Eindhoven,
17
april
2023
|
12:57
Europe/Amsterdam

Nu ook STAP-budget voor student meerjarige opleiding

Het was een doorn in het oog van hogescholen en universiteiten: studenten van meerjarige opleidingen kunnen sinds vorig jaar geen financiële tegemoetkoming (meer) aanvragen bij de overheid. Het kabinet gaat de zogenoemde STAP-regeling aanpassen.

Vorig jaar maart konden mensen voor het eerst 1.000 euro STAP-subsidie aanvragen voor scholing. Maar dat gold niet voor meerjarige opleidingen en ‘zittende’ studenten  die al bezig zijn met hun opleiding. Dat gaat nu veranderen. De wetswijziging gaat in op 1 juli. 

Het gaat om meerjarige opleidingen die door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) zijn geaccrediteerd en die langer dan twaalf maanden duren. Voor elk scholingsjaar moet een student een nieuwe aanvraag doen. Daarvoor levert de opleider een STAP-aanmeldingsbewijs en de verplichte vooraanmelding. Elk scholingsjaar moet afgesloten worden met een bewijs van deelname.

Voorwaarden
Om voor een STAP-budget van 1.000 euro in aanmerking te komen moeten studenten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten studenten tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd zijn. Voor voltijdopleidingen geldt de aanvullende voorwaarde dat je ten minste 30 jaar oud bent op het moment dat je de subsidie aanvraagt.

Studenten kunnen maar één keer per jaar het STAP-budget toegekend krijgen. En op het moment van de aanvraag mogen zij geen andere financiering op het gebied van onderwijs ontvangen, zoals studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen.

Noud DirkxNoud Dirkx, van Fontys Onderwijs & Onderzoek, legt uit hoe mensen het STAP-budget kunnen aanvragen. “Je schrijft je in bij Fontys voor de opleiding die je wilt gaan volgen. Wie al bij ons studeert, kan zich herinschrijven. Als je aangeeft dat je in aanmerking wilt komen voor het STAP-budget, ontvang je van ons een STAP-aanmeldbewijs. Daarmee kun je een aanvraag indienen via het STAP-portaal van het UWV.”

Herinschrijvers
Er zijn zes aanvraagtijdvakken per jaar.  “De eerstvolgende mogelijkheden voor studenten die in september aan een opleiding willen beginnen, zijn op 1 mei en 3 juli”, vertelt Dirkx. “Herinschrijvers kunnen pas vanaf 1 juli STAP-budget aanvragen, omdat dan de gewijzigde regeling ingaat. Dat hadden we natuurlijk liever anders gezien.”

Deze week stuurt Fontys een mailing rond over de gewijzigde regeling. Dirkx: “Iedereen die zich al eerder voor een opleiding heeft aangemeld, krijgt een bericht met uitleg over STAP en de vraag of ze hiervan gebruik willen maken.​ Zittende studenten krijgen deze vraag bij openstelling van de herinschrijving. Zij ontvangen dan een aanmeldbewijs voor de aanvraag van het STAP-budget in juli.​”

Het STAP-budget is beperkt en de belangstelling is groot. Het is dus niet gezegd dat iedereen die via Fontys een aanmeldbewijs ontvangt, ook daadwerkelijk subsidie krijgt toegekend. Volgens Dirkx ontving bij vorige aanvraagrondes ongeveer een derde van de Fontys-vooraanmelders een STAP-budget.

“Wil je kans maken op een STAP-budget, dan is het belangrijk om vóór 10.00 uur op de dag van de nieuwe aanvraagperiode in te loggen op de website van het UWV.”  [Marieke Verbiesen]

Reageren kan hieronder. Eenmaal gepubliceerde reacties worden niet verwijderd

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.