Eindhoven,
25
mei
2018
|
09:00
Europe/Amsterdam

Naar een duurzamere campus

Van zonneschermen tot tapijtplakkers

Vandaag is het de Dag van de Duurzaamheid in het Hoger Onderwijs. Het zal wel. Er is voor alles wel een ‘Dag van …’ tegenwoordig. Aan de andere kant: het thema is wel ontzettend belangrijk. Dus ging Bron toch eens peilen hoe duurzaam Fontys Hogescholen nu eigenlijk is.

door Renée de Kruif
“Wij hebben in 2016 een strategische agenda opgesteld op het gebied van duurzaamheid”, zegt Bas van Gompel, dienst Huisvesting en Facilitaire Zaken. “Hierin staan doelstellingen voor de komende vier jaar, dus volgend jaar willen wij deze doelstellingen behaald hebben.” En daarna? “Dan wordt er een nieuw plan opgesteld voor de volgende vier jaar.”

Bas van GompelIn deze agenda komen vijf punten naar voren: energiegebruik, afvalstromen, duurzaam inkopen, waterverbruik en bewust kiezen. “Een deel van onze maatregelen op het gebied van duurzaamheid komt voort uit regels die de minister oplegt”, verklaart Van Gompel. “Het ministerie heeft bepaald hoeveel procent een hoge school in energieverbruik omlaag moet.”
“Deze eis is in 1990 vastgesteld. Sindsdien zijn er veel ontwikkelingen geweest die zorgen voor een lager energieverbruik. Aan de andere kant zijn er ook weer apparaten bijgekomen die juist veel energie verbruiken, zoals tablets en smartphones. Maar als Fontys scoren we in dat kader qua energieverbruik goed.”
“Onder andere omdat bijvoorbeeld de zonwering van de Fontys-gebouwen automatisch ook in de weekenden omlaag gaat wanneer de zon schijnt”, zegt Van Gompel. “Daardoor is het ook op maandagen fijn van temperatuur in de lokalen en zijn de kosten om de ruimtes te koelen lager.”

Gesloten cirkel
Wat afvalstromen betreft kent Fontys sinds twee jaar afvalbakken met gescheiden vakken. Altijd het eerste – en vaak ook het enige – dat studenten kunnen benoemen als het om de duurzaamheid binnen de Fontys-muren gaat. Wat ook blijkt uit bijgaand filmpje.
De prullenbakken die iedere Fontys-werknemer ooit onder zijn bureau had staan, zijn sindsdien ook weg. “Daar werd al het afval bij elkaar gegooid. Door die bakken weg te halen, zijn onze werknemers ook bewuster bezig met hun afval.
Uiteindelijk wil Fontys een gesloten cirkel creëren op gebied van afvalinzameling, zo stelt Van Gompel. “We streven ernaar dat al het afval dat wij produceren, weer opnieuw gebruikt gaat worden. Afval wordt dus weer een nieuwe grondstof. Maar dit gaat nog wel tientallen jaren duren.”

Leveranciers
Fontys onderneemt ook stappen op het gebied van waterverbruik, bewust kiezen en duurzaam inkopen. Maar is bij dat laatste weer voor een groot deel afhankelijk van samenwerkende bedrijven. “Wij geven grote opdrachten aan onze leveranciers, bijvoorbeeld het bedrijf dat in onze gebouwen tapijt legt of zorgt voor het meubilair”, legt Van Gompel uit. “Daarom kunnen wij ook eisen stellen op gebied van duurzaamheid. Voor een grote opdracht zijn deze bedrijven zeker bereid mee te denken over duurzame oplossingen.”

Zo wordt tapijt sinds vorig jaar zomer niet meer vastgelijmd, maar door middel van kleine plakkertjes op de vloer bevestigd. Een klein detail, maar: “Hierdoor hoeft de vloerbedekking niet weggegooid te worden als deze nog goed is en kan of ergens anders gebruikt worden of vermalen worden zodat er weer nieuw tapijt van gemaakt kan worden.”

Maar ook wat catering betreft maakt Fontys bewuste keuzes. “Zo laten we onze producten niet van ver weg komen als ze ook dichter bij huis verkrijgbaar zijn, vanwege de vervoerskosten en dus milieuvervuiling”, vertelt Van Gompel.

Duurzaamheidsbril

Het klinkt alsof Fontys goed op weg is op het gebied van duurzaamheid. Toch kan de instelling nog een grote slag maken, zo zegt Van Gompel. “We hebben onze studenten vier jaar lang in huis. Als we hen na hun opleiding de maatschappij in kunnen sturen met een ‘duurzaamheidsbril’ op, dan hebben we daarmee een heleboel mensen kunnen mobiliseren. Een duurzame en bewuste gedachte, dat zou pas echt een groot verschil maken.”

 

Hieronder het beloofde filmpje over duurzaamheid en Fontys.

download
Hoe duurzaam is Fontys?