Eindhoven,
14
september
2021
|
10:52
Europe/Amsterdam

Maakt Fontys werk van loopbaancoaching studenten?

De zoekwoorden ‘sollicitatietraining’ of ‘loopbaancoaching’ geven op de website Fontys.nl nul treffers. Toch moet de hogeschool hier werk van maken met het vrijgevallen geld uit de ‘basisbeursmiljoenen’. Gebeurt dat ook bij Fontys?

Dat zou wel moeten. In 2018 sloten sloot het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap met hogescholen en studentenvakbonden af om met geld dat vrijkwam door de invoering van het leenstelsel, het hoger onderwijs een kwaliteitsimpuls te geven. Een thema daarbij was ‘meer en betere begeleiding van studenten’.

Datzelfde jaar zag het Plan Kwaliteitsafspraken Fontys Hogescholen het levenslicht. Een van die afspraken is dat Fontys de begeleiding van studenten intensiveert, Elke van Kesselzodat zij tegen het einde van hun studie ‘een passende loopbaankeuze’ maken. Onder meer Hogeschool Techniek & Logistiek in Venlo maakte meteen werk van die begeleiding. 

Van de CMR-agenda af
Ook de studentenfractie van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) drong er toen bij Fontys op aan om energie te steken in de loopbaancoaching en sollicitatietraining van studenten. 

Volgens inmiddels oud-voorzitter van die fractie Elke van Kessel - zij studeerde voor de zomer af - is dat punt het voorbije jaar door alle coronaperikelen op de agenda van de CMR naar de achtergrond verdrongen: “Maar ik ben ervan overtuigd dat het daar snel weer op komt”. 

Actualiteit maakt het hard nodig
Romy Swaghoven, bij Fontys programmamanager Kwaliteitsafspraken, geeft aan dat er volop gewerkt wordt aan onder meer dit thema. De soms razendsnel veranderende actualiteit maakt in haar ogen ook dat dit hard nodig is.

Zo boden alumni van de opleiding Vastgoed en Makelaardij van Fontys in Eindhoven aan om studenten te coachen als voorbereiding op de arbeidsmarkt. “Studenten die daar nu afstuderen, komen terecht in een enorme Romy Swaghovenwoningcrisis. Terwijl daar de afgelopen jaren veel minder sprake van was.”

Werkveldcoaching
Eén project dat als gevolg van de actualiteiten was ontstaan, is volgens Swaghoven Werkveldcoaching. Dit werd in het studiejaar 2019/2020 uitgevoerd binnen het Fontys-programma Studiesucces, bij drie opleidingen: Sociale Studies, Toegepaste Gerontologie en Bedrijfsmanagement MKB. 

Onderzocht werd waar en wanneer tijdens hun studie, studenten extra ondersteuning nodig hadden bij hun overgang naar en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Niet alleen Fontys, maar ook het werkveld zelf kan daaraan dan een bijdrage leveren. 

Werken of doorstuderen?
Daarnaast werkt het programma Studiesucces aan het project ‘Customer journey arbeidsmarktintrede en doorstuderen’. Dit belicht het keuzeproces van een student om aan het werk te gaan of een vervolgopleiding te doen.

De instituten kunnen geld vanuit de kwaliteitsafspraken inzetten om werk te maken van sollicitatietrainingen of loopbaancoaching. Hoe groot het totale budget van Fontys hiervoor is, is volgens de programmamanager moeilijk aan te geven, vanwege de verdeling over vele instituten en centrale programma’s. Zo besteedde Fontys vorig jaar aan het programma Studiesucces zo’n 1,2 miljoen euro. [Tim Durlinger]

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Lars Veerhoff
14
September
2021
FIBS in Venlo heeft het afgelopen jaar een mooi programma ontwikkeld op precies dit thema: Your Career Fitness Journey. Op basis van mooie evidence based inzichten studenten bewust laten reflecteren op relevante thema's zoals wat bepaald voor mij een succesvolle loopbaan en hoe ziet eigenlijk een toffe werkplek/manager ervoor mij uit? Én wat vraagt het van mij om deze loopbaan vorm te geven. Vraag gerust, we zijn er trots op.