Eindhoven,
15
april
2019
|
17:38
Europe/Amsterdam

Lichte stijging werkloosheid onder hbo’ers

De werkloosheid onder hbo’ers is voor het eerst in vijf jaar toegenomen, blijkt uit de vandaag verschenen HBO-Monitor. In 2017 lag de werkloosheid onder afgestudeerde hbo’ers nog op 3,2 procent, in 2018 steeg die naar 3,6 procent. Onder Fontys-afgestudeerden ligt de werkloosheid met 3,1 procent iets lager dan het landelijk gemiddelde.

De cijfers van de HBO-Monitor zijn gebaseerd op enquêtes die eind 2018 zijn ingevuld door 23.603 hbo-afgestudeerden, ongeveer anderhalf jaar na het behalen van hun diploma.  

Sneller aan de bak
Opvallend is dat hbo'ers in 2018 wel sneller na hun afstuderen een baan vonden dan in voorgaande jaren. Slechts 10 procent deed er langer dan drie maanden over om werk te vinden, in 2017 was dat nog 12 procent en in 2016 15 procent.  

Deeltijd
Waar voltijd-hbo’ers moeilijker aan de bak komen, komen deeltijders juist makkelijker aan werk. De werkloosheid daalde onder die groep bijna een procentpunt, van 2,5 procent werkzoekenden in 2017 naar 1,5 procent in 2018. Dit komt waarschijnlijk doordat ruim de helft van de deeltijders al tijdens de studie een baan had’, noemt HBO-monitor als verklaring. ‘Door de aantrekkende economie van de laatste jaren zijn dat ook vaak banen die goed aansloten bij de gevolgde opleiding. 

Leraren tevredener
Ook de onderwijssector springt in het oog. In die groep steeg de werktevredenheid het snelste. In 2017 keek 74 procent van de afgestudeerden tevreden terug op het eerste werkjaar, in 2018 steeg dat naar 79 procent.   Die tevredenheid blijkt ook uit de sterke daling in de net-afgestudeerde leraren die op zoek zijn naar ander werk flink: van 16 procent in 2016, naar 11 procent in 2017 naar 7 procent in 2018.   

Fontys-cijfers
De Fontys-brede cijfers van de HBO-monitor zijn nog niet goed te vergelijken met andere jaren, omdat voorheen slechts een beperkt deel van de Fontys-instituten meedeed aan de enquête. [Eva Witte]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.