Eindhoven,
07
juni
2018
|
19:14
Europe/Amsterdam

Ondernemende student heeft steun van omgeving nodig

Onderzoek naar succesfactoren ondernemerschapsonderwijs

Studenten willen het meest leren van ondernemerschap van andere jongere ondernemers. Meer ervaren ondernemers spreken hen pas later wat meer aan. Ze hebben behoefte aan bevestiging van hun omgeving. Docenten hebben de neiging om het effect van hun eigen onderwijs op dit gebied te overschatten. 

door Debbie Langelaan
Dit blijkt uit een onderzoek van vier hogescholen (Saxion, Inholland, Zuyd Hogeschool en Fontys), waarvan onderzoeker Danae Bodewes van het Fontys-lectoraat Business Entrepreneurship vanmiddag de eerste bevindingen bekend maakte. Door 32 studenten, docenten en ondernemers te interviewen, hebben de onderwijsinstellingen een antwoord gezocht op de vraag hoe docenten de ondernemersgeest bij studenten het beste kunnen stimuleren.  

Wat blijkt: factoren als flexibiliteit in het onderwijs en variatie in werkvormen zijn belangrijk, maar ook het privénetwerk van de student. “Studenten vinden het belangrijk dat ze aanmoediging krijgen van eigen partner of vriendenkring”, zegt Bodewes in een toelichting. ‘’Wij denken misschien dat deze studenten, met hun eigenzinnige uitstraling als ondernemer, dat niet nodig hebben. Maar ze geven het toch duidelijk aan in het onderzoek.”

Lobby
Ook docenten hebben behoefte aan bevestiging, zij het minder uit de privésfeer. “Zij hebben nogal eens het gevoel dat hun inzet naar beide kanten, de student en het bedrijfsleven, niet voldoende gewaardeerd wordt. Ze vinden dat bedrijven naar het onderwijs toe moeten komen om een lobby te voeren zodat hun opdrachten worden uitgevoerd.”

Een andere opvallende bevinding is dat docenten de effectiviteit van hun onderwijs op dit gebied overschatten. Bodewes: “Dat is wel confronterend voor hen, ja. Het blijkt ook dat zij het meest enthousiast zijn over hun onderwijs. Maar aan de andere kant: veel studenten zeggen dat ze weinig over ondernemerschap hebben geleerd tijdens hun opleiding. Ze verwijzen dan echter alleen naar lessen en projecten die uitdrukkelijk binnen dat kader worden gegeven. Vaardigheden die ze op dit gebied meekrijgen tijdens andere lessen, herkennen ze niet.”

En de ondernemers tenslotte, hoe ervaren die het ondernemerschapsonderwijs? Zij vinden vooral dat het onderwijs te rigide is, zo blijkt. Vooral in het mbo zijn de roosters leidend en is er maar weinig ruimte voor vrije invulling. “Maar ook vinden ze dat de docenten soms wel wat kritischer richting studenten mogen zijn”, aldus Bodewes.

Gedrag
Volgens Bodewes blijkt uit het onderzoek ook dat het belangrijk is om duidelijk te hebben wat de onderwijsinstellingen onder ondernemerschapsonderwijs verstaan. “Het kan zijn dat je echt ondernemers wilt kweken, maar ondernemend gedrag binnen een organisatie is ook prima.” 

Op het platform Young Entrepreneurs dat Fontys, het Summa College en het Sint Lucas hebben opgericht, draait het wel om het ondernemerschap. Op het platform, dat zowel online als offline functioneert (De Stek, een Fontys-locatie op Strijp S) wisselen docenten, studenten en ondernemers informatie uit. Het is belangrijk volgens de oprichters dat de mensen ook fysiek bij elkaar komen, zo legden zij aan de deelnemers in het Katapult netwerk uit. Zeker omdat studenten al geneigd zijn alles online te doen: "Maar uiteindelijk zul je een klant toch gewoon moeten bellen."