Tilburg,
24
april
2019
|
15:11
Europe/Amsterdam

Met kortere master meer docenten Frans trekken

Tweedegraads docenten Frans kunnen bij Fontys vanaf volgend studiejaar in twee jaar hun eerstegraads bevoegdheid behalen. Nu is dat nog drie jaar. Als eerste van de dertien masters van Fontys Leraren Opleiding Tilburg (FLOT) kort de vakgroep Frans zijn master in, in de hoop de terugloop aan studenten tegen te gaan. Een jaar later volgen de andere FLOT-onderwijsmasters.

Het nieuwe programma moet zowel toekomstbestendig, uitdagend als levensvatbaar worden. Frans staat namelijk te boek als een dure opleiding voor de hogeschool. Het aantal studenten in de voltijdopleiding is de afgelopen jaren gestaag gedaald, met nu nog vijftien eerstejaarsstudenten, vertelt coördinator Antonet Chermanne van de bacheloropleiding.

En dat in het jaar waarin de Vrije Universiteit Amsterdam aankondigde te stoppen met een opleiding bij gebrek aan belangstelling. In dit geval ging het om de bachelor Nederlands. Geen goed signaal, beseft Chermanne terdege. Ze vindt het belangrijjk dat het vak Frans overeind blijft. 

“Je hoeft van hieruit niet zo ver te rijden, of er wordt al Frans gesproken. Of Duits. Het zijn buurtalen. Het is nog steeds zo dat als je in België of Frankrijk Frans spreekt, er meer deuren voor je open gaan. Wereldwijd neemt het aantal Franssprekende mensen toe. Ook onze gedeelde culturele achtergrond is de moeite waard om te behouden.”

Antonet ChermanneMet pensioen
Dat deze vakgroep nu als eerste gevolg geeft aan de opdracht van de directie om masters in te korten, is geen toeval. “Drie docenten die de hoofdmoot van onze master verzorgen, gaan binnen nu en een jaar met pensioen”, verklaart Chermanne.

“Dan zou je dus voor één jaar hun programma moeten overnemen, om het daarna alsnog aan te moeten passen.”

Het curriculum is daarom nu al vernieuwd. Vakken worden voortaan geïntegreerd aangeboden, vertelt de coördinator, die het nieuwe programma samen met collega Sofie Jochems schreef. “We hebben de didactiek bijvoorbeeld verweven met een vak als Literatuur en Media, waarbij je moet denken aan kunst, theater, muziek maar ook aan stripboeken.”

Keuzes maken
Tevens zijn keuzes gemaakt, waardoor onder meer het vak Vertalen is komen te vervallen. “Dat staat niet in de kennisbasis voor Frans en er zijn andere zaken waar we dan liever aandacht aan besteden. We kunnen Vertalen nog wel als keuzemodule aanbieden.”

Of een verkort programma de kwaliteit ten goede komt? Chermanne is ervan overtuigd dat het docenten oplevert die zelf nadenken over hun visie op onderwijs en hoe ze zelf kennis moeten vergaren. “Het vraagt heel wat van de studenten, want het is niet meer ‘zitten en absorberen’.”

Diepgang
Voor de vakgroep Frans wordt de uitdaging om te zorgen dat de kwaliteit en diepgang geborgd blijft. Daarom is in de master het begrip ‘open leergemeenschappen’ geïntroduceerd. “We beginnen en besluiten de lesdag (woensdag, red.) gezamenlijk, met het docententeam én studenten. Hierbij kan feedback worden uitgewisseld.”

Docenten hebben over het algemeen weinig tijd voor professionalisering en zien op tegen het volgen van een masteropleiding, stelt de vakgroep. Door de master van drie naar twee jaar terug te brengen, wordt de drempel lager. Nu stromen er jaarlijks nog geen tien studenten in. Hoewel er volgens Chermanne geen getallen zijn genoemd, moet de master meer belangstellenden gaan trekken.

Bij het opzetten van de nieuwe master kreeg de vakgroep Frans hulp van Fontys Educational Designers, een groepje docenten dat op aanvraag opleidingen binnen Fontys helpt om via Design Thinking onderwijsprogramma's te vernieuwen.  [Tim Durlinger]

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Elle van den Goorbergh
26
April
2019
Chapeau Antonet, vive votre idee progressiste!!!