Eindhoven,
24
januari
2023
|
12:14
Europe/Amsterdam

Nieuw promotiebeleid levert eerste tien aanvragen op

Wie denkt dat promoveren alleen voor wetenschappers is bedoeld, heeft het mis. Ook bij Fontys kunnen medewerkers promotieonderzoek doen. Daarvoor is nieuw beleid ontwikkeld. Tien kandidaten hebben een aanvraag ingediend.

Debby Weerlink, Lonneke Vocks en Iris van Hest doen een gooi naar een beurs. Ze zijn toe aan een nieuwe stap en uitdaging in hun werk en willen hun vakgebied en het onderwijs en onderzoek binnen Fontys verder brengen. Ook speelt het maatschappelijke belang soms een rol in hun afweging om te promoveren op een bepaald onderwerp.

Debby Weerlink is onderwijskundige en sinds vorig jaar afgestudeerd toetskundige.  Ze is verbonden aan Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven en Fontys Lerarenopleiding Tilburg en geeft nog enkele dagen per week les.

Zelfsturend toetsen
Debby Weerlink“Tijdens mijn master heb ik me beziggehouden met coaching van studenten rond programmatisch toetsen. Dat is een toetsprogramma waarbij studenten zelf bewijs verzamelen over wat ze geleerd hebben. De student krijgt hiermee veel regie over zijn eigen leerproces. Dit betekent ook dat je de student extra goed moet begeleiden.”

Maar hoe doe je dat als docent? Om dit te onderzoeken wil Weerlink graag promoveren op dit onderwerp. “Mijn voorstel gaat over de begeleiding van docenten aan studenten in het ontwikkelen van zelfsturingsvaardigheden. Docenten zijn daar niet altijd klaar voor of ze hebben de juiste bagage niet mee gekregen.”

Weerlink wil aan het einde van haar promotieonderzoek een training hebben neergezet die docenten goed voorbereidt op het ontwikkelen van zelfsturingsvaardigheden bij studenten. Volgens de onderwijs- en toetskundige sluit haar voorstel aan op de ontwikkeling van de nieuwe onderwijsmethode binnen Fontys, waarbij flexibel toetsen en talentgericht opleiden centraal staan.

Douane, logistiek én duurzaamheid
Lonneke Vocks weet veel over trade compliance. Dat gaat over het vermogen om te handelen in overeenstemming met wetten, regels en normen die van toepassing zijn op de internationale handel. De docent en onderzoeker aan Fontys Techniek en Logistiek in Venlo haalde een master in het onderwerp en voltooide twee onderzoeken in samenwerking met collega’s van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Lonneke VocksWaarom dan nog een promotieonderzoek? “Simpel”, zegt Vocks, “Ik wil graag drie gebieden samenbrengen: de douane, logistiek en duurzaamheid. De overheid heeft allerlei beleid ontwikkeld om bedrijven te bewegen duurzamer te worden. Zo is er sinds 1 januari het Europese Carbon Border Adjustment Mechanism. Volgens deze regelgeving moeten bedrijven in de EU betalen voor de CO2 die ze uitstoten en moeten ze  hiervoor rechten inkopen. Ik wil weten of dit beleid ervoor gaat zorgen dat de uitstoot daadwerkelijk omlaag gaat.”

Ze denkt dat haar voorstel een goede kans maakt voor een promotiebeurs, vanwege het grote maatschappelijke belang. En omdat we nog niet weten welke invloed het Carbon Border Adjustment Mechanism heeft op de operationele inkoopbeslissingen van bedrijven.

In eerste instantie wil Vocks met haar promotieonderzoek bijdragen aan een stukje kennisontwikkeling. “Voor het onderwijs kan met de kennis die ik opdoe een nieuwe minor worden opgezet bijvoorbeeld.”

Gelijkheid en inclusiviteit
Docent en onderzoeker aan Fontys Economie en Communicatie Iris van Hest wil onderzoek doen naar gelijkheid en inclusiviteit op het gebied van gezondheid. Daarbij gaat het om specifieke groepen mensen en hoe ongelijkheid kan worden opgelost met productdesign.  

Iris van Hest“De meeste producten worden ontworpen volgens een bepaalde standaard”, legt Van Hest uit. “We ontwerpen bijvoorbeeld veel meer producten waarbij wordt uitgegaan van de man. Zo hebben vrouwen 47 procent meer kans op zwaar letsel na een auto-ongeluk dan mannen doordat auto’s zijn gebouwd op basis van het lichaam van de man.”

Van Hest is ervan overtuigd dat groepen niet altijd hoeven worden uitgesloten door het design van producten. “In de wereld van vandaag waarin we zoveel kunnen, moet het mogelijk zijn om producten aan te passen op een zo breed mogelijke doelgroep. Maar belangrijker nog is dat we ons bewust worden dát bepaalde mensen worden uitgesloten en dat de wil er komt om hierin verandering te brengen.”

De docent-onderzoeker wil in haar onderzoek de koppeling maken met marketing. “Door de gewoontes die we hebben en de kaders waarin we zitten, is het heel lastig om met bepaalde patronen te breken. Ik denk dat wij als marketeers heel goed zijn om die sentimenten om te buigen.” Niettemin geeft Van Hest toe dat gelijkheid een heel complex thema is. “Maar ik kan wel onderzoeken wat we kunnen doen om gelijkheid zoveel mogelijk te bevorderen.”

In maart krijgen Weerlink, Vocks, Van Hest en de overige zeven promotiekandidaten te horen of ze een beurs ontvangen. [Marieke Verbiesen]

Boilerplate

Fontys heeft in het kader van haar eigen ontwikkeling als onderwijs- en onderzoeksinstelling nieuw promotiebeleid gemaakt. Het aantal promovendi moet in 2025 met 10 procent zijn gegroeid. De komende jaren worden steeds tien promotiebeurzen beschikbaar gesteld. De eerste tien beurzen promotiekandidaten krijgen in maart te horen of ze een beurs ontvangen. In juni volgt nog een indienronde. Op de website lees je meer over het nieuwe promotiebeleid.

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.