Eindhoven,
24
september
2020
|
18:02
Europe/Amsterdam

Nicolette Arets wint scriptieprijs met onderzoek naar leesplezier

Nicolette Arets ontwikkelde voor haar onderzoek bij de Fontys-master Educational Needs een leeshulpmiddel voor kinderen en won daarmee gisteren een prijs. Haar ‘Letterbak’ draagt bij aan de oplossing van een actueel probleem: de ontlezing bij Nederlandse kinderen. 

Onder de noemer ‘Hoe thuis lezen leuk, afwisselend, en leerzaam wordt’, won ze de scriptiewedstrijd 10XBETER! van Kennisplaza. Uitgeverij Malmberg gaat de Letterbak daadwerkelijk uitgeven. 

Nicolette AretsHet onderzoek van Arets, intern begeleider op Katholieke Basisschool Jacinta in Breda, kwam voort uit haar beoordelingen van het leesniveau van de leerlingen op die school. Er was winst te behalen op het gebied van leesmotivatie en leesprestaties. 

Het is illustratief voor de situatie in Nederland. Vorig jaar bleek uit onderzoek van de Onderwijsinspectie dat 35 procent van de Nederlandse basisschoolkinderen niet het streefniveau haalt dat noodzakelijk is om goed te kunnen meedraaien in de maatschappij.  

Bovendien blijkt uit dat onderzoek dat Nederlandse kinderen minder plezier beleven aan lezen dan kinderen in andere landen.
 

Leesprestaties 
“Plezier in lezen is juist de motor achter leesprestaties”, legt Arets uit. “Want als een kind plezier heeft in lezen, dan leest het meer en leert het meer nieuwe woorden, begrijpt het teksten beter, wordt het kind geboeid en gaan de leesprestaties omhoog.” 

Tijdens haar masteronderzoek bleek dat ouders betrekken bij het ontwikkelen van de leesvaardigheid van hun kind een goede impuls kan zijn. Een spelelement zou daarbij het beste werken. Na het testen van een aantal prototypes kwam daaruit de Letterbak voort. Die bezorgt kinderen plezier bij het lezen, stelt Arets. 

Spelelement 
Haar concept combineert het spelelement met het lezen van letters, woorden en teksten. Daarbij pakt een kind een willekeurige letter uit een bakje met losse letters. In een waaier met leesactiviteiten zoekt het kind de letter op, leest wat de bedoeling is en gaat aan de slag. Op de achterzijde van de letterkaart staan ‘leesweetjes’ met achtergrondinformatie die past bij de leesactiviteit. 

De jury van Kennisplaza, die Arets’ scriptie uit tien inzendingen als beste beoordeelde, gaf aan dat haar onderzoek een ‘grote impact’ heeft op de school: ‘Op verschillende zorgniveaus wordt nu gewerkt met de letterbak, met verschillende doelen’. 

Vinding 
Zo wordt de Letterbak bij Kbs Jacinta inmiddels intensief gebruikt. Uitgeverij Malmberg, die lucht kreeg van de vinding, gaat die nu produceren. Wanneer deze beschikbaar is, weet ze niet. “Het was in maart al in gang gezet, maar door corona kwam alles stil te liggen.” 

Arets’ Letterbak komt overigens alleen beschikbaar voor scholen. Dat betekent dat het niet in de winkels te koop zal zijn. “Als je het als ouders zou kopen, doe je het een paar keer en leg je het in de kast. De Letterbak moet echt onderdeel zijn van het onderwijs. Ouders willen wel heel graag het leesonderwijs thuis ondersteunen, maar hebben de steun nodig van de leerkracht.” [Erwin Blatter] 

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Melchior van Velzen
25
September
2020
Geweldig nieuws dit! Ik heb thuis twee koters die de Letterbak wel nodig hebben ja. Dus eh, wanneer kan ik het bestellen?