Eindhoven,
08
mei
2023
|
14:38
Europe/Amsterdam

Ook hoger onderwijs moet bezuinigen

Het kabinet gaat de komende jaren tot 200 miljoen euro bezuinigen op het hoger onderwijs en de studiefinanciering. Een flink deel van dat bedrag komt voor rekening van eerstejaarsstudenten.

We kunnen niet met geld blijven strooien, was de boodschap van het kabinet bij de Voorjaarsnota die minister van Financiën Sigrid Kaag naar de Tweede Kamer stuurde. Daarin staan de financiële mee- en tegenvallers voor de Rijksoverheid, plus de nieuwe uitgaven en bezuinigingen.

Alle ministeries op Defensie en Algemene Zaken (inclusief de koning) na, moeten bezuinigen. Voor het ministerie van OCW gaat het om honderden miljoenen euro’s, tot 664 miljoen in 2027. Een deel daarvan, tot 198 miljoen euro in 2027, komt voor rekening van het hoger onderwijs en onderzoek.

Eerstejaars
Die klap vangen vooral eerstejaarsstudenten op: zij krijgen vanaf september 2024 geen halvering van hun collegegeld meer en dat scheelt meer geld dan gedacht. In de jaren 2024-2027 gaat het alles bij elkaar om ongeveer 450 miljoen euro.

Verder gaat het met de kaasschaaf: kleine bezuinigingen her en der. Onderzoeksfinancier NWO ontvangt vanaf 2029 jaarlijks drie miljoen euro minder. Vanaf datzelfde jaar krijgen de universiteiten 20 miljoen minder uit de honderden miljoenen aan ‘studievoorschotmiddelen’ (een overblijfsel uit het oude leenstelsel). Ook staakt het ministerie de toch al aflopende subsidies voor tweede lerarenopleidingen en voor ‘open en online onderwijs’.

Het is ook helder dat het kabinet, behalve een loon- en prijsbijstelling op basis van CPB-ramingen, geen extra geld uittrekt voor de salarissen in het onderwijs. De werkgevers hadden daar in een brief om gevraagd, anders zouden ze in de onderhandelingen met de vakbonden over een nieuwe cao voor een duivels dilemma komen te staan. De vakbonden eisten 14 procent. Het kabinet zegt er niets over. 

Meevaller
Toch zijn er ook meevallers op de OCW-begroting. De studiefinanciering gaat bijvoorbeeld minder kosten: het ministerie verwacht dat er minder studenten zullen zijn dan eerder geraamd. Dat zou volgend jaar al 160 miljoen euro schelen.

Die lagere studentenaantallen schelen ook voor de bekostiging van het hoger onderwijs. Tel daarbij op dat er minder baby’s zijn geboren, waardoor er dus minder kinderen naar de basisschool zullen gaan. Die bijstellingen schelen aanvankelijk niet zoveel geld, maar het bedrag loopt op naar 420 miljoen euro in 2028.

Voor de schatkist is de rentestijging een probleem, maar geluk bij een ongeluk is dat de rente op studieschulden meestijgt: die gaat 246 miljoen euro per jaar extra opleveren.

Corona
Verder blijft er in het onderwijs geld over uit de honderden miljoenen aan steun in de coronacrisis. In het Nationaal Programma Onderwijs zat bijvoorbeeld een tegemoetkoming aan studenten die vertraging opliepen door corona. 

Daarnaast waren er voor studenten en medewerkers minder gratis zelftesten nodig dan voorzien. Er wordt 41 miljoen euro van het budget afgeboekt, staat in de toelichting. Dat geld gaat allemaal terug naar de schatkist. [HOP]

 

Reageren kan hieronder. Eenmaal gepubliceerde reacties worden niet verwijderd

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.