Tilburg,
31
mei
2017
|
17:09
Europe/Amsterdam

Nieuwe lerarenopleiding moet bèta-schoolvakken 'relevanter' maken

Fontys start in september in Tilburg met een nieuwe lerarenopleiding Science & Technology. Dit is een brede lerarenopleiding die voorbereidt op het lesgeven in techniek, natuurkunde, scheikunde, biologie en rekenen. Een jaar later gaat de opleiding ook in Sittard van start. 

Initiatiefnemers van de opleiding zijn het lectoraat bètadidactiek onder leiding van Rutger van de Sande en de opleidingsmanagers Patricia van der Linden en Harrie Schollen van de Fontys Leraren Opleiding Tilburg (FLOT). Volgens Van de Sande is het de enige opleiding in zijn soort in Nederland. Er is op scholen in het voortgezet onderwijs grote behoefte aan breed inzetbare docenten, met name in de onderbouw. Om simpelweg het rooster rond te krijgen, maar ook omdat het onderwijs steeds meer multidisciplinair wordt. "Scholen vragen zich af: hoe specialistisch moet een docent in de onderbouw zijn?”

Relevant
De bètadocent van de toekomst begeleidt volgens lector Van de Sande leerlingen in ‘relevant, projectgestuurd en vakoverstijgend’ onderwijs. "De bèta-schoolvakken hebben een relatief lange geschiedenis. Ze zijn geënt op de klassieke natuurwetenschappen en wiskunde. Honderdvijftig jaar later vragen wij ons af hoe relevant die indeling nog is. Voor de ontwikkeling van de leerlingen zelf, maar ook met het oog op economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Er moet daarom zeker meer aandacht komen voor karakteristieke bèta-vaardigheden als systeemdenken en modelleren. Scholen en lerarenopleidingen kunnen dat soort ideeën verwezenlijken door samen te werken, bijvoorbeeld in het opleiden van nieuwe bèta-docenten.”

Praktijk
Het lectoraat van Van de Sande houdt zich, samen met (toekomstige) docenten, bezig met het ontwikkelen van effectief en aansprekend bèta-onderwijs. Dit gebeurt zoveel mogelijk in de praktijk: docenten uit het voortgezet onderwijs met speciale techniek- en bètaprogramma’s zijn erbij betrokken en de Fontys-studenten krijgen via zogeheten verdiepingsmodules de gelegenheid om in de schoolpraktijk nieuwe inzichten op te doen.

Pionieren
De nieuwe opleiding heeft nu tien aanmeldingen van deeltijdstudenten. Dit zijn veelal mensen die al werkzaam zijn in het onderwijs. "Zij vinden het allemaal extra aantrekkelijk dat het een nieuwe opleiding is; zij kunnen pionieren en hem mede vorm geven.’’ Volgens Van de Sande kan volgend jaar ook een groep voltijdstudenten in Tilburg aan de studie beginnen. In Sittard gaat de opleiding over een jaar direct in voltijdvorm van start. [DL]

Portret: lector Rutger van de Sande. Foto onder: Marit Broeders en medestudenten tijdens de verdiepingsmodule van het lectoraat.