Tilburg,
26
september
2018
|
18:51
Europe/Amsterdam

Meer muziek op de pabo, mede dankzij Máxima

Muziekles is op de pabo de afgelopen jaren steeds meer op de achtergrond geraakt, onder meer door de aandacht voor de taal- en rekentoets. Maar daar komt nu verandering in. Vanaf dit schooljaar heeft Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE) verschillende muziekprojecten voor álle pabo-studenten.

“We hebben dit mede te danken aan Koningin Máxima”, vertelt muziekdocent en projectleider Suzanne Kratsborn. De koningin is de erevoorzitter van het platform Méér Muziek in de Klas, dat in 2015 werd opgericht. En dat opent deuren en geldkranen.

Zoals van het Fonds voor Cultuurparticipatie dat namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap subsidie beschikbaar stelt voor professionalisering van muziekonderwijs op pabo’s. FHKE krijgt van het fonds voor de komende drie jaar een kleine 320.000 euro. De school investeerde zelf een even hoog bedrag en zo starten bij de vijf pabo’s van FHKE dit studiejaar verschillende muziekprojecten.

Workshop
Alle eerste- en tweedejaars studenten bezoeken een uitvoering van het Philharmonie Zuid-Nederland, dat op zijn beurt een workshop verzorgt op de pabo. De studenten kunnen aan hun eigen vaardigheid werken doordat ze in grote groepen gaan zingen én ze kunnen bijvoorbeeld op ukelele-les, zodat ze zichzelf kunnen begeleiden als ze samen met de kinderen gaan zingen.

Bijzonder is ook dat stagiaires van de pabo gaan samenwerken met stagiaires van de muziekdocentopleiding van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten. “Ze kunnen van elkaar leren”, zegt Kratsborn. De muziekdocenten zijn de échte specialisten op het gebied van muziekeducatie. Onze studenten weten weer meer van organisatie en pedagogiek."

Sinds april kunnen studenten ook al kiezen voor een muziekminor (die ook betaald wordt uit de subsidie) en sinds deze week staan er in de mediatheek meerdere tassen vol percussie-instrumenten die studenten kunnen lenen om te gebruiken in hun stageklas.

Zingen
Volgens Kratsborn zou iedere pabostudent uiteindelijk een basisles muziek moeten kunnen geven. “En daarvoor moeten ze ook over hun eigen gêne om te zingen heenstappen en zelfvertrouwen krijgen. Het is goed om dat op de pabo te oefenen.” Niet alleen daarom is muziekeducatie op een pabo belangrijk, vindt ze: “Van muziek leer je heel veel: samen muziek maken vraagt om samenwerking, je moet tegelijk beginnen, je houden aan de regels en luisteren naar elkaar. Bovendien speelt muziek in ieders leven een rol.”

De subsidie is beschikbaar voor drie jaar. “Dat geld kunnen we gebruiken om dingen op te zetten en uit te voeren, daarin gaan vele uren denkwerk en overlegtijd zitten. Maar daarna willen we er zeker mee doorgaan. Je merkt ook dat er nu al nieuwe ideeën ontstaan. Zoals in de samenwerking met het Brabant Koor. Die komen ook al met allerlei plannen.” [Petra Merkx]

Bekijk ook het filmpje dat FHKE zelf maakte.