Eindhoven,
22
september
2022
|
14:19
Europe/Amsterdam

‘Offline onderwijs is beter dan online onderwijs'

De coronapandemie met daarbij de hybride en online lessen bracht heel wat negatieve zaken aan het licht. Maar heeft Fontys er ook iets positiefs van opgestoken? Projectleider Michiel Groenemeijer deed onderzoek.

Groenemeijer is projectleider bij FHICT. Daar waren studenten voor de pandemie veelal aanwezig op school. Maar toen corona uitbrak en al het onderwijs plots online plaatsvond moest iedereen een flinke omschakeling maken. “We deden eerder niets online, maar het viel me op dat binnen ICT de omschakeling erg flexibel opgepakt werd. Misschien wel omdat wij juist goed thuis zijn in de digitale wereld. Maar hoe ging dat dan bij andere opleidingen?”

Die vraag onderzocht de projectleider door in gesprek te gaan met directeuren van twaalf verschillende instituten. Aan ieder van hen werd gevraagd waar men tegenaan liep toen corona uitbrak, wat men daarvan had geleerd en wat sindsdien anders is geworden binnen het onderwijs. Daar kwam een aantal interessante conclusies uit naar boven. 

“De directeuren kregen voornamelijk terug dat studenten veelal het gevoel kregen dat ze minder binding hadden met de opleiding, terwijl de medewerkers juist ontzettend blij waren met hoe de instituten in zo’n pandemie met alle regels omgingen.”

Borrels, bal en feesten
Studenten misten introkampen, snapten in hun eerste jaar nog niet echt waar ze aan begonnen en werkten amper samen met medestudenten. “Het onderwijs is in die korte tijd dus veel individueler geworden. Maar gelukkig proberen sommige opleidingen daar heel actief verandering in te brengen door nu alsnog borrels, een bal of andere feesten voor deze studenten te organiseren.”

Ook was er een groot verschil meetbaar tussen opleidingen met en zonder praktijkelementen.  “Studenten die geen praktijklessen hadden waren er slechter aan toe dan degenen die dat wel hadden. Veel instituten lieten studenten namelijk op locatie komen om de praktijk te volgen. Maar hoefde dat niet, dan was je gewoon de sigaar.”

Gesneuvelde en veerkrachtige docenten
Zwaar was het niet alleen voor de studenten, concludeerde Groenemeijer in zijn onderzoek. “Laten we zeggen dat er ook een paar docenten gesneuveld zijn. Zij kwamen tijdens de coronacrisis overspannen thuis te zitten omdat ze niet wisten hoe online lessen hetzelfde op konden leveren als de oude vertrouwde lessen in lokalen en collegezalen. Die docenten kwamen dan ook niet meer terug.”

Toch hoorde de projectleider ook positieve verhalen. “Veel directeuren waren ontzettend trots (en verbaasd) om te zien hoe groot de veerkrachtigheid van Fontys als organisatie en alle mensen daarbinnen was. Want van de ene op de andere week schakelden we van volledig fysiek naar volledig online. En daar heeft iedereen zich voor ingezet.”

Uitgelachen
Dat bleek ook één van de meest bijzondere conclusies uit het onderzoek. Geen enkele directeur dacht voor corona aan online of hybride lessen. “Als je daarmee zou komen voordat de pandemie uitbrak, werd je hoogstwaarschijnlijk uitgelachen. Terwijl we ons nu niet anders meer kunnen voorstellen.”

Zo zijn er opleidingen die nu iedere week een ‘niet-op-de-campus-dag’ inroosteren, worden lessen opgenomen en werken veel medewerkers vanuit huis. Toch pleit Groenemeijer na zijn onderzoek voor offline onderwijs. 

“We hebben uitgevonden waar online wel en niet werkt. Doe het waar het wel werkt, maar blijf in alle andere situaties alsjeblieft gewoon offline en op locatie lesgeven. Zo blijven studenten beter verbonden en beperken we vertraging en mentale klachten onder hen. De studenten zijn uiteindelijk degenen waar we dit allemaal voor doen, dus moeten onze keuzes ook in hun voordeel zijn.” [Noëlle van den Berg]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.