Eindhoven,
20
mei
2021
|
15:39
Europe/Amsterdam

Onderzoek: we missen het contact op school

Een kwart van de medewerkers en de helft van de studenten aan hogescholen en universiteiten heeft (zeer) veel last van de gevolgen van de coronacrisis. Veel daarvan heeft te maken met het gemis aan contact. Dat blijkt uit een groot onderzoek in opdracht van Bron en andere onafhankelijke media in het hoger onderwijs.

Andere onderzoeksconclusies zijn dat zowel medewerkers als studenten menen dat het onderwijs door de crisis blijvend is veranderd en dat (digitaal) thuisonderwijs onderdeel zal blijven van de studie.

Twee op de drie medewerkers werken nog volledig thuis. Veruit de meeste medewerkers verwachten ook in de toekomst minimaal één à twee dagen thuis te werken. De meesten zien dat als een positief effect van de crisis. Studenten vinden vooral de grotere vrijheid om zelf de studietaken te plannen een positief gevolg.

Vragenlijst
Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Bron en de onafhankelijke media van Universiteit Twente, TU Eindhoven, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en de Universiteit van Amsterdam.  Vorige maand werd een vragenlijst gepubliceerd die medewerkers en studenten konden invullen. 

In totaal vergaarde Newcom Research & Consultancy zo informatie van 607 studenten en 743 medewerkers. In het geval van Bron vulden 200 mensen correct en volledig de vragenlijsten in: 191 medewerkers en (slechts) 7 studenten. De uitkomsten zijn daarmee indicatief.

Door de coronacrisisis is thuiswerken en studeren de nieuwe norm. Het onderzoek naar het welbevinden van studenten en medewerkers spitste zich daarom toe op de volgende vragen. Wat is je mentale gesteldheid? Wat heeft de afgelopen periode je opgeleverd of gekost? Wat verwacht je voor de toekomst als het om wonen en reizen gaat? Welke blijvende impact voorzie je op studeren en werken in het hoger onderwijs?

Veel last van crisis
Zowel in de totaalscore als specifiek voor Fontys zegt bijna een kwart van alle ondervraagde medewerkers (23 procent) veel tot zeer veel last te hebben van de maatregelen door de coronacrisis. Slechts 6 procent antwoordde helemaal nergens last van te hebben.

Een meerderheid van de medewerkers was vooral positief over het ‘meer thuis werken’: 61 procent van de Fontys-medewerkers (van alle respondenten, hierna 'totaal' te noemen, was dat 55 procent). Met op de tweede plaats van positieve effecten dat er meer tijd was met het gezin (38 procent voor Fontys-medewerkers, 34 procent van het totaal).

Als het om het online onderwijs gaat is niet verrassend dat bij zowel studenten (56 procent) als medewerkers (73 vergeleken met 63 procent van het totaal) minder reistijd als grootste plus naar voren komt. Ook meer vrijheid om het eigen werk in te delen wordt vaak genoemd (53 om 42 procent). Gemakkelijker (online) contact leggen met collega’s of medestudenten wordt slechts door 25 procent (totaal 21) genoemd.

Twee andere ontwikkelingen worden zowel in het algemeen als bij Fontys aanzienlijk minder positief genoemd: slechts 18 procent vindt dat de kwaliteit van het online onderwijs steeds beter wordt en efficiënter online samenwerken aan groepsopdrachten wordt slechts door één op de tien aangevinkt als positief.

Te weinig sociaal contact
Bedreigingen volgens studentenGevraagd welke bedreigingen voor het onderwijs corona met zich meebrengt, wijken de cijfers van Fontys nauwelijks af van het totaal. De grootste bedreigingen zijn vooral het gebrek aan informeel contact, het gebrek aan interactie en – onder studenten – het groepsgevoel.

Van de Fontys-medewerkers en -studenten noemt respectievelijk 59 en 83 procent (zie graphics) het gebrek aan informeel contact voor, tijdens en na online lessen een bedreiging. Het gebrek aan interactie tijdens de lessen wordt door grofweg de helft genoemd. Van de studenten mist 42 procent het groepsgevoel.

Bedreigingen volgens medewerkersOp twee punten scoort Fontys echt anders dan het gemiddelde van alle ondervraagden. Het risico op studievertraging in het algemeen wordt bij Fontys door 30 procent van alle medewerkers aangevinkt, waar het gemiddelde slechts 19 procent is. Ook het handvol studenten dat de Bron-enquête invulde, is daar zorgelijker over dan studenten elders. 

De extra werkdruk bij docenten door de transitie naar online wordt bij Fontys bij meer dan een derde van de respondenten gevoeld, maar die score is lager dan die van het totaal: 37 om 44 procent.

Meer thuis werken
Een kleine groep Fontys-medewerkers (16 procent) wil helemaal af van het verplicht thuis werken. Een vergelijkbaar kleine groep (14 procent) wil juist nooit meer anders. Het overgrote deel geeft aan in de toekomst het liefst één à twee dagen thuis te blijven werken.

Het gemiddelde rapportcijfer dat de medewerkers geven aan hun werk en aan de instelling waar zij werken, is respectievelijk een 7,7 en een 7,8. Die cijfers zijn een stuk lager als het gaat om de werkdruk (5,7) en de balans werk-privé (6,3).

De stelling ‘thuisonderwijs zal deels blijvend zijn’ werd door liefst 81 procent beaamd (bij het totaal is dat 69). Digitaal onderwijs vinden Fontys-medewerkers een goede aanvulling op fysieke lessen (69 procent om 65 procent), en de crisis heeft een positieve impact op het hoger onderwijs (62 om 54 procent). 

Studenten steken minder tijd in studie
De meeste studenten zijn niet blij met het vele thuis studeren. Van het totaal geeft 40 procent aan minder of veel minder tijd en energie in de studie te steken. Voor 35 procent geldt dat zij er juist meer tijd aan besteden.

Het rapportcijfer dat de totale groep student-respondenten geeft aan hun digitale onderwijs is een magere 5,7. Ook de communicatie met medestudenten (5,8) en andere studenten (4,7) krijgen lage waarderingen, net als de communicatie met de instelling (5,7). Alleen het ‘studeren in het algemeen’ krijgt een hoger rapportcijfer van 7,2. [Jan Ligthart]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.