Den Haag,
18
september
2018
|
16:45
Europe/Amsterdam

Miljoenennota: ‘Studenten dubbel geraakt’

Studenten worden opnieuw in de kou gezet door het kabinet. Dat stellen de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) in een gezamenlijke reactie op de dinsdag gepresenteerde Miljoenennota.

Daarin staat de rijksbegroting voor volgend jaar. ‘De bezuinigingen op het hoger onderwijs worden nog verder opgeschroefd, met al 19 miljoen in 2019’, aldus beide organisaties, ‘en in deze regeringsperiode moet het kabinet Rutte III ergens nog meer dan een kwart miljard bezuinigen in het onderwijs.’ De LSVb en ISO vrezen dat ook dit gat op studenten verhaald wordt.

Daarnaast verwachten zij dat studenten meer gaan betalen voor hun studielening en boodschappen. ‘Onacceptabel’, aldus LSVb-vicevoorzitter Carline van Breugel: “Studenten worden op deze manier dubbel geraakt. Ze worden gedwongen tot een hogere schuld en hogere uitgaven, terwijl de kwaliteit van hun onderwijs door forse bezuinigingen daalt.’’

ISO-voorzitter Tom van den Brink laat zich in soortgelijke bewoordingen uit: “De student is beloofd dat er geïnvesteerd zou worden in onderwijs. De cijfers ogen positief, maar het kabinet kiest ervoor om de generatie van de toekomst te verwaarlozen.” Om het leenstelsel betaalbaar te houden, wordt de rente op studieschuld voor studenten die vanaf 2020 gaan studeren opgeschroefd. Daarbij verhoogt het kabinet vanaf 1 januari 2019 het lage btw-tarief van zes naar negen procent. “Bij één keer meer lenen en één keer boodschappen doen, merk je er misschien niets van. Maar uiteindelijk scheelt dit flink in de portemonnee”, aldus Van den Brink.

Zowel de studentenorganisaties als vakbond CNV Onderwijs halen uit de onderwijsbegroting voor volgend jaar een extra tegenvaller van 211 miljoen euro. Die komt dan bovenop een eerder aangekondigde bezuinigingsronde, de zogeheten doelmatigheidskorting van 183 miljoen euro.

Onverwachte kortingen
Voorzitter Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen noemt  de kortingen op het hoger onderwijs in 2019 'onverwacht en onbegrijpelijk'. Zonder de inzet van de studievoorschotmiddelen - het Rijk kwam deze miljoeneninvestering eerder dit jaar met onderwijsorganisaties overeen - is in het hbo sprake van een daling van het budget als gevolg van bezuinigingen van vorige kabinetten. Door de invoering van het studievoorschot is vanaf 2018 de begroting verhoogd, maar van de inzet van dit extra geld is pas vanaf 2021 echt iets te merken, aldus de Vereniging Hogescholen. "Daarom steunen we het voorstel van de VSNU (Vereniging van Universiteiten, red.) om de studievoorschotmiddelen versneld in te zetten. Investeer nu, in deze kabinetsperiode, en niet pas na het afstuderen. En stop met korten", roept De Graaf op. [Tim Durlinger]