Eindhoven,
09
oktober
2017
|
15:44
Europe/Amsterdam

Onderzoek dat lééft

Inschrijving voor Onderzoeksprijs 2018 is geopend

De inschrijving voor de Fontys Onderzoeksprijs 2018 start deze maand. Iedere masterstudent of medewerker die een praktijkgericht onderzoek heeft gedaan, kan meedingen naar die prijs. Dave van Breukelen won de afgelopen editie. Zijn tip: ‘Houd voor ogen wat je met het onderzoeksresultaat in de praktijk kunt’.

Met het prijzengeld van 5.000 euro heeft Van Breukelen, nadat hij eerst in juli is gepromoveerd op hetzelfde onderzoek, afgelopen zomer een reis gemaakt naar Dublin en Birmingham.

Van Breukelen is vakdidacticus en opleider natuurkunde/techniek aan de lerarenopleiding in Sittard. Zijn onderzoek richtte zich op onderwijsmethodes in de bètawetenschappen. Die zijn de afgelopen decennia flink veranderd. Van de docent die dicteert en de leerling die de stof uit zijn hoofd leert, naar doe-onderwijs: studenten moeten bijvoorbeeld iets ontwerpen waarbij ze bepaalde kennis moeten inzetten.

Van Breukelen en zijn collega’s hebben daarom een model ontworpen dat een voortdurende afwisseling geeft tussen praktijk en kennis. Ze hebben het FITS genoemd, hetgeen staat voor Focus, Investigation, Technological design and Synergy. Het model is getest op scholen voor middelbaar onderwijs in Maastricht en Echt. Het resultaat: het ‘conceptueel leren’ zoals dat in onderwijstermen heet, ging met sprongen vooruit.

Poster
Met twee mede-onderzoekers en onder zijn arm een poster waarop hij de FITS-methode aanschouwelijk heeft gemaakt, bezocht hij eerst in Dublin een onderwijsconferentie. ‘’Aan de hand van die interactieve poster heb ik een demonstratie gegeven van hoe de methode werkt voor een stuk of 25 vakgenoten van over de hele wereld.’’

Daarna ging het naar Birmingham, een stad die Van Breukelen graag wilde bezoeken omdat het de bakermat is van de industriële revolutie. ‘’Je kunt er de sporen nog van zien. Ik wil graag een excursie daar naartoe organiseren voor de voltijdstudie Science and Technology die volgend jaar begint. Daarvoor hebben we alvast de basis gelegd.’’

De reis heeft hem veel gebracht: ‘’Je doet een hoop interessante contacten op die in de toekomst van waarde kunnen zijn. Mij werd ook duidelijk dat mijn onderzoeksthema een brede internationale relevantie heeft en dat vervolgonderzoek, gericht op de implementatie in de onderwijspraktijk, een urgent thema is. Er blijkt vooral veel behoefte te zijn aan inzichten in hoe docenten getraind dienen te worden.’’

Aanschouwelijk
Hij dankt de prijs vooral aan de focus die het onderzoek had op de praktijk, denkt Van Breukelen. Bovendien droeg het project bij aan de profilering van Fontys als kennisinstelling in de regio, een andere voorwaarde die de jury stelt.

Als hij de deelnemers voor de editie van 2018 een tip mag geven: ‘’Het is belangrijk dat je niet alleen beschrijvend bezig bent, maar je onderzoek ook aanschouwelijk maakt. We hebben bijvoorbeeld bij onze inzending ook foto’s van de leerlingen gedaan en stukjes uit hun schoolkrant over ons onderzoek. Dan heb je onderzoek dat lééft.’’

Het College van Bestuur reikt de Fontys Onderzoeksprijs uit tijdens de Nieuwjaarsontmoeting. Lees meer over aanmelden op de Fontys-website. [Debbie Langelaan]

Foto boven: Dave van Breukelen (rechts) met zijn collega's Frank Schure (midden, onderwijskundige en leraar natuur- en wiskunde) en Maurice Smeets (links, opleidingscoördinator en lerarenopleider natuurkunde en techniek) bij een kanaal in de omgeving van Birmingham. Deze kanalen werden vanaf het einde van de 18e eeuw aangelegd voor het kolenvervoer, waardoor de productie van onder andere ijzer en goederen verhoogd kon worden. Dit gaf een enorme impuls aan de industrialisatie en daarmee aan de welvaart.

Foto onder: Dave van Breukelen houdt een pitch over zijn onderzoek.