Eindhoven,
15
november
2018
|
13:45
Europe/Amsterdam

Les in Engels heeft geen negatieve invloed

Huidige instapniveau is precies goed

Steeds meer opleidingen in het hoger onderwijs worden in het Engels gegeven. Volgens criticasters is dat slecht voor het niveau van het onderwijs, de studieresultaten én het Nederlands van de studenten. Maar die kritiek kan volgens Fokke de Jong de prullenmand in.

De bezwaren zijn zelden gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, aldus De Jong. Volgens hem is er, in het weinige onderzoek dat er is gedaan, ook weinig steun voor te vinden. Hij concludeert dat de kritiek grotendeels sterk overdreven is.

Fokke de Jong van de Rijksuniversiteti Groningen promoveert op donderdag 22 november op het onderzoek naar de effecten van Engels als instructietaal in het hoger onderwijs. Hij deed onderzoek bij de opleiding International Business & Management Studies aan de NHL Steden Hogeschool in Leeuwarden en een vestiging van de opleiding in Qatar.

Tijdens studie
De Jong hield het taalgebruik van de studenten bij via een speciaal ontwikkelde app. Daaruit blijkt dat de studenten in Leeuwarden het Engels alleen gebruiken als ze met hun studie bezig zijn. Daarbuiten spreken en schrijven ze voornamelijk in het Nederlands. In Qatar had het Engels een prominentere positie.

De onderzoeker concludeert dat het onwaarschijnlijk is dat een studie in het Engels slecht is voor de beheersing van de moedertaal. Hij wijst er wel op dat het belangrijk is om studenten bij specifieke termen in een vakgebied ook de Nederlandse termen te leren.

Prestaties op niveau
Ook blijkt uit het onderzoek van De Jong dat studenten niet minder goed presteren als ze leskrijgen in het Engels. Studenten ervaren geen negatieve effecten op hun kennis, inzicht en vaardigheden. Hiervoor wordt door de tegenstanders van het Engels wel gevreesd, waarbij ze dan wijzen naar het slechte taalniveau ​van docenten. Dat blijkt dus voor de resultaten niet uit te maken.

De Jong onderzocht eveneens het instapniveau dat studenten moeten hebben om een Engelstalige opleiding te mogen volgen. Dat is volgens hem precies goed. De eisen zoals die landelijk zijn vastgesteld (IELTS 6) voldoen. Een hogere instapeis heeft volgens De Jong tot gevolg dat studenten die de opleiding wel gewoon zouden kunnen halen, worden afgewezen. Een lagere instapeis zou betekenen dat studenten worden toegelaten die mogelijk problemen krijgen met hun studie doordat hun taalvaardigheid te laag is. [Petra Merkx]

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Luka Bilanovic
19
January
2024
Zdravo i am serbian prince ja sam srb prince hello