Eindhoven,
11
november
2021
|
13:07
Europe/Amsterdam

Meer aandacht nodig voor ‘economie van hergebruik’

Circulariteit is dé sleutel om de aarde leefbaar te houden en toch leeft het onderwerp nog weinig bij mensen en bedrijven. Lector Jifke Sol wil daar met het lectoraat Circulaire Transitie verandering in brengen.

In het bedrijfsleven en bij overheden is nog onvoldoende aandacht voor de circulaire economie (een economisch systeem van gesloten kringlopen). Dat blijkt eens te meer tijdens de klimaattop in Glasgow waar het vooral gaat over het gebruik van fossiele brandstoffen en de ontbossing van de aarde.

“Het onderwerp circulariteit is voor veel mensen nog niet expliciet genoeg”, stelt Sol. “Mensen kunnen zich er moeilijk een beeld van vormen.” Daar ligt volgens haar een belangrijke taak voor het onderwijs en het lectoraat Circulaire Transitie in het bijzonder.

Circulaire innovaties
De komende jaren gaat dat lectoraat samen met het bedrijfsleven in ‘living labs’  aan de slag met innovaties op het gebied van hergebruik van gronstoffen en materialen. De regio Helmond wordt zo’n living lab op het gebied van bouw, smart industry en infra, de regio Tilburg op het gebied van textielketens.

Sol: “Met deze living labs Fossiele brandstoffen zijn straks verleden tijd.kunnen we écht verschil maken. Studenten, docenten en onderzoekers gaan er samen met het bedrijfsleven mee aan de slag. Zo leiden we de circulaire professionals van de toekomst op.”

1 miljoen subsidie
Een mooie steun in de rug voor Sol en haar collega’s is de subsidie van 1 miljoen euro die Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Onderzoek (NWO), vorige week aan het lectoraat heeft toegewezen.

Sol: “Hiermee kunnen we ons onderzoek verder inhoudelijk verdiepen en nieuwe kennis en nieuwe praktijken vormgeven. Dat geeft ons werk extra impact.”

Van ons allemaal
Toch moet de transitie naar een duurzame, circulaire economie volgens Sol niet enkel door onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden in gang worden gezet.

“We kunnen daar allemaal ons steentje aan bijdragen. Niet alleen met ons gedrag, maar ook met de invloed die we als maatschappij hebben op bedrijven als Shell en Tata Steel. Die invloed is behoorlijk gegroeid de laatste tijd, dat zet zaken in beweging.”

Voor het lectoraat ligt de uitdaging de komende jaren vooral in het opschalen van initiatieven binnen de Brainportregio, én in het opleiden van de circulaire experts van de toekomst. Daarbij is volgens Sol geen tijd meer te verliezen. [Ivo van der Hoeven]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.