Eindhoven,
27
augustus
2020
|
19:15
Europe/Amsterdam

Online opening studiejaar Fontys pakt goed uit

Het was noodgedwongen door de coronapandemie. Maar met 900 aanmeldingen en positieve reacties van kijkers, lijkt de online opening van het studiejaar van Fontys goed uit te pakken. Bestuursvoorzitter Joep Houterman maakte zich onder meer sterk voor een inclusieve hogeschool. “Iedereen die zijn talenten wil ontwikkelen, moet dat bij Fontys kunnen.”

De uitzending was vanuit een studio in Rosmalen, met Anne-Marie Fokkens als presentator, een optreden van student Qube van de Rockacademie, Houterman Anne-Marie Fokkensen drie andere gasten. In een ontspannen ogende huiskamersetting spraken zij onder meer over wat is geleerd van de coronacrisis, de plus- en minpunten van blended learning en de toekomst van Fontys.

Andere jaren was de opening in gebouw R5 op campus Rachelsmolen, maar daar kan nog niet de helft van de bezoekers terecht van de huidige 900 die zich nu aanmeldden voor de online uitzending. Voor docenten en medewerkers uit bijvoorbeeld de Fontys-steden Venlo of Tilburg, was de opening van het studiejaar nu ook makkelijk te volgen.

Hoop en zorg
Bestuursvoorzitter Houterman sprak uit dat hij ‘hoopvol, maar ook met zorg’ naar de start van het nieuwe studiejaar kijkt. “Hoopvol omdat we weer een gedeelte van onze gebouwen mogen gaan gebruiken en elkaar weer kunnen ontmoeten, maar met zorg omdat we ook in een kwetsbare situatie zitten.”

Nu vooral jongeren besmet raken met corona, is dat voor een hogeschool extra lastig. Houterman benadrukte daarbij dat hij Joep Houtermanhoopt dat iedereen vanuit de ‘juiste mindset’ toch over die zorgen kan heenstappen en vól inzet op het onderwijs – “we gaan blended learning doorontwikkelen” - onderzoek en samenwerken.

Inclusief Fontys
Houterman maakte zich bij aanvang van het programma sterk voor een ‘inclusief Fontys’, waarover hij net voor de vakantie nog een opinieartikel had geschreven in de Brabantse dagbladen.

“We moeten daarin stappen maken. Het is onze maatschappelijke opdracht dat iedereen bij ons zijn talenten kan ontwikkelen.” Hij haalde aan dat ook als je zelf geen last hebt van discriminatie, dat niet wil zeggen dat een ander dat niet kan voelen. Fontys heeft een traject opgestart om zowel vanuit Studentenzaken als P&O hier aandacht aan te besteden.

Blended learning
Na het persoonlijke interview met Houterman, schoven de drie andere gasten gaan: docent Martijn van Grootel, student Thyme van den Beuken enThyme van den Beuken lector Tessa Cramer.

Van Grootel vertelde hoe bij zijn instituut – de Sporthogeschool – het online leren snel werd opgepakt, maar ook hoe lastig het is om online echt contact te hebben met studenten. Ook al probeerde hij met bijvoorbeeld quizzen de aandacht vast te houden. “Als de student zijn camera uitzet, ben je hem kwijt.”

Dat het sociale aspect wordt gemist in deze coronatijd, daar was iedereen het wel over eens. “Studenten zijn technisch wel vaardig, dat is het probleem niet”, zei Van den Beuken, die tevens voorzitter is van de studentenfractie van de centrale medezeggenschapsraad.

Onzekere toekomst
Volgens Cramer, lector Designing the Future, moesten 'we het uit onze tenen halen’. Volgens haar is het niet slim om in ‘het oog van de storm’ te gaan duiden, maar één ding zag ze wel: “We baseerden ons beleid op zekerheid, studenten kiezen hun studie vaak vanuit de zekerheid van een baan. Dat was de norm. Maar nu staat onzekerheid centraal. Dat is een interessant verschil.”

Volgens Tessa CramerCramer moet Fontys haar studenten daarom leren om eigenaarschap te nemen over hun eigen leven. Van den Beuken beaamde dat: “Wat als jouw beroep straks niet meer bestaat? Wat doe je dan?”

Nieuwe strategie
Het belang van doorontwikkeling van blended learning – thuis online en op de campus fysiek lessen volgen – kwam ook weer terug bij het bespreken van de nieuwe strategie die Fontys aan het maken is. “Maar ook onderzoek en onze organisatiestructuur zijn onderdelen van deze strategie”, zei Houterman.

Hij riep medewerkers op deel te nemen aan de dialoogsessies die komende maand plaatsvinden.

Na nog een nummer van Qube – ‘het is lastig om een plek te vinden in de overvolle bus’ – sloot Houterman de uitzending af met een toost op het nieuwe studiejaar. ‘Volgend jaar weer zo doen’, was een van de digitale reacties van kijkers. [Petra Merkx]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.