Eindhoven,
07
oktober
2020
|
09:45
Europe/Amsterdam

Online toetsen krijgt een kleinschalig vervolg

Het online afnemen van toetsen bij Fontys is succesvol verlopen en krijgt een, weliswaar kleinschalig, vervolg. De hogeschool zet de komende tentamenperiode dit instrument opnieuw in bij de vijf ‘testinstituten’, maar dan alleen voor studenten die niet naar hun opleiding kunnen komen.

Dat zegt voorzitter Gerard Lenssen van de Taskforce Fontys Online. De betreffende Fontys-instituten zijn Paramedische Hogeschool, Academy for Creative Industries, Hogeschool Mens en Gezondheid, Lerarenopleiding Tilburg en Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek. Zij hebben hier volgens Lenssen nu ervaring mee.

Gerard Lenssen“Onze manier van online toetsen is een ideale vorm voor studenten die een tentamen moeten maken, maar door omstandigheden niet op de plek kunnen zijn waar Fontys dat organiseert. Te denken valt aan coronapatiënten, topsporters, internationale studenten of studenten die op stage zijn in het buitenland.”

Proef 
Voor de zomer, toen de campussen nog gesloten waren, is vijf weken lang proefgedraaid aan de hand van vijftig digitaal afgenomen tentamens. Dat gebeurde bij 2780 studenten. Van hen heeft 99,4 procent de toets met succes afgerond. Inmiddels kunnen tentamens weer in het opleidingsgebouw worden afgenomen.

Uit de evaluatie van de Werkgroep Toetsen Online onder 274 studenten blijkt dat 57 procent van hen tevreden is over de proef. Punten van kritiek waren de snelheid van invoering en de informatie over het online tentamens afnemen, die op het laatste moment kwam.

Geen fraude 
De betrouwbaarheid van de toetsen is hoog, bleek uit de evaluatie. Ten aanzien van het fraude-risico gaf 95 procent van de studenten aan dat het onmogelijk was contact met anderen te hebben of niet toegestane materialen te gebruiken.

Volgens Lenssen is bij Fontys dan ook geen enkel tentamen afgekeurd. Bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam was dat bij 99 studenten wel het geval. Door haperende-anti-fraudesoftware kon bij hen niet worden uitgesloten dat zij hadden gefraudeerd.

Meekijken tijdens toets 
Het zogeheten ‘proctoring-systeem’ biedt volgens Lenssen twee mogelijkheden. Bij de ene worden de beelden van de toets opgenomen, waarna een algoritme mogelijke onregelmatigheden signaleert. Die beelden worden achteraf door de examencommissie bekeken. Dat is in Rotterdam gebeurd.

Fontys-surveillanten kijken mee tijdens het maken van de tentamens. “Wij hebben voor de variant gekozen die veel arbeidsintensiever is: live meekijken door Fontys-surveillanten tijdens het tentamen. Iemand van de examencommissie was daar ook bij.”

Een sterk punt hiervan is dat meteen een besluit kan worden genomen bij technische problemen of fraude.

Ook bij Fontys was er soms technisch malheur. Doordat het systeem een direct contact met de studenten mogelijk maakte, konden die worden gerustgesteld en kregen zij langer de tijd om hun tentamen te maken.

Niet Fontys-breed 
Omdat die werkwijze veel menskracht vergt, gaat Fontys die niet breed invoeren, aldus Lenssen. “Kleinschalig biedt het wel maatwerk voor bepaalde doelgroepen, zoals bij de komende tentamens gaat gebeuren.”

Het advies van de werkgroep is om online toetsen door te ontwikkelen binnen het bestaande project Digitaal Kennis Toetsen. Andere instituten die dat willen, kunnen hierbij aansluiten en worden ondersteund. Het College van Bestuur heeft dit advies overgenomen. [Tim Durlinger]

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Karin Beckers
09
October
2020
Jammer dat Fontys international Business School niet genoemd wordt. Wij hebben afgelopen zomer zeer goede ervaring opgedaan met de digitale toetsen.