Eindhoven,
10
april
2018
|
10:54
Europe/Amsterdam

Ook kantinemedewerker draagt bij aan studiesucces

Vol goede moed starten tienduizenden scholieren elk jaar een hbo-opleiding. Maar voor het eind van het jaar is 40 procent er alweer mee gestopt. Om verschillende redenen: ze voelen zich niet thuis, maakten de verkeerde studiekeuze, ze kunnen de studiedruk niet aan … Fontys doet er alles aan hen binnenboord te houden. “Het is draaien aan verschillende knoppen”, zegt programmanager Studiesucces Romy Swaghoven.

door Petra Merkx
Vorig jaar introduceerde Fontys het programma Studiesucces en binnenkort start een campagne om iedereen binnen de instelling ervan te overtuigen dat elke medewerker op zijn manier kan bijdragen aan het studiesucces van studenten. “Ook de kantinemedewerker die een luisterend oor heeft voor een student die in de put zit”, noemt Swaghoven als voorbeeld.

Betrokkenheid
De individuele betrokkenheid bij studenten Studenten die zich thuisvoelen, hebben meer studiesucces.van docenten en medewerkers is belangrijk. Dat hoopt Fontys met de campagne duidelijk te maken. Maar er lopen ook allerlei projecten. “Denk aan de studiekeuzecheck waarmee studenten samen met opleidingen checken of een studie bij de student past. Of aan het proefstuderen en het voortgangsdashboard”, vertelt Swaghoven.

Via het voortgangsdashboard kan een opleiding zien of de opbouw van de opleiding evenwichtig is. “Studenten kunnen vastlopen als er in bepaalde periodes een te grote werkdruk is. Het is niet de bedoeling om het hbo-niveau te verlagen, maar je kunt de werkdruk wel beter verdelen.”

Integrale aanpak
Het programma Studiesucces probeert lijn te brengen in alle projecten die door de verschillende diensten en instituten zijn bedacht en vaak al meerdere jaren draaien. “De grootste winst van dit programma is dat we met de drie diensten Marketing & Communicatie, Onderwijs & Onderzoek en Studentenvoorzieningen samenwerken én zit hem in de integrale aanpak van het probleem. We leveren ook maatwerk, want wat voor de ene opleiding werkt, hoeft niet voor een andere goed te zijn”, zegt Swaghoven.

Van alle bestaande en nieuwe projecten van het programma Studiesucces wil het programma weten of ze aantoonbaar effectief zijn. "We proberen dat steeds wetenschappelijk te onderbouwen met data en onderzoeksvragen.”

Rendementsoptimalisatie
‘Rendementsoptimalisatie’ was financieel gezien de belangrijkste reden om studenten binnenboord te willen houden, want hoe meer studenten afstuderen, hoe meer geld een hogeschool krijgt. Maar dat is bij dit programma niet de belangrijkste insteek, stelt Swaghoven: “In de strategie van Fontys (Focus 2020, red.) en de beleidsnotitie Student staat duidelijk dat Fontys de student en zijn ontwikkeling centraal stelt.”

Heeft het eigenlijk effect, merkt Fontys het al in de cijfers? “Ons diplomarendement ligt iets hoger dan het gemiddelde. We zien dat het ook groeit en de uitvalcijfers nemen af. Maar het gaat om de lange termijn, effecten zijn niet altijd meteen zichtbaar. Het is bovendien draaien aan verschillende knoppen. Een student die uitvalt kan verkeerd hebben gekozen, terwijl hij toch goed begeleid is. Het is maatwerk. Ik hoop wel echt dat onze studenten indirect het effect van onze inspanningen merken.”

20 april is de Academy Studiesucces voor alle medewerkers. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.