Tilburg,
10
april
2018
|
19:12
Europe/Amsterdam

Nieuw ISO-bestuur zet in op studentenwelzijn

Landelijk studentenoverleg krijgt Fontys-student als penningmeester

'Studentenwelzijn' en erop toezien dat het geld, dat is vrijgekomen door de invoering van het leenstelsel, wordt ingezet om de onderwijskwaliteit te verhogen. Dat zijn de speerpunten van het nieuwe bestuur van ISO, het landelijk Interstedelijk Studenten Overleg. Maar het is meteen ook het enige dat Fontys-student Luc Rullens, die in dit bestuur penningmeester wordt, er nu over kwijt wil.

door Tim Durlinger
"We zijn nog in de oriënterende fase en hebben over deze zaken inhoudelijk nog geen goede gesprekken kunnen voeren", aldus de 21-jarige student, die bij Fontys Lererarenopleiding Tilburg de richting geschiedenis volgt. In het persbericht dat ISO heeft uitgebracht over de installatie van het nieuwe bestuur op 23 juni in Utrecht, licht de nieuwe voorzitter Tom van den Brink een tipje van de sluier: "Er wordt steeds meer van studenten verwacht, waardoor de prestatiedruk toeneemt en burn-outs op de loer liggen. Om ervoor te zorgen dat studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen, is het van groot belang dat er meer aandacht komt voor studentenwelzijn."

Luc RullensISO noemt zich de meest invloedrijke studentenorganisatie van Nederland en vertegenwoordigt 700.000 studenten in het hoger onderwijs. Dat gebeurt via zijn lidorganisaties, de medezeggenschapsraden. Zelf is Rullens nog lid van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van Fontys. Om dubbele petten te voorkomen, moet hij zijn werkzaamheden daarvoor na 23 juni stopzetten. Hetzelfde geldt voor zijn politieke werk voor het CDA in de gemeente Drimmelen - Rullens woont in Made - en zijn plaatsvervangend lidmaatschap van de Studentenraad Tilburg.

In het bloed
Het besturen zit hem dus in het bloed. Rullens vindt het ISO een mooi vervolg op zijn studie, want hij hoopt in juni bij Fontys af te studeren. Een plek in het bestuur is volgens hem weggelegd voor studenten die een jaar lang hun studie daarvoor neer willen leggen of net zijn afgestudeerd. "Het is een fulltime functie voor één studiejaar. We werken vanuit een kantoor in het centrum in Utrecht."

De sollicitatiecommissie die dit 'kandidaatsbestuur 2018-2019' heeft samengesteld, ziet in Rullens een goede penningmeester. Dat heeft de Fontys-student niet verrast: "Ik denk dat ik daar zeker mijn ei in kwijt kan." Hij geeft aan goed contact met de achterban te willen houden en wat dat betreft zeker nog bij Fontys uit te komen. "Ik ga me absoluut inzetten voor het hele hoger onderwijs, maar de banden met Fontys zijn er natuurlijk wel."