineerd wordt, kun je zelf al actie ondernemen. “Vraag bij een stagebedrijf na waarom je bijvoorbeeld afgewezen wordt. Is dat vanwege een slechte motivatiebrief? Wat zijn dan concrete tips om die te verbeteren zodat dit de volgende keer beter gaat? Maar als je het gevoel hebt dat het vanwege je huidskleur, niveau, geslacht of geloofsovertuiging is, kan dat niet door de beugel.”

Als afsluiter wil de lector alle studenten nog iets op het hart drukken. “Je kunt zelf niets aan discriminatie doen, want het ligt niet aan jou. Word je afgewezen vanwege je gender, religie of etnische afkomst? Dat is simpelweg bij wet verboden. Deel dan ook je ervaringen als je je daar prettig bij voelt, zodat we er gezamenlijk iets aan kunnen doen. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor andere studenten.” [Noëlle van den Berg]

Boilerplate

Iris Andriessen, Linda van den Bergh en Frank Crasborn hebben recent een RAAK-subsidieaanvraag ingediend met drie MBO-instellingen (Summa, Vista en ROC Nijmegen). Daarmee willen zij gezamenlijk interventies ontwikkelen die zich ook richten op de aanpak van stagediscriminatie. Als de aanvraag wordt goedgekeurd,  worden de interventies ook getest binnen een aantal instituten van Fontys.

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.